Vyhľadať
Close this search box.

Verejnú osobnú dopravu – autobusovú i vlakovú – čaká v roku 2019 integrácia i tendre

Bratislava, 21. novembra 2018 – Téma verejnej osobnej dopravy je po rokoch opäť jednou z priorít primátorov a županov na celom Slovensku. Dôvodom je stále väčší počet ľudí a dopravných prostriedkov v mestách. Od mestskej a prímestskej verejnej dopravy očakávajú predstavitelia samosprávy a štátnej správy, že prispeje k riešeniu dopravných zápch a bude pre obyvateľov pohodlným, spoľahlivým a ekologickejším dopravným prostriedkom ako autá. To sa odzrkadľuje aj v pripravovaných plánoch udržateľnej mobility. Zvýšené nároky na verejnú osobnú dopravu sa zrejme odrazia už začiatkom budúceho roka v podmienkach tendrov na poskytovateľov dopravy vo verejnom záujme vo veľkých mestách a krajoch i na regionálnych železničných tratiach. Jednou z kľúčových podmienok pre rozvoj verejnej osobnej dopravy na Slovensku zostáva vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu, vrátane potrebných legislatívnych zmien, ako je zníženie veku na 21 rokov.

Mestá a vyššie územné celky by mali spolu s dopravcami v najbližšej budúcnosti urobiť všetko pre to, aby malo čo najviac cestujúcich motiváciu prestúpiť z áut na regionálne vlaky, autobusy a bicykle,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Podľa jeho slov je v prvom rade potrebné zlepšiť infraštruktúru, vrátane vyhradenia pruhov pre verejnú dopravu a postupnej obnovy vozidlového parku modernými autobusmi a elektrobusmi. „Ponuku pre cestujúcich musíme rozšíriť aj my, dopravcovia. Príkladom môžu byť služby expresnej regionálnej autobusovej dopravy či aplikácie, ktoré zlepšia informovanosť, a zvýšia tak pohodlie cestujúcej verejnosti,“ dodal L. Ivan.

Témou roka 2019 bude podľa generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku integrácia jednotlivých druhov (módov) dopravy vrátane regionálnej vlakovej dopravy, mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, systémov bikesharingu, carsharingu a v prípade západoslovenského integrovaného systému aj lodnej verejnej osobnej dopravy. „Integrácia dopravy prirodzene prekračuje hranice miest, vyšších územných celkov a v prihraničných oblastiach aj štátu,“ povedal L. Ivan. Podľa jeho slov sú prirodzenými celkami západné Slovensko, severné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko. „V prirodzených celkoch je doprava na integráciu pripravená, a to nielen v rámci jedného kraja či susediacich krajov. Napríklad na západnom Slovensku bude pravdepodobne prebiehať integrácia v rámci troch, možno dokonca štyroch krajov a tri z nich môže okrem regionálnych vlakov a autobusov spojiť aj lodná osobná doprava po Dunaji,“ myslí si generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. 

V strednodobom horizonte možno podľa L. Ivana očakávať aj užšiu spoluprácu krajín V4, a to minimálne v oblasti železničnej dopravy: „Naznačilo to aj ostatné stretnutie ministrov dopravy Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska,“ povedal generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Zároveň je dôležité, aby boli do systémov integrované len funkčné riešenia. „Každý prevádzkovateľ – vrátane všetkých prevádzkovateľov bikesharingových služieb, ktoré by mali byť súčasťou integrovanej dopravy – zodpovedá za to, aby ním prevádzkovaný systém naozaj fungoval. Inými slovami, zodpovedný prevádzkovateľ systém najskôr otestuje a až potom ho nasadzuje do prevádzky,“ zdôraznil L. Ivan. Podľa jeho slov ARRIVA dodala do Nitry plne funkčný systém bikesharingu. „arriva bike je overený a funkčný systém pre väčšie mestá od samého začiatku. Na základe požiadaviek sme tento rok navrhli aj jeho variant pre menšie – napríklad okresné mestá,“ doplnil L. Ivan.

 

Pri integrácii dopravy je podľa názoru generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku dôležité zobrať do úvahy zmenený životný rytmus obyvateľov i technický pokrok dopravných prostriedkov a prispôsobiť im cestovné poriadky. „Jazdné doby autobusov sme v cestovných poriadkoch postupne upravovali počas ostatných piatich rokov. Optimalizácia cestovných poriadkov je možná predovšetkým vďaka využitiu informácií a dát z GPS systémov. Zmeny je potrebné realizovať a prispôsobovať potrebám cestujúcich – mnoho ľudí dnes do práce i z práce chodí neskôr. Okrem posunu časov je možné skrátiť aj intervaly medzi zastávkami prímestských autobusov. Nástup cestujúcich je totiž vďaka čipovým kartám rýchlejší a moderné autobusy majú aj lepšiu akceleráciu. Vďaka tomu sa môže doba cestovania v mnohých prípadoch skrátiť o desiatky minút. A aj to môže rozhodnúť o tom, či pôjde človek do práce autom alebo autobusom,“ myslí si L. Ivan. Podľa jeho slov bude potrebné v skracovaní jazdných dôb pokračovať a postupne upravovať cestovné poriadky vo všetkých regiónoch Slovenska. Vyhradené pruhy pre autobusy v mestskej doprave by značne zrýchlili presun cestujúcich v rámci miest.

 

Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy zostáva jednou z kľúčových podmienok vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu. ARRIVA už minulý rok navýšila mzdy vodičom v priemere minimálne o 4 % a v  zvyšovaní pokračovala aj v tomto roku: „Vodičom a vodičkám sme v tomto roku priemerne mzdy navýšili až o 10 %,“ povedal L. Ivan. Dopravcovia sa však podľa slov generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku budú musieť obrátiť na objednávateľov so žiadosťou o participáciu na rýchlejšom raste miezd kvôli udržaniu kvalifikovaných šoférov autobusov v sektore. „ARRIVA pre vodičov autobusov v Nitre zaviedla v spolupráci s mestom motivačný príspevok 145 eur/mesiac.

 

Aj vďaka tomu je situácia v meste stabilizovaná a mestská autobusová doprava v Nitre si aj v tomto roku dokázala udržať stabilný počet cestujúcich,“ zdôraznil L. Ivan. ARRIVA v minulom roku zamestnala kvôli akútnemu nedostatku vodičov autobusov v mestskej i prímestskej doprave skúsených vodičov z Ukrajiny. „Pracujú u nás už takmer rok, a tak môžeme ich prínos hodnotiť pozitívne. Zamestnávanie vodičov z iných krajín ani ich presun v rámci krajiny však nie sú dlhodobo udržateľné riešenia,“ zdôraznil.

Okrem spolupráce s VÚC a mestami je nevyhnutná podpora štátu v podobe viacerých štrukturálnych a legislatívnych zmien na trhu práce. Pre odvetvie verejnej osobnej dopravy je podľa názoru L. Ivana na prvom mieste potrebná novelizácia zákona o cestnej doprave a zákona o organizácii pracovného času v doprave, zmena zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov. „Pre výchovu novej generácie vodičov autobusov je veľmi potrebné zníženie veku potrebného na získanie vodičského oprávnenia na autobusy naspäť na 21 rokov. Hovorili sme o tom už minulý rok, žiaľ, odvtedy sa prakticky nič nezmenilo a stratili sme ďalší rok,“ podotkol L. Ivan.

Výchova študentov by bola dlhodobým riešením. Možná však bude len vtedy, ak budú pracovné miesta v odvetví dopravy dostatočne atraktívne na trhu práce.  Na to musia byť vytvorené adekvátne podmienky – napr. vytvorenie študijného programu príslušných stredných škôl, ktorý by umožnil výchovu nástupníckej generácie dopravných pracovníkov vrátane možnosti získať vodičské oprávnenie.

 

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 spoločnosť prevádzkuje prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností a servisná spoločnosť.

ARRIVA pôsobí na európskom trhu v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 

 Kontakty pre médiá:

Dušan Mokráš

0918 092 803

arriva@arthurmedia.sk

 

Petra Helecz

0918 864 966

press@arriva.sk

  

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777