Vyhľadať
Close this search box.

Skupina ARRIVA založila nový Inštitút nulových emisií, ktorý bude spolupracovať s mestami a regiónmi v celej Európe

Bratislava, 27. mája 2022 – Spoločnosť ARRIVA Group zaoberajúca sa osobnou dopravou naprieč Európou oznámila vytvorenie nového inštitútu nulových emisií. Cieľom je, aby sa pod vedením tímu odborníkov na plánovanie vozidlového parku a v spolupráci s mestami a regiónmi urýchlila cesta k nulovým emisiám.

Inštitút bude centrom vedomostí a odborných znalostí pre orgány osobnej dopravy a dopravné spoločnosti ARRIVA. Bude zdieľať celoeurópske skúsenosti a osvedčené postupy pri zavádzaní alternatívnych palív a prechode vozidlového parku na nulové emisie. V úzkej spolupráci s mestami a samosprávnymi krajmi, ako objednávateľmi mestskej a prímestskej dopravy, tak budú môcť vzniknúť dlhodobé stratégie dekarbonizácie.

Anne Hettinga, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ skupiny ARRIVA v Holandsku, vedie širšiu stratégiu trvalej udržateľnosti spoločnosti ARRIVA v celej Európe a uviedol: „Pre spoločnosť ARRIVA je to skvelý moment, pretože nám umožňuje konsolidovať všetky naše odborné znalosti pod jednou virtuálnou strechou. Som hrdý na všetko, čo sme už dosiahli, ale teraz sa musíme snažiť urýchliť dekarbonizáciu v Európe a tu bude osobná doprava rozhodujúca.“

Inštitút plánuje nadviazať vzťahy a partnerstvá s množstvom externých organizácií, ktoré následne posilnia internú expertízu a odborné znalosti spoločnosti ARRIVA o najnovších technológiách. Partnerstvá budú zahŕňať spoločnosti zaoberajúce sa zelenou energiou, akademické inštitúcie, technologických inovátorov, inžinierov, dizajnérov a výrobcov vozidiel.

„Riešenia zamerané na udržateľnú osobnú dopravu sú neoddeliteľnou súčasťou cesty k nulovým emisiám a kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa bude partnerstvo. Vlády, miestne orgány, prevádzkovatelia, výrobcovia, akademici, inžinieri a dodávatelia energie sa budú musieť spojiť, aby inovovali a riešili výzvy na zabezpečenie rýchlejšej transformácie. Som nadšený z úlohy môjho tímu a z toho, ako k tomu prispejeme pod hlavičkou nášho Inštitútu nulových emisií,“ povedal Matt Greener, riaditeľ Inštitútu nulových emisií ARRIVA.

Skupina ARRIVA má jedinečnú sieť v 14 európskych krajinách, čo je viac ako ktorýkoľvek z európskych dopravcov, pričom každá z nich sa nachádza na inom stupni cesty k udržateľnosti. To znamená, že skupina má skúsenosti s rôznymi typmi technológií alternatívnych palív a pozná výzvy, ktoré je potrebné prekonať pri často zložitých transformáciách vyžadujúcich správnu infraštruktúru. Napríklad zabezpečenie potrebnej kapacity siete na napájanie depa elektrických vozidiel môže v niektorých krajinách trvať roky. Cenné poznatky spoločnosti ARRIVA ako lídra v riešeniach udržateľnej dopravy budú podporovať rozvoj dlhodobých stratégií a investícií pre mestá a regióny.

„Niektorí z našich objednávateľov už prejavili záujem o také riešenia v oblasti verejnej autobusovej dopravy, ktoré by garantovali nulové emisie a zároveň spoľahlivosť a cenovú dostupnosť. Hovoríme napríklad o testovaní vodíkových autobusov a o infraštruktúre, ktorú si tento typ dopravy vyžaduje. Preto som veľmi rád, že vďaka novému Inštitútu budeme vedieť priniesť na Slovensko špičkové know-how a skúsenosti celej skupiny ARRIVA a tým ešte viac podporiť budovanie efektívnych a dlhodobých partnerstiev,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Inštitút bol založený s cieľom podporiť víziu spoločnosti ARRIVA pomôcť formovať budúcnosť, v ktorej bude osobná doprava tou najlepšou voľbou. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné partnerstvo a jasné vládne politiky, ktoré povzbudia ľudí, aby používali verejnú osobnú dopravu. To bude významným prínosom na ceste k dekarbonizácii, pretože povedie k zníženiu používania áut, čo následne zníži emisie v našich mestách. Prijatie čistejšej a ekologickejšej technológie palív zároveň zabezpečí, že verejná doprava prispeje k cieľu EÚ stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050.

ARRIVA už vo väčšine európskych krajín, kde pôsobí, prevádzkuje vozidlá s nulovými emisiami, ktoré využívajú elektrické alebo vodíkové technológie. Zároveň prevádzkuje aj vozidlá využívajúce alternatívne palivá, ako sú biopalivá, vrátane hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO), bionafty (RME) a bioplynu (biometán). Tie umožňujú výrazné zníženie emisií v období, keď sa dlhodobé stratégie dekarbonizácie ešte len formujú.

V rámci svojej práce bude Inštitút nulových emisií analyzovať aj náklady na celý životný cyklus vozidiel a vplyvy na životné prostredie s cieľom riešiť nevyhnutnú transformáciu sietí verejnej osobnej dopravy, aby boli udržateľnejšie a cenovo dostupnejšie.

Spočiatku sa bude Inštitút zameriavať na transformáciu vozidlového parku autobusov, ale bude zodpovedný aj za vlaky, budovy a procesy. Spoločnosť ARRIVA sa už podieľala na vývoji, testovaní a implementácii nových technológií hybridných vlakov v Spojenom kráľovstve aj v Holandsku. Železničný priemysel predstavuje niektoré ďalšie komplexné výzvy na neelektrifikovaných tratiach, za ktoré sú tradične zodpovedné spoločnosti železničnej infraštruktúry, nie prevádzkovatelia. To je dôvod, prečo bude partnerstvo kľúčové pre budúcnosť udržateľnej dopravy.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

Kontakty pre médiá:                                                                                                                                       

Peter Stach

0907 115 114

press@arriva.sk

Andrej Tomašec

0948 876 084

arriva@arthurmedia.sk


judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777