Prímestská doprava

ARRIVA Trnava, a.s. vykonáva v trnavskom kraji prímestskú verejnú dopravu v 4  okresoch, v ktorých majú sídla strediská spoločnosti /Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec/ a čiastočne i v okrese  Skalica. V týchto okresoch prevádzkuje spoločnosť 82 prímestských liniek, z ktorých 33 liniek prechádza do Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

TARIFA A CENNÍK
PREPRAVNÉ PORIADKY
ČIPOVÁ KARTA
SMS LÍSTOK