ARRIVA preinvestuje na Slovensku 2 milióny eur – Nitrančania budú mať modernú autobusovú stanicu

,

Nitra, 12. marca 2015 – Spoločnosť ARRIVA investuje na Slovensku do modernizácie autobusovej stanice v Nitre 2 milióny eur. Stanicu denne využíva v priemere 27 tisíc cestujúcich na približne 1 350 spojoch. Jej rekonštrukcia bude preto s nevyhnutnými obmedzeniami realizovaná počas plnej prevádzky. Predpokladaná dĺžka prác je jeden a pol roka.

Generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku László Ivan hovorí: „Aj táto významná investícia je dôkazom toho, že spoločnosť ARRIVA má na Slovensku dlhodobé ciele. Záleží nám na našich cestujúcich, na cestujúcich využívajúcich našu infraštruktúru.“ Ako dodal, nová autobusová stanica poskytne európsky štandard cestujúcim z celého regiónu. Primátor mesta Nitra Jozef Dvonč uviedol: „Naším hlavným cieľom je zlepšenie vzhľadu a funkčnosti autobusovej stanice a jej okolia. Aj preto sme aktívne spolupracovali so spoločnosťou ARRIVA už pri plánovaní modernizácie stanice. Je mojim cieľom, aby autobusová stanica spolu so železničnou a prímestskou dopravou tvorili dopravný uzol mesta. Záleží nám na komforte ako obyvateľov Nitry, tak aj jej návštevníkov. Uvedomujem si, že investícia spoločnosti ARRIVA nie je zanedbateľná a pre cestujúcich je potrebná, preto prajem realizátorom plynulý priebeh modernizácie.“ Juraj Horváth, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, realizáciu investície v krajskom meste víta. „Očakávame od nej zvýšenie cestovného komfortu pre našich obyvateľov, pretože im uľahčí prestup z prímestskej  na mestskú autobusovú dopravu. Využitím moderných informačných prvkov a synergického efektu blízkosti autobusovej a železničnej stanice významne prispeje k integrácii dopravy v našom kraji,“ doplnil J. Horváth.

foto-clanok

Autobusová stanica v Nitre je v prevádzke od roku 1978. Jej modernizácia je naplánovaná na sedem etáp. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich budú kľúčovými zmenami zavedenie elektronických informačných systémov a vybudovanie nových, bezbariérových vstupov. Odstránené budú pôvodné prístrešky  s podpornými piliermi vrátane prestrešenia diaľkových liniek a  nahradené budú novým, moderným prestrešením. Na plochu autobusovej stanice  bude položený nový betónový povrch, pešie chodníky a priestor pod prístreškami budú zo zámkovej dlažby. V rámci rekonštrukcie investor vymení elektrické rozvody a zníženie prevádzkových nákladov zabezpečí inštalácia LED osvetlenia.

Zmena v organizácii dopravy sa dotkne aktuálneho vjazdu do stanice. Jej priestor bude doplnený o oddychové zóny so zeleňou, nové usporiadanie a jednotný vzhľad dostanú aj predajné stánky. Cestujúcim  z prímestskej na mestskú autobusovú dopravu uľahčí prestup nová zastávka mestskej dopravy – ARRIVA ju zriadi po vybudovaní komunikácie v priestore medzi súčasným bufetom a odstavnou plochou pre mestské autobusy.

Kontakt pre médiá:
press@arriva.sk

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom a Košickom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. Tvoria ju tri dopravné spoločnosti (ARRIVA NITRA a. s., ARRIVA Nové Zámky, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s.), dve servisné spoločnosti a jedna cestovná kancelária. Spoločnosť má na Slovensku viac ako 1 500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 800 autobusov. ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb a je členom skupiny Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

Info k fotografii z položenia základného kameňa: zľava primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku László Ivan a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Juraj Horváth.

 

foto podklady na stiahnutie: archív zip