Levičania majú od dnes k dispozícii moderný autobus MHD

,

Levice, 12. novembra 2015 – Obyvatelia a návštevníci Levíc môžu od dnes v rámci MHD cestovať opäť o niečo komfortnejšie. Spoločnosť ARRIVA v spolupráci s mestom Levice odovzdala do užívania nový moderný autobus, ktorého vybavenie spĺňa súčasné požiadavky na vyššiu úroveň cestovania aj ekonomickosť prevádzky. K ôsmim doterajším autobusom pribudol moderný strednokapacitný, ktorý bude už tento týždeň nasadený na linkách číslo 7 a 10.

„Naším cieľom je poskytovať cestujúcej verejnosti čo najvyšší štandard služieb, zodpovedajúci úrovni vyspelých európskych miest. Preto sme radi, že aj vďaka podpore vedenia mesta môžeme modernizovať vozový park, a tým motivovať stále viac ľudí k využívaniu mestskej hromadnej dopravy,“ uviedol Karol Petőcz, generálny riaditeľ zo spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a zároveň dodal: „Fungujúca mestská hromadná doprava je cestou k zlepšeniu kvality životného prostredia, dopravnej situácie ako aj zvýšeniu bezpečnosti v našich mestách.“

Spoločnosť ARRIVA v Leviciach ročne prepraví ôsmimi autobusmi MHD viac ako 737-tisíc cestujúcich.  Súčasný vozový park si však už žiada rozsiahlu modernizáciu, preto dopravca po dohode s mestom postupne nahradí všetky autobusy staršie ako 16 rokov. „Modernizácia vozového parku sa odrazí aj na ekonomickosti prevádzky MHD, pretože prinesie nielen úspory pohonných hmôt, ale zároveň zníži potrebu opráv,“ vysvetľuje K. Petőcz.

Modernizácia levickej MHD by mala pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pre lepšiu koordináciu dispečermi a zároveň precíznejšiu kontrolu pracovníkov aj vozidiel už ARRIVA v doterajšom priebehu roka 2015 vybavila všetky autobusy MHD systémom GPS. Dopravca súčasne plánuje pokračovať v aktivitách zameraných na propagáciu cestovania v MHD. V septembri to bol napríklad Európsky týždeň mobility, v rámci ktorého sa do výtvarnej súťaže zapojili  deti zo základných škôl všetkých miest, v ktorých ARRIVA Nové Zámky zabezpečuje MHD.

Kontakt pre médiá:
press@arriva.sk

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisné spoločnosti a cestovná kancelária. Spoločnosť má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 350 autobusov. ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb a je členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.