Vyhľadať
Close this search box.

ARRIVA obhájila v roku 2022 zmluvy na Orave a Liptove a potvrdila tak pozíciu lídra Témou roka 2023 bude Plán obnovy, zákon o verejnej osobnej doprave a jej integrácia

Bratislava, 15. novembra 2022 – Spoločnosť ARRIVA zaznamenala v tomto roku 25 % nárast počtu cestujúcich oproti roku 2021. Súvisí to jednak s návratom k bežnej prevádzke verejnej autobusovej dopravy po období COVIDu, ale aj s dokončenou modernizáciou vozidlového parku prakticky vo všetkých regiónoch, v ktorých ARRIVA pôsobí. Rok 2022 bol pre spoločnosť úspešný aj z hľadiska obhájenia pozície lídra na trhu verejnej dopravy vďaka víťazstvu v súťažiach v Košickom kraji, na Orave a Liptove. Pre odvetvie verejnej autobusovej dopravy bolo prelomové schválenie návratu k nižšiemu veku potrebnému na získanie vodičského oprávnenia na šoférovanie autobusu. ARRIVA očakáva, že sa jej vďaka tomu podarí už v budúcom roku získať desiatky záujemcov o prácu vodiča autobusu a zmierniť tak ich akútny nedostatok. Zároveň očakáva pokračovanie liberalizácie osobnej železničnej dopravy a vyhlásenie súťaží o ďalšie trate. Kľúčovou témou pre odvetvie verejnej dopravy v roku 2023 bude podľa spoločnosti ARRIVA diskusia o reforme verejnej osobnej dopravy, ako ju predpokladá Plán obnovy, pokračovanie integrácie verejnej dopravy a jej financovanie, vrátane  možného zvýšenia cien cestovného.

„ARRIVA začala poskytovať služby cestujúcim v Bratislavskom kraji 15. novembra 2021 za pomerne nepriaznivých okolností. Nedostatok vodičov autobusov spôsobil, že sme zo začiatku neobsluhovali všetky spoje. Cestujúcim i objednávateľovi našich služieb sme sa vtedy zaviazali, že problém vyriešime a vyriešili sme ho. Obslužnosť máme v tomto roku na vyššej úrovni ako náš predchodca, všetky autobusy prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji sú nové, vymenili sme označníky zastávok autobusov a od septembra sme na žiadosť cestujúcich v spolupráci s objednávateľom zaviedli tri nové linky, vrátane linky do Hainburgu,“ zhodnotil končiaci rok László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Vďaka víťazstvu v súťaži o poskytovanie služieb v Bratislavskom kraji a tento rok aj v Košickom kraji, na Liptove a Orave potvrdila ARRIVA na Slovensku pozíciu lídra odvetvia verejnej autobusovej dopravy. Okrem trhového podielu je ARRIVA lídrom aj pokiaľ ide o spoločenskú zodpovednosť a starostlivosť o zamestnancov. „Pri modernizáciách autobusových staníc i vozidlových parkov v jednotlivých regiónoch dbáme o bezpečnosť a pohodlie nielen našich cestujúcich, ale aj kolegov – vodičov,“ zdôraznil L. Ivan. Nejde len o moderné autobusy, ale aj o oddychové miestnosti, sociálne a ubytovacie zariadenia pre vodičov. Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku zároveň pripomenul spoločenskú zodpovednosť a nasadenie kolegov v prvých dňoch po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine: „Naše autobusy boli na hraniciach medzi prvými a pomáhali dopravovať utečencov z vojnou postihnutých oblastí do bezpečia. Finančne sme podporili rodiny našich dlhoročných kolegov – Ukrajincov a pomohli sme vytvoriť podmienky na prijatie členov ich rodín.“

ARRIVA oslávi na budúci rok 15. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. “Je to úspešný príbeh a na výkon celého tímu som veľmi hrdý. Od roku 2008 sme narástli z dvoch na dnešných šesť dopravných spoločností s 2 700 zamestnancami. Prispeli sme tiež k výraznej modernizácii verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Ako prví sme zaviedli funkčný systém zdieľaných bicyklov ako doplnku verejnej dopravy. Spustili sme a úspešne prevádzkujeme prvú schému dopravy na zavolanie – najskôr v Trnavskom a v súčasnosti už aj v Košickom kraji. Ako prvý dopravca sme ešte v roku 2014 upozornili na problém nedostatku vodičov, presadzovali sme potrebné legislatívne zmeny, spustili sme nábor vodičov na Ukrajine a zapojili sme sa do duálneho vzdelávania. Všetky tieto kroky potvrdzujú, že sa správame ako líder odvetvia a nastavujeme jeho moderné štandardy,” povedal László Ivan.

2023: Pokračovanie integrácie dopravy i liberalizácie na železniciach, súťaž o pracovníkov a predstavenie inovácií

Rok 2023 bude pre odvetvie verejnej dopravy rokom pokračovania integrácie a digitalizácie autobusovej dopravy i liberalizácie vlakovej dopravy. Kľúčová bude diskusia k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave. Ten by mal v súlade s Plánom obnovy a odolnosti vytvoriť základ pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou. Zároveň by mal stanoviť pravidlá a štandardy pre celé odvetvie verejnej osobnej dopravy a vytvoriť legislatívne podmienky pre finančnú udržateľnosť poskytovania služieb cestujúcim. Po prijatí zákona by mali mať cestujúci možnosť cestovať na jeden lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy.

Ciele a východiská navrhovaného zákona vítame a podporujeme. Napokon, už niekoľko rokov upozorňujeme, že pri budovaní systému integrovanej dopravy na Slovensku chýbajú kritické súčasti celého systému – najmä  jednotný tarifný systém a predaj cestovných lístkov, jednotné štandardy služby a cestovné poriadky, jednotná infraštruktúra, resp. interface, na ktorý by sa dopravcovia napojili, aby mohli poskytovať informácie cestujúcim a sebe navzájom. Zároveň za extrémne dôležité považujeme, aby boli do systémov integrované len funkčné riešenia. Každý integrovaný prevádzkovateľ – vrátane napr. prevádzkovateľov bikesharingov – musí zodpovedať za to, aby jeho systém naozaj fungoval,“ zdôraznil L. Ivan.

V súvislosti s integráciou verejnej dopravy a cestovných poriadkov považuje ARRIVA za dôležité vziať do úvahy významnú zmenu životného rytmu cestujúcich: „Pôsobíme v piatich krajoch Slovenska, v mestách i na dedinách a vidíme, ako veľmi sa zmenil životný rytmus obyvateľov našej krajiny, predovšetkým v mestách. So zmeneným životným rytmom treba zladiť cestovné poriadky. Mali by odrážať fakt, že mnoho ľudí dnes ráno cestuje do práce aj po ôsmej a domov sa vracajú aj po piatej popoludní,“ upozornil generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Samostatnou témou diskusie o reforme verejnej osobnej dopravy zrejme bude aj udržateľnosť jej financovania a v tejto súvislosti aj možné zvýšenie cien cestovného. „Nejde len o nárast ceny pohonných hmôt či nákupnej ceny nových autobusov a vlakových súprav. Ceny cestovných lístkov sú dotované z daní a aby bola verejná doprava dlhodobo udržateľná, treba zvážiť úpravu cien smerom nahor. Bude to vyžadovať odvahu županov, resp. primátorov miest, ale dnešná úroveň poskytovaných služieb im to umožňuje,“ myslí si L. Ivan.

 

ARRIVA dlhodobo podporuje liberalizáciu železničných tratí na Slovensku. „Za liberalizáciu sme sa zasadzovali od začiatku nášho pôsobenia na Slovensku. Napokon – naša materská spoločnosť Deutsche Bahn je celosvetovým lídrom odvetvia železničnej dopravy a viaceré naše sesterské spoločnosti v Európe dlhé roky poskytujú služby osobnej železničnej dopravy. Aj na Slovensku sme pripravení zapojiť sa do tendrov na prevádzkovanie železničných tratí s atraktívnou ponukou pre cestujúcich. Pri vyhlasovaní súťaží o ďalšie trate však bude veľmi dôležité dbať o udržateľnosť riešenia tak pre objednávateľa, ako aj pre cestujúcich i poskytovateľa,“ zdôraznil L. Ivan.

V budúcom roku očakáva ARRIVA pokračovanie súťaže o zamestnancov, a to nielen vodičov autobusov, resp. technický personál, ale aj riadiacich pracovníkov. ARRIVA sa preto bude ešte intenzívnejšie usilovať o vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu, vrátane výchovy nastupujúcej generácie. Pre celé odvetvie verejnej autobusovej dopravy bolo v končiacom roku prelomové schválenie návratu k nižšiemu veku potrebnému na získanie vodičského oprávnenia na šoférovanie autobusu. Očakávame, že sa nám vďaka tomu podarí už v budúcom roku získať desiatky záujemcov o prácu vodiča autobusu a zmierniť tak ich akútny nedostatok,“ povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Spoločnosť chce v spolupráci s objednávateľmi – predovšetkým so samosprávnymi krajmi, ktoré sú zriaďovateľmi väčšiny stredných odborných škôl – spolupracovať na príprave atraktívnych študijných odborov duálneho vzdelávania pre školský rok 2023/2024. Zároveň sa spoločnosť plánuje opätovne obrátiť na zodpovedné ministerstvá s požiadavkou na novelizáciu zákona o organizácii pracovného času v doprave a zváženie zmeny zákonníka práce, ktorá by umožnila vyplácanie 13. a 14. platu bez zaťaženia odvodmi.

Veľkou témou pre spoločnosti ARRIVA na Slovensku bude v budúcom roku aj testovanie a zavádzanie ďalších inovácií. „Pôjde najmä o nové technológie v oblasti efektívnej jazdy a výkonu spojov, pilotný projekt testovania ekologickejších bŕzd či pilotný projekt zameraný na optimalizáciu údržby vozidiel. Od lídra na trhu sa oprávnene očakáva, že zavádza inovatívne dopravné riešenia a nové technológie,“ uzavrel László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva viac ako 40 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 miliardy cestujúcich v 13 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 Kontakty pre médiá:

Andrej Tomašec

0948 876 084

arriva@arthurmedia.sk 

Peter Stach

0907 115 114

press@arriva.sk  

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777