Vyhľadať
Close this search box.

Zmena tarify v prímestskej autobusovej doprave v Nitrianskom samosprávnom kraji

Nitra, 30. júna 2021 –  S účinnosťou od 1. júla prichádza na linkách prímestskej autobusovej dopravy k zmene tarify na základe schváleného cenníka Nitrianskeho samosprávneho kraja. Okrem sadzby základného cestovného, zliav a úpravy kategórií cestujúcich zavádza cenník kategóriu seniorov, osôb od dovŕšenia starobného dôchodkového veku do 70 rokov veku. Novinkou je obojsmerné cestovné s možnosťou využitia cestovného lístka na spiatočnej ceste.

Zmena tarifných podmienok stanovená v prímestskej autobusovej doprave bola prijatá na základe schválenia Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja na celom území regiónu. Úpravy oproti v súčasnosti platným podmienkam definujú maximálnu výšku tarify cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, nevzťahujú sa na pravidelnú mestskú a diaľkovú dopravu.

Zásadné zmeny predstavujú úpravy kategórií cestujúcich. Jednou z nich je zmena vekového ohraničenia kategórie detí, kde sa z pôvodnej hranice 15 rokov mení na dovŕšenie 16 rokov.

Zavádza sa nová kategória cestujúcich – seniori – osoby od dovŕšenia starobného dôchodkového veku.

Osobitné cestovné určené pre prepravu občanov po dovŕšení 70. roku veku vo výške 0,40 € je určené pre úhradu v hotovosti alebo bezhotovostne použitím dopravnej čipovej karty.

„V Nitrianskom kraji má ARRIVA dlhoročné skúsenosti s poskytovaním verejnej dopravy. Pre obyvateľov a návštevníkov regiónu poskytuje bezpečné a pohodlné cestovanie autobusmi. Naším cieľom je zabezpečovanie a rozvoj dlhodobo udržateľnej a spoľahlivej verejnej dopravy v požadovanej kvalite. Pre cestujúcich pravidelne zlepšujeme naše služby, zavádzame novinky a modernizujeme vozidlový park. K zmene tarify sme v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom pristúpili z dôvodu zosúladenia s Vyhláškou č. 5/2020 Z.z., ktorá definuje štruktúru základných tarifných skupín, ako aj spôsob preukazovania nároku na zľavu. V súčasnosti platnú tarifu bolo nevyhnutné prispôsobiť nielen legislatíve, ale aj súčasným potrebám, nákladom a požiadavkám k zabezpečeniu udržateľného stavu poskytovania kvalitnej, modernej a bezpečnej verejnej dopravy na európskej úrovni,“ uviedol Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA NITRA a.s. a ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Novinkou v cenníku platnom od júla je obojsmerné cestovné. Pri zakúpení obojsmerného cestovného lístka má cestujúci možnosť využiť spiatočnú cestu lístka do 24. hodiny nasledujúceho dňa. Spiatočnú cestu obojsmerného cestovného lístka môže cestujúci využiť aj pri inej trase s inými autobusovými zastávkami pri zachovaní počiatočnej a koncovej zastávky.

Tarifa definuje aj bezplatnú prepravu na prímestských autobusových linkách, ide o batožinu v priestore cestujúcich,  detský kočík, invalidný vozík i vodiaceho psa.

Okrem kategorizácie cestujúcich stanovuje aj podmienky pre poskytovanie zľavneného cestovného a osobitného cestovného, ako i podmienky preukázania sa pri uplatňovaní jednotlivých zliav.

O zmene tarify informuje spoločnosť ARRIVA Nové Zámky prostredníctvom webovej stránky, kde cestujúci nájdu úplné znenie Tarify – cenníka cestovného Nitrianskeho samosprávneho kraja. Všetky potrebné informácie poskytuje ARRIVA aj prostredníctvom e-mailu na informacie@arriva.sk alebo na linke zákazníckej podpory +421 915 733 733, od 8.00 do 20.00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov.

Vždy aktuálne informácie a zmeny v doprave získajú záujemcovia po prihlásení sa na odber noviniek cez formulár na internetovej stránke www.arriva.sk/newsletter. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak môžu dostávať aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 Kontakty pre médiá:

Peter Húska

0903 320 362

arriva@arthurmedia.sk 

Petra Helecz

0918 864 966

press@arriva.sk  


judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777