Zmena cestovných poriadkov od 1.2.2021

203409

Spoj c. 28 = na zast. Trakovice, PD zapracovaný čas. údaj 14:24 hod

 

203413

Spoj c. 5 = na zast. Nitra, Štúrova ul. zapracovaný čas. údaj 07:25 hod

 

204402

Spoj č. 1 – posun spoju z 05:35 hod na 05:40 hod

Spoj č. 11 – oprava čas. údajov v úseku Brezová p.B., aut.st. -> Brezová p.B., žel.st.

Spoj č. 10 – oprava čas. údajov v úseku Prašník u Fajnorov->Vrbové, ev.a.v.kostol

Spoj č. 6 – na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 2/207409 do Chtelnice a Trnavy“

 

204406

Spoj č. 2 –  zrušený = zlúčený so spojom č. 12

Spoj č. 12 – zmena znam. z „X,68“ na „X,25“ (zlúčený so spojom č. 2)

Spoj č. 8 – oprava čas. údajov v úseku Piešťany, letisko, podjazd ->Piešťany, nákup.str.

 

204408

Spoj č. 21 – posun spoju z 14:45 hod na 14:55 hod; uprava čas. údajov po trase; na zast.Modrová,pošta doplnená pozn.: „čaká spoj 19/304418 z N.Mesta n.V.“

Spoj č. 12 – oprava čas. údajov v úseku Hubina,OcÚ->Moravany n.V., depo a Banka,štadión–> Piešťany, AS; -5 min jazd. doby

 

204410

Spoj č. 1 – posun spoju z 08:50 hod na 08:25 hod; na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 4/207409 do Chtelnice a Trnavy“, nad spojom zrušená pozn. „pokračuje…..“

 

204413

Spoj č. 5 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 5 = znam.: „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny;

b) Spoj č. 7 = znam.: „X,68“ = čas. údaje bez zmeny ale zmena trasy = na zast. Kočin-Lančár, Kočín a Kočin-Lančár,Lančár zapracované čas. údaje;

 

204414

Spoj č. 7 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 7 = znam.: „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny; spoj pokračuje na spoji 17/204414

b) Spoj č. 37 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny; spoj pokračuje na spoji 27/204414

 

204416

Spoj č. 61 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 61 – znam.: „X,10“ – posun spoju z 6:45 hod na 06:40 hod; -5 min jazd.doby; trasa spoju bez zmeny; na zast. Chtelnica,nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na spoj 2/207409 do Trnavy“

b) Spoj č. 71 – znam.: „X,68“ – posun spoju z 6:45 hod na 06:50 hod; -5 min. jazd.doby; trasa spoju bez zmeny

Spoj č. 21 – oprava čas. údajov na zast. Krakovany, žel.zast.; Vrbové, žel.st.; Kočín-Lančár,Lančár rázc.; Dolný Lopašov

Spoj č. 63 – posun spoju z 22:35 hod na 22:40 hod

Spoj č. 40 – oprava čas. údajov v úseku Kočín-Lančár, Lančár-> Vrbové,nám.; -5 min. jazd. doby

Spoj č. 28 – oprava čas. údajov v úseku Kočín-Lančár, Lančár rázc.->Piešťany, Mlyny; -5 min. jazd. doby

Spoj č. 36 – oprava čas. údaju na zast. Piešťany, Kocurice, rázc. z 13:59 hod na 14:00 hod

Spoj č. 66 – posun spoju z 21:30 hod na 21:35 hod

 

204419

Spoj č. 29 – posun spoju z 13:10 hod na 14:45 hod

Spoj č. 17, 19 – oprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul.-> Pobedim; +5 min. jazd. doby

Spoj č. 2 – oprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd-> Piešťany,AS; +2 min. jazd. doby

Spoj č. 18 – posun spoju z 13:35 hod na 15:20 hod

Spoj č. 22 – posun spoju z 20:30 hod na 20:10 hod; +4 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; na zast. Ostrov, Malé Orvište a Ostrov,obec zapracované čas. údaje;  v cenniku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce  Ostrov

 

204425

Spoj č. 4 – posun spoju z 17:05 hod na 17:00 hod

 

204428

Spoj č. 2 – oprava čas. údajov na zast. Piešťany,Kláštorská ul.Vŕšok a Piešťany,nákup.str.
Spoj č. 10 – posun spoju z 16:55 hod na 16:50 hod

 

205405

Spoj č. 30 = posun spoju zo zast. Gbely, nám. z 16:18 hod na 16:40 hod, príchod na koneč.zast. Senica, AS o 17:20 hod

 

205415

Spoj č. 31 – posun spoju z 17:00 hod na 16:30 hod

Spoj č. 35 – posun spoju z 18:35 hod na 18:30 hod

 

207409

Spoj č. 2 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn,: „ čaká spoj 6/204404 z Myjavy a spoj 6/204402 z Brezovej p.B.“  a na zast. Chtelnica,nám. pozn,: „ čaká spoj 61/204416 z Kočín-Lančár“

Spoj č. 4 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn,: „ čaká spoj 1/204410 z Piešťan”

 

 

MHD Piešťany – zastávka NÚRCH

Od 10.11.2020 do 20.1.2021 na linke 204108 spojoch 11 a 13 nebude obsluhovaná zastávka NÚRCH z dôvodu zhustenej premávky a neprejazdnosti úseku pre autobus. V danej lokalite je zriadené dočasné odberové miesto pre COVID19.

Od 21.1.2021 bude odberové miesto pre COVID19 zrušené, od uvedeného dátumu bude zástavka na spojoch 11 a 13 linky 204108 opäť obsluhovaná.

Za pochopenie ďakujeme.

 

MHD Trnava – po 18.1.2021 pokračuje premávanie v prázdninovom režime

Mestská autobusová doprava v Trnave  aj naďalej premáva v prázdninovom režime. Pôvodný termín bol stanovený do 18. januára 2021, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia C0VID-19 a v zmysle nariadení Vlády SR o obmedzení mobility obyvateľstva sa predlžuje až do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

 

MHD Piešťany – od 11.1.2021 premávanie v prázdninovom režime

Od 11.1.2021 z dôvodu uzatvorenia škôl bude MHD v Piešťanoch premávať až do odvolania v prázdninovom režime.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Zákaznícke centrum Piešťany

Informujeme cestujúcich, že zákaznícke centrum spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. v Piešťanoch

bude v termíne od 5. januára do 8. januára zatvorené.

Informácie o cestovných poriadkoch a službách spoločnosti ARRIVA získajú zákazníci na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke Zákazníckej podpory +421 915 733 733 od pondelka do nedele,

a to aj počas sviatkov či víkendov, v čase od 8:00 do 20:00.

Ďakujeme za pochopenie

ARRIVA Trnava, a.s.