Cestujúci v Nových Zámkoch a Leviciach môžu využívať nové autobusy MHD

,

Levice, Nové Zámky, 12. novembra 2015 – Spoločnosť ARRIVA zmodernizovala vozový park MHD v Nových Zámkoch a Leviciach. V spolupráci so samosprávou oboch miest odovzdala do užívania  dva moderné autobusy, ktoré by mali priniesť komfortnejšie cestovanie a úspory na pohonných hmotách.

Spoločnosť ARRIVA v Leviciach ročne prepraví svojimi ôsmimi autobusmi až 737 000 cestujúcich. Ďalšími šiestimi autobusmi zabezpečuje MHD pre 379 000 cestujúcich v Nových Zámkoch. Vozový park oboch miest si však už vyžaduje modernizácu, ktorá zabezpečí nielen vyšší komfort cestovania pre verejnosť, ale aj ekonomickosť prevádzky. „Na základe dohody s vedením miest sme pristúpili k procesu obnovy vozového parku aj zvyšovaniu efektívnosti systému MHD. V  priebehu roka 2015 sme preto vybavili všetky autobusy systémom GPS a tento týždeň uvádzame do prevádzky dva nové autobusy,“ povedal Karol Petőcz, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a zároveň dodal: „Postupne by mali byť vyradené autobusy staršie ako 16 rokov, čo výrazne zvýši komfort cestovania a zároveň zníži spotrebu pohonných hmôt aj investíc do opráv.“

Nové strednokapacitné autobusy sú plne klimatizované, čo cestujúci ocenia hlavne v letných mesiacoch, kedy región južného Slovenska zvyknú sužovať extrémne teploty. Dopravca sa však dlhodobo snaží nielen o zvýšenie komfortu cestovania, ale zároveň aj o propagáciu verejnej dopravy. V spolupráci so samosprávou oboch miest sa preto aj v tomto roku zapojil aj  do Európskeho týždňa mobility. „Čím viac ľudí bude cestovať modernou verejnou dopravou, tým kvalitnejšie bude naše životné prostredie o to viac bude plynulejšia a bezpečnejšia doprava v našich mestách,“  dodáva K. Petőcz.

Kontakt pre médiá:
press@arriva.sk

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisné spoločnosti a cestovná kancelária. Spoločnosť má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 350 autobusov. ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb a je členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

foto podklady na stiahnutie: archív zip