Vyhľadať
Close this search box.

ARRIVA hodnotenie roka 2017 a plány na rok 2018

2017: Zavádzanie SMART agendy v doprave na Slovensku, ale aj nedostatok vodičov

2018: Súčasťou verejnej osobnej dopravy môžu byť po zdieľaných bicykloch aj lode

Bratislava, 23. novembra 2017 – Rok 2017 bol v oblasti verejnej osobnej dopravy rokom zavádzania SMART agendy vo viacerých mestách a regiónoch Slovenska. Príkladom je úspešný projekt zdieľaných bicyklov ako súčasti mestskej verejnej dopravy v Nitre, inštalácie inteligentných zastávok či zapojenie elektrobusu do verejnej dopravy. Zároveň sa však aj v tomto odvetví prejavil akútny nedostatok pracovných síl, ktorý pociťuje prakticky celé Slovensko. Na jeho prekonanie bude potrebná spolupráca objednávateľov a poskytovateľov služieb verejnej dopravy, ale aj zmena legislatívy. VÚC a mestá budú v roku 2018 pripravovať plány udržateľnej mobility. Tie zadefinujú nové štandardy verejnej osobnej dopravy a mali by obsahovať ďalšie rozširovanie SMART agendy v prospech cestujúcich. Okrem autobusov, vlakov a zdieľaných bicyklov do úvahy prichádza aj lodná doprava po vzore veľkých európskych miest. Spoločnosť ARRIVA má pre všetky druhy verejnej osobnej dopravy medzinárodné know-how a je pripravená poskytnúť ho mestám a vyšším územným celkom na Slovensku.

SMART agenda

V roku 2017 sa ARRIVA na Slovensku sústredila okrem zabezpečovania služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy a prevádzky vlakového spojenia medzi Nitrou – Trenčínom a Prahou na realizáciu bodov SMART agendy. Koncom júla odovzdali ARRIVA a magistrát mesta Nitra obyvateľom a návštevníkom mesta do užívania 70 zdieľaných bicyklov arriva bike. „Nitra chce byť lídrom medzi SMART Cities na Slovensku a my ju v tom radi podporujeme. Naším spoločným cieľom je poskytnúť cestujúcim komplexné riešenie mobility v meste, zlepšiť dopravnú situáciu a zvýšiť záujem cestujúcich o využívanie mestskej verejnej dopravy. Bikesharing v Nitre je veľmi populárny a o jeho spustenie majú záujem aj ďalšie mestá na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan. Počas prvých troch mesiacov sa zaregistrovalo takmer 5 000 užívateľov a celkový počet prenájmov presiahol 8 000. Služba arriva bike bola priemerne denne využívaná takmer 100-krát.

Súčasťou SMART agendy spoločnosti ARRIVA je aj zavádzanie pilotných SMART riešení akými sú napríklad inteligentné zastávky v Topoľčanoch, prevádzka prvého elektrobusu v Nitrianskom kraji v Šali či modernizácia autobusových staníc v Nitre, Ružomberku a v Senici. „V rámci konceptu SMART Cities patrí SMART doprave dôležité miesto. Ide predovšetkým o to, aby bola verejná doprava pre ľudí dostupnejšia, pohodlnejšia a dokázala ich bezpečne a včas dopraviť čo najbližšie k cieľu ich cesty. Iba tak dokáže verejná osobná doprava konkurovať individuálnej doprave autami,“ zdôraznil L. Ivan.

V budúcom roku spoločnosť ARRIVA plánuje pokračovať v rozsiahlych investíciách do modernizácie staníc a vozidlového parku, ale aj v presadzovaní SMART agendy. V rámci nej je podľa L. Ivana potrebné prinášať cestujúcim také riešenia, ktoré im cestovanie spríjemnia. ARRIVA do konca tohto roka predstaví cestujúcim aplikáciu, v rámci ktorej si budú môcť jednoducho vyhľadať spoje. Cestujúcim sa zobrazia informácie o aktuálnom stave spojov, budú si môcť nastaviť aktívny režim umožňujúci upozornenie na odchod a príchod autobusu. V systéme bude integrovaný aj modul hodnotenia kvality služieb, ktorý je pre cestujúcich aktuálne dostupný v samostatnej aplikácii ARRIVA Radosť cestovať.

2018: Príprava plánov udržateľnej mobility

ARRIVA ako prvá spoločnosť na Slovensku úspešne prešla v minulom roku tendrom na zabezpečenie prímestskej dopravy, a to v Nitrianskom kraji. Ďalšie významné tendre sú naplánované až na roky 2019, resp. 2020. Budúci rok preto označil generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku za obdobie prípravy, ktoré poskytne priestor na koncepčnú prácu na plánoch udržateľnej mobility. Tie budú VÚC a mestá pripravovať v roku 2018.

V minulom roku sme realizovali prieskum spokojnosti objednávateľov s našimi službami. Z neho vyplynulo, že mestá a VÚC majú záujem o naše konzultácie pri formulácií svojich plánov. Sme súčasťou veľkej medzinárodnej spoločnosti a vďaka tomu máme rozsiahle medzinárodné know-how. Zároveň máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním služieb na Slovensku. Sme pripravení na celoslovenskej úrovni, v regiónoch i mestách ponúknuť naše vedomosti a skúsenosti a konzultovať pripravované plány udržateľnej mobility,“ povedal L. Ivan.

Podľa jeho názoru okrem rozvoja regionálnej vlakovej dopravy a mestskej i prímestskej autobusovej dopravy prichádza minimálne v širšej aglomerácii bratislavského VÚC do úvahy aj využívanie lodnej verejnej osobnej dopravy po vzore veľkých európskych miest. „ARRIVA má bohaté skúsenosti so zabezpečovaním lodnej dopravy napríklad v Amsterdame, Kodani či v Terste a o tieto skúsenosti sa radi so zástupcami VÚC a miest na Slovensku podelíme,“ dodal.

2017: akútny nedostatok vodičov

V lete 2017 sa naplno prejavil celoslovenský problém s nedostatkom kvalifikovaných vodičov autobusov. V rámci spoločností ARRIVA sa najvážnejšie nedostatok vodičov prejavil v Nitrianskom a Trnavskom kraji. ARRIVA na Slovensku dlhodobo upozorňuje na situáciu spôsobenú viacerými faktormi – od zrušenia povinnej vojenskej služby, v rámci ktorej v minulosti mnohí súčasní skúsenosti vodiči získali vodičské oprávnenia na šoférovanie autobusu, cez zvýšenie veku vodiča autobusu z 21 až na 24 rokov, až po príchod veľkých výrobných závodov s prísľubom výrazne vyšších miezd. ARRIVA preto do Nitry presunula niekoľko vodičov zo svojich spoločností zo severu a východu Slovenska.

ARRIVA informovala, že v tomto roku došlo k navýšeniu priemernej mzdy vodičov minimálne o 4 % a v postupnom zvyšovaní miezd plánuje pokračovať aj v roku 2018. Navyše, v kritickom regióne bol v spolupráci s mestom Nitra zavedený motivačný príspevok pre vodičov MHD Nitra, ktorý dosiahol výšku 145 eur. „Ak bude na udržanie kvalifikovaných šoférov autobusov v sektore potrebný rýchlejší rast miezd, dopravcovia sa budú musieť obrátiť so žiadosťou o participáciu na ňom aj na objednávateľov,“ myslí si L. Ivan. V poslednom kvartáli tohto roka spoločnosť informovala, že na prekrytie akútneho nedostatku vodičov autobusov v mestskej i prímestskej dopravy pre budúci rok plánuje zamestnať skúsených vodičov z Ukrajiny. „V týchto dňoch začala naša spoločnosť vybavovať potrebné pracovné a ďalšie súvisiace povolenia,“ uviedol generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Ako však zdôraznil: „zamestnávanie vodičov z iných krajín, ani ich presun v rámci krajiny nie sú dlhodobo udržateľné riešenia.“

Podľa jeho názoru potrebuje viacero odvetví slovenského hospodárstva pripraviť nástupcov súčasných zamestnancov, z ktorých mnohí budú v najbližších piatich rokoch odchádzať do dôchodku. Cezhraničný presun zamestnancov, ani neustále zvyšovanie veku odchodu do dôchodku nie je možné podľa L. Ivana považovať za dlhodobé riešenie. Podľa jeho názoru sú potrebné viaceré štrukturálne a legislatívne zmeny na trhu práce. Pre odvetvie verejnej osobnej dopravy je na prvom mieste potrebná novelizácia zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o organizácii pracovného času v doprave, ďalej zmena zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov. V dlhodobom horizonte aj systémové propopulačné opatrenia.

Pokiaľ ide o novelizáciu zákona o cestnej premávke je potrebné pristúpiť k zníženiu veku potrebného na získanie vodičského oprávnenia na autobusy naspäť na 21 rokov, ako tomu bolo v minulosti. „Žiadny šikovný mladý človek nebude po skončení školy čakať 4 – 5 rokov na to, aby sa mohol stať vodičom autobusu. Zníženie zákonom požadovaného veku by nám umožnilo zamestnať absolventov hneď po skončení strednej školy, ponúknuť im možnosť pracovať ako šoféri mikrobusov a pred dovŕšením 21 rokov získať skúsenosti i oprávnenie na šoférovanie autobusu,“ povedal László Ivan a zdôraznil, že „vnútroštátne autobusové linky nad 50 km nie sú kamióny a bolo by žiaduce, aby to rozlišovala aj európska legislatíva. Uvítali by sme, ak by boli zohľadnené aplikačné skúsenosti z vnútroštátnej dopravy a došlo by k novelizácii zákona č. 462/2007 a k prehodnoteniu úpravy denných a týždenných odpočinkov ako aj pohotovostných limitov.“ Ako zároveň dodal, verí, že návrh na zmenu legislatívy nájde podporu na ministerstve dopravy aj v parlamente.

Zatraktívneniu povolania vodič autobusu by podľa L. Ivana pomohla aj zmena legislatívy, ktorá by umožnila vyplácanie 13. a 14. platu bez zaťaženia odvodmi. Z dlhodobého hľadiska sú podľa L. Ivana potrebné aj propopulačné opatrenia. „Demografický pokles má dopad nielen na počet cestujúcich, ale aj na počet tých, ktorí budú v budúcnosti pracovať,“ skonštatoval L. Ivan.

Dlhodobým riešením by bola podľa jeho názoru výchova študentov. „To však bude možné len vtedy, iba ak budú pracovné miesta v rámci dopravy dostatočne atraktívne na trhu práce a budú na to vytvorené adekvátne podmienky – napr. ak študijný program príslušných stredných škôl umožní výchovu nástupníckej generácie dopravných pracovníkov vrátane možnosti získať vodičské oprávnenie,“ myslí si L. Ivan. ARRIVA je podľa jeho slov aj dnes netto investorom a je pripravená do výchovy budúcich vodičov investovať. „Samozrejme, uvítame spoluprácu a podporu štátu,“ uzavrel generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

 

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 spoločnosť prevádzkuje prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností a servisná spoločnosť.

ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb a  členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 

Kontakty pre médiá:

Dalibor Mihalkin                                                                                Petra Helecz

0944 351 678                                                                                    0918 864 966

arriva@arthurmedia.sk                                                                     press@arriva.sk

 

Elektrobus mestskej autobusovej dopravy v Šali.
Elektrobus Šaľa
bicykel, arriva bike, bikesharing, zdieľané bicykle Nitra
Po meste jazdime smart
Arriva vodič MHD Nitra

 

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777