Vyhľadať
Close this search box.

Moderná a spoľahlivá verejná osobná doprava musí byť prioritou aj pre vládu

Bratislava, 28. novembra 2019 – Verejná osobná doprava môže pomôcť zlepšiť dopravnú situáciu v mestách a ich okolí, zabezpečiť dostupnosť škôl a pracovísk aj pre ľudí z obcí a prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Musí sa však stať prioritou nie len pre vedenia miest a vyšších územných celkov, ale aj pre centrálne orgány. Okrem definovania štandardov pre poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy, čo je nevyhnutnou podmienkou pre jej funkčnú integráciu, bude v budúcom roku potrebné zvážiť zvýšenie tarify, metodické riadenie verejných súťaží a prijatie noviel kľúčových zákonov.

Verejnú osobnú dopravu – autobusovú i vlakovú – využívajú každodenne milióny ľudí na cestovanie do práce, škôl, k lekárom či na úrady. Práve potreby cestujúcich sa musia odraziť v pozornosti, ktorú majú verejnej doprave venovať aj centrálne štátne inštitúcie. Nehovoríme pritom o vlakoch IC alebo rýchlikoch. Tie odvezú maximálne tisíce ľudí denne. Musíme hovoriť v prvom rade o mestských prímestských autobusoch, pretože tie využívajú milióny cestujúcich denne,“ zdôraznil László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Podľa jeho slov je pre funkčnú integráciu rôznych druhov verejnej dopravy nevyhnutnou podmienkou centrálne definovanie jednotných štandardov, a to hlavne pokiaľ ide o priemerný vek, výbavu, ekologické parametre, cenu za kilometer poskytovanej služby v mestskej a prímestskej doprave, informačné systémy na predaj cestovných lístkov a koordináciu dopravy, modernizáciu cestovných poriadkov vrátane ich prispôsobenia zmenenému životnému rytmu cestujúcich a technologickému pokroku vozového parku. Zároveň by sa centrálne inštitúcie mali venovať metodickému usmerneniu verejných súťaží na zabezpečenie služieb mestskej a prímestskej autobusovej dopravy.

Jednou z dôležitých tému pre verejnú dopravu bude podľa názoru L. Ivana aj diskusia o zvýšení tarify – teda cien cestovných lístkov. „Nároky našich objednávateľov i cestujúcich stúpajú. Neustále rozvíjanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb však vyžaduje rozsiahle investície. Uvítali by sme preto čiastočné zvýšenie tarify, aby sa z tržieb za cestovné lístky zabezpečila kompenzácia časti nákladov objednávateľov – teda miest a samosprávnych krajov,“ povedal László Ivan. Už v tomto roku viaceré mestá a vyššie územné celky vyhlásili verejné súťaže na zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme pre nasledujúce obdobie. „Vnímame to ako príležitosť na ďalšie skvalitnenie vozového parku i súvisiacich služieb pre cestujúcich. Ak by sa časť nákladov za lepšiu službu premietla do ceny cestovného, vytvorilo by to v porovnaní so súčasnosťou udržateľnejší stav,“ myslí si L. Ivan. Objednávatelia by tak mali k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré by mohli investovať späť do systému v prospech kvalitnejšej verejnej dopravy, ale aj do výstavby záchytných parkovísk. „Navyše – vyšší počet spokojných cestujúcich vo verejnej doprave by znamenal menej áut v uliciach. To by znamenalo menšiu záťaž na životné prostredie a pre objednávateľov aj nižšie náklady na obnovu už aj tak nadmerne zaťažených ciest a infraštruktúry,“ dodal L. Ivan.

Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy zostáva aj pre rok 2020 jednou z kľúčových podmienok vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu. Napriek tomu, že ARRIVA investuje do zvyšovania platov zamestnancov priebežne a už v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda vodiča napríklad v jej spoločnosti ARRIVA NITRA úroveň 1 200 eur, hrozil v lete tohto roka štrajk vodičov. Pokračovanie plynulej dopravy cestujúcich v Nitre a Nitrianskom samosprávnom kraji zabezpečila až dohoda so zástupcami odborov. Na základe nej došlo k nárastu priemernej mesačnej mzdy vodiča v ARRIVA NITRA až na úroveň 1 400 eur, pričom celkové mzdové náklady stúpnu o 950 tisíc eur ročne. „Aj preto sme sa museli obrátiť na objednávateľov so žiadosťou, aby sa na tomto prudkom náraste mzdových nákladov podieľali,“ upozornil L. Ivan.

Okrem spolupráce s VÚC a mestami je však nevyhnutná podpora štátu v podobe viacerých nevyhnutných legislatívnych zmien. „Systém nie je udržateľný, ak sa prijímajú zákony, ktoré z neho berú ľudí aj peniaze,“ povedal L. Ivan. Na to, aby bolo možné personálne stabilizovať celé odvetvie verejnej dopravy na Slovensku, sú podľa jeho názoru potrebné v prvom rade novelizácia zákona o cestnej doprave a zákona o organizácii pracovného času v doprave, ale aj zmena zákonníka práce a prípadné zníženie odvodov.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 prevádzkuje spoločnosť prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

 ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53 000 ľudí a ročne prepravuje 2 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

 Kontakty pre médiá: 

Andrea Krajniaková

0905 203 353

arriva@arthurmedia.sk 

Petra Helecz

0918 864 966

press@arriva.sk

judi online slot deposit instan situs slot gacor terpercaya slot pragmatic play slot gacor hari ini catur777 slot online akun pro jepang idn poker judi bola sbobet 3mbola catur777