Vyhľadať
Close this search box.

Dopravné aktuality MAD Trnava

Cenník služieb

Vystavenie čipovej karty4,90 EUR
Manipulačné len u žiackej čipovej karty (predĺženie platnosti, atď…)0,80 EUR
Vystavenie preukazu na jednotlivú cestu pre žiakov a študentov3,50 EUR
Vystavenie preukazu pre deti do 15 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre deti nad 15 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov1,00 EUR
Vystavenie preukazu pre občanov nad 70 rokov – MHD Piešťany1,00 EUR
Správa vkladu na čipovej karte – účtuje sa až po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti čipovej karty vystavenej na dobu 5 rokov3,00 EUR ročne
respektíve do výšky vkladu

Cestovný poriadok MAD Trnava

Linka

Trasa

Linkový CP 

01

Linčianska – Kopánka

02

Linčianska – Kamenný Mlyn – Kočišské

03

Kopánka,Nám.SUT – Prednádražie,G.Dusíka

04

Strojárenská, BOGE – Linčianska – Kopánka,Nám.SUT

05

Strojárenská,BOGE – Linčianska – Botanická,Jednota

06

Sibírska – Prednádražie,G.Dusíka

12

Linčianska – Stromová – Hlboká – Kopánka,Nám.SUT

13

TESCO - Družba - Kočišské

14

 Viktoríniho Nám. – Modranka

16


Nemečanka – Nová,OC OBI

21

Modranka – Sibírska

22

Linčianska – Sibírska – Vozovka

23

Sibírska – Prednádražie – Vozovka

Sieť liniek MAD Trnava

Sieť liniek MAD Trnava - školské spoje

Vozidlový park

Mestskú hromadnú dopravu v Trnave zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Trnava. Službu vo verejnom záujme vykonávajú vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované a v záujme skvalitnenia služieb a zvýšenia bezpečnosti cestujúcich v súlade so stanovenými štandardmi priebežne modernizované.

V autobusoch pohodlie cestujúcim spríjemňuje bezplatného pripojenie k internetu prostredníctvom wifi, imobilným cestujúcim a mamičkám s kočíkmi je k dispozícii mechanická výklopná plošina, autobusy disponujú informačnými LCD panelmi.

Cieľom spoločnosti je poskytovať cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu v súlade s požiadavkami a zmluvnými podmienkami objednávateľa.