Zmluvná doprava

ARRIVA Trnava, a. s. vykonáva aj osobitnú pravidelnú /zmluvnú/ dopravu pre vybraných prepravcov ako i nepravidelnú príležitostnú dopravu pre fyzické a právnické osoby. Zmluvná a najmä nepravidelná príležitostná doprava majú čiastočne sezónny  charakter.

V rámci zmluvnej autobusovej dopravy zabezpečujeme návoz zamestnancov do práce a z práce podľa požiadaviek zmluvne dohodnutých objednávateľov dopravy.

Cestovné poriadky

TARIFA A CENNÍK
PREPRAVNÉ PORIADKY
ČIPOVÁ KARTA
SMS LÍSTOK