ARRIVA Trnava a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015.  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka číslo: 10251/T

Základnou činnosťou spoločnosti je :

  • regionálna prímestská doprava
  • mestská hromadná doprava
  • príležitostná doprava
  • zmluvná doprava

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. prevádzkuje celkom 262 autobusov, z ktorých je prevažná časť zaradená v pravidelnej doprave všetkých druhov. V spoločnosti pracuje 436 zamestnancov, z čoho je 344 vodičov. Zamestnanci spoločnosti sú svojou kvalifikáciou, vzdelaním, odbornosťou a skúsenosťami jednou z hlavných konkurenčných výhod spoločnosti oproti ostatným firmám na dopravnom trhu.

Sídlo: ARRIVA Trnava a.s.
Nitrianska 5, Trnava 917 02,  Slovenská republika

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, od roku 2015 zavedený a udržiavaný systém STN ISO 45001:2019 a STN EN ISO 14001:2016 a od roku 2022 systém energetického manažmentu v súlade s ISO 50001:2018.