Vyhľadať
Close this search box.

Nitra môže mať v rámci arriva bike aj elektrické bicykle a virtuálne stanovištia

Nitra, 4. decembra 2019 – Obyvatelia a návštevníci Nitry by mohli už na budúci rok využívať elektrobicykle a virtuálne stanovištia v rámci systému zdieľaných bicyklov arriva bike. Možné inovácie dnes verejnosti predstavila spoločnosť ARRIVA, ktorá v Nitre a Nitrianskom kraji zabezpečuje mestskú a prímestskú autobusovú dopravu a jediné priame vlakové spojenie Nitry s Trenčínom a mestami v Českej republike. Pre rozvoj a integráciu verejnej dopravy je podľa slov generálneho riaditeľa spoločností ARRIVA na Slovensku nevyhnutné definovať štandardy poskytovania dopravných služieb, metodické riadenie verejných súťaží na centrálnej úrovni, a zároveň zabezpečenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu.

Zdieľané bicykle arriva bike ukončili v novembri už tretiu úspešnú sezónu. Nakoľko predstavitelia mesta Nitra avizovali ešte v lete vypísanie verejnej súťaže na prevádzku bikesharingu pre nasledujúce roky, ARRIVA sa na súťaž pripravuje a predstavila viaceré novinky. „Každý, kto si chce zdieľaný bicykel požičať, musí mať istotu, že ho na zvolenom mieste výpožičky nájde a že bude v dobrom technickom stave. Mesto zase musí mať istotu, že je zvolený systém bikesharingu udržateľný, funkčný a dopravnú situáciu i kultúrnosť na verejných priestranstvách v meste zlepšuje,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan. Podľa jeho slov mali viaceré mestá v zahraničí, ale aj na Slovensku rôzne skúsenosti s riešeniami, ktoré situáciu skôr komplikovali, nakoľko nebola zabezpečená pravidelná distribúcia bicyklov medzi stanovišťami, resp. sa nefunkčné a nepoužívané bicykle hromadili ako komunálny odpad. Otáznik podľa neho visí aj nad zapojením zdieľaných skútrov do verejnej osobnej dopravy: „Zdieľané bicykle zjednodušujú mobilitu najmä v centrách miest, sú bezpečné a prispievajú  k zlepšovaniu životného prostredia. Množstvo motoriek a skútrov na uliciach miest poznáme skôr z Číny a iných ázijských krajín. Európa sa usiluje o dopravné riešenia priateľskejšie k životnému prostrediu,” prízvukoval L. Ivan. Bude však na vedení mesta Nitra, aby všetky tieto otázky zvážilo a zohľadnilo ich pri vypísaní verejnej súťaže. „Verím, že sa tak stane v krátkom čase, aby mohli Nitrania a návštevníci mesta od jari opäť využívať funkčný systém zdieľaných bicyklov,” povedal L. Ivan.  

Autobusová doprava obslúžila v Nitre a Nitrianskom kraji v roku 2019 až 35 miliónov cestujúcich. Zatiaľ čo v prímestskej doprave jazdia modernizované autobusy a ich priemerný vek klesol za posledné tri roky na 8 rokov, potrebná modernizácia vozového parku v mestskej autobusovej doprave čaká na úspešné ukončenie výberového konania. Mesto Nitra vyhlásilo v tomto roku verejnú súťaž na zabezpečenie dopravy pre budúce obdobie. „Vnímali sme to a stále vnímame ako príležitosť na ďalšie skvalitnenie vozového parku i súvisiacich služieb pre cestujúcich. Vyšší počet spokojných cestujúcich vo verejnej doprave by znamenal menej áut v uliciach Nitry. To by znamenalo menšiu záťaž na životné prostredie a pre objednávateľa aj nižšie náklady na obnovu už aj tak nadmerne zaťažených ciest a infraštruktúry,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA NITRA Juraj Kusy. Výberové konanie však bolo zrušené. Podľa spoločnosti ARRIVA neboli rozsah požadovaných služieb a ich špecifikácia v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky. „Upozorňovali sme na to opakovane. Žiaľ, nepodarilo sa nám dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu,“ povedal v tejto súvislosti J. Kusy. ARRIVA a samospráva sa zhodli, že obe strany majú  záujem na pokračovaní poskytovania služieb pre cestujúcich.

Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku v tejto súvislosti povedal: „Naše celoslovenské, ale aj európske skúsenosti ukazujú, že pre funkčnú integráciu rôznych druhov verejnej dopravy je nevyhnutnou podmienkou centrálne definovanie jednotných štandardov, a to hlavne pokiaľ ide o priemerný vek vozidiel, ich výbavu, ekologické parametre, cenu za kilometer poskytovanej služby v mestskej a prímestskej doprave, informačných systémov pre predaj cestovných lístkov a koordináciu dopravy, modernizáciu cestovných poriadkov a ich prispôsobenie zmenenému životnému rytmu cestujúcich a technologickému pokroku vozového parku,“ povedal L. Ivan. Skúsenosti podľa neho tiež ukazujú, že by sa centrálne inštitúcie mali venovať aj metodickému usmerneniu verejných súťaží na zabezpečenie služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy, a to aj v Nitre a Nitrianskom kraji, zostáva jednou z kľúčových podmienok vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu. Hoci ARRIVA investuje do zvyšovania platov zamestnancov priebežne a už v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda vodiča napríklad v jej spoločnosti ARRIVA NITRA úroveň 1 200 eur, hrozil v lete tohto roka štrajk vodičov. Pokračovanie plynulej dopravy cestujúcich v Nitre a Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečila až dohoda so zástupcami odborov. Na základe nej došlo k nárastu priemernej mesačnej mzdy vodiča v ARRIVA NITRA až na úroveň 1 400 eur, pričom celkové mzdové náklady stúpnu o 950 tisíc eur ročne. „Aj preto sme sa museli obrátiť na objednávateľov so žiadosťou, aby sa na tomto prudkom náraste mzdových nákladov podieľali,“ upozornil Juraj Kusy. V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom hľadala ARRIVA možnosti, ako sa so situáciou vysporiadať bez dopadu na cestujúcich. Výstupom vzájomných rokovaní bol vznik spoločnej pracovnej skupiny. „Jej cieľom bolo nájsť riešenie v krátkej dobe, žiaľ, doteraz sa tak nestalo. Naša spoločnosť však nemôže úverovať verejnú dopravu v kraji dlhodobo,“ zdôraznil J. Kusy. Ako však povedal, verí, že vzájomne prijateľné riešenie existuje a obe strany k nemu pristúpia v prvých mesiacoch budúceho roka.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 prevádzkuje spoločnosť prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53 000 ľudí a ročne prepravuje 2 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 Kontakty pre médiá:

Andrea Krajniaková

0905 203 353

arriva@arthurmedia.sk 

Petra Helecz

0918 864 966

press@arriva.sk  

 

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777