Cestovné poriadky MHD Nové Zámky, Šurany, Štúrovo, Šaľa, Levice a Komárno s novou platnosťou

Cestovné poriadky MHD Nové Zámky platné od 15.12.2019

404001 MHD Nové Zámky 01 od 15.12.2019

404004 MHD Nové Zámky 04 od 15.12.2019

404006 MHD Nové Zámky 06 od 15.12.2019

404007 MHD Nové Zámky 07 od 15.12.2019

404008 MHD Nové Zámky 08 od 15.12.2019

404009 MHD Nové Zámky 09 od 15.12.2019

Cestovné poriadky MHD Štúrovo platné od 15.12.2019

404101 MHD Štúrovo 01 od 15.12.2019

404102 MHD Štúrovo 02 od 15.12.2019

404103 MHD Štúrovo 03 od 15.12.2019

Cestovné poriadky MHD Šurany platné od 15.12.2019

404201 MHD Šurany 01 od 15.12.2019

404202 MHD Šurany 02 od 15.12.2019

Cestovné poriadky MHD Šaľa platné od 15.12.2019

405001 MHD Šaľa 01 od 15.12.2019

Cestovné poriadky MHD Levice platné od 15.12.2019

402101 – MHD 1 platí od 15.12.2019

402102 – MHD 2 platí od 15.12.2019

402103 – MHD 3 platí od 15.12.2019

402104 – MHD 4 platí od 15.12.2019

402105 – MHD 5 platí od 15.12.2019

402108 – MHD 8 platí od 15.12.2019

402109 – MHD 9 platí od 15.12.2019

402110 – MHD 10 platí od 15.12.2019

402111 – MHD 11 platí od 15.12.2019

402112 – MHD 12 platí od 15.12.2019

Cestovné poriadky MHD Komárno platné od 1.1.2020

401002 MHD Komárno 02 od 1.1.2020

401003 MHD Komárno 03 od 1.1.2020

401008 MHD Komárno 08 od 1.1.2020

 

 

 

Zmeny cestovných poriadkov od 1.9.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1.septembra 2019

OJ Komárno:

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Zapracovaná nová zastávka Tabaková ul. – Dohány u.
Zrušená zastávka Elektrárenská cesta, Pevnosť – Villanytelepi út, Erőd
sp. č. 01 – úprava trasovania v úseku Lehárov park – Tabaková ul. s príchodom o 6:25 h. na zastávku Tabaková ul.
14 – úprava odchodu z 15:25 h. na 15:30 h.

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta
sp. č. 13 – zmena trasovania

401412 Komárno – Nové Zámky
úprava medzičasov na linke
sp. č. 07 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod
sp. č. 08 – nový spoj s odchodom o 07:05 hod., ošetrený znamienkom „X“
sp. č. 12 – úprava odchodu z 07:20 hod. na 07:05 hod., ošetrený znamienkom „6+“
sp. č. 17 – zmena trasovania
sp. č. 26 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:45 hod.
sp. č. 29 – úprava odchodu z 15:28 hod. na 15:25 hod.

OJ Štúrovo:
404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce
sp. č. 16 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
19 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
21 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
23 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
24 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
25 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc., zapracovaná poznámka ▲ spoj pokračuje na spoji č. 10 linky 404442
26 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
27 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
28 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
29 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
32 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
34 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
36 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.

404456 Štúrovo – Obid
sp. č. 11 – úprava odchodu zo 7:50 h. na 7:45 h.

OJ Levice

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská
č. 06 – úprava medzičasov a doplnená poznámka
26 – doplnená poznámka

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec
č. 2 – nový spoj s odchodom 12:05 hod. v X10,ktorý bude vedený cez obec Horša(zapracovaná zachádzka za linku 402407)
16 –  nový spoj s odchodom 12:10 hod. v X11
18 –  zmena znamienka na ,6+,
28 –  doplnená poznámka

402407 Levice – Žemberovce – Dudince
č. 04 – úprava medzičasov
08 –  zrušená zachádzka do obce Horša,úprava medzičasov(požiadavka návševníkov Kúpeľov Dudince-prípoj na rychlik)

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
Na linke upravené tarifné vzdialenosti medzi zastávkami: Mýtne Ludany,Pošta-Hontianska-Vrbica,most,Kukučínov,Jednota-Sikenica,Veľký Pesek,Jednota

 

Zmeny cestovných poriadkov od 1.8.2019

OJ Komárno

401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
– úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

404 417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 29, 39, 43, 49, 32, 40, 46, 52 – úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júla 2019

OJ Nové Zámky:
404 407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
sp. č. 29 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa
sp. č. 36 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa

OJ Levice:
402103/ MHD 3
sp. č.05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.
sp. č.20 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 22:07 hod.

Zmeny cestovných poriadkov od 15.7.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 15. júla 2019

402 449 Želiezovce – Nové Zámky – Komárno

Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 410 Nové Zámky – Veľké Lovce
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.
sp.č. 04 – úprava odchodu z 04:40 hod. na 04:35 hod.

404 411 Nové Zámky – Dvory nad Žitavou – Pribeta – Branovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
nový spoj č. 02 – s odchodom o 5:45 hod. , ošetrený znamienkom „x41“ vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 26 – vedený po zastávku Nové Zámky, Šurianska cesta
sp.č. 32 – ošetrený znamienkom „x46“

404 415 Nové Zámky – Dubník – Strekov – Gbelce – Štúrovo
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404 419 Nové Zámky – Dedinka – Bardoňovo – Pozba
Zmena trasovania z dôvodu úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75
sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:30 hod. na 04:25 hod.

Zmeny cestovných poriadkov od 1.7.2019

Z dôvodu posunu termínu úplnej uzávierky mosta v časti Hurbanovo, Veľký Vék budú na linkách 401416 a 404417 zmeny až od 8.7.2019:
OJ Komárno
401416 Komárno – Hurbanovo – Martovce
– úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

404 417 Nové Zámky – Nesvady – Hurbanovo – Komárno
sp. č. 29, 39, 43, 49, 32, 40, 46, 52 – úprava trasovania z dôvodu úplnej uzávierky mosta Hurbanovo, Vék

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1. júla 2019

OJ Nové Zámky:
404 407 Nové Zámky – Vinodol – Nitra
sp. č. 29 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa
sp. č. 36 – zrušená časová poloha Šurany, Sehwa

OJ Levice:
402103/ MHD 3
sp. č.05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.
sp. č.20 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Farmol s odchodom 22:07 hod.

402105 / MHD 5
sp. č. 07 – odchod spoja je upravený na 13:23 hod. a spoj je vedený po zastávku Levice,Géňa,Globo
sp. č. 08 – spoj je vedený zo zastávky Levice,Géňa,Globo s odchodom 22:15 hod.

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
sp. č. 16 – odchod spoja je upravený na 12:20 hod. (prípoj na MHD 3)
sp. č. 21 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod. (turnusový obeh)
sp. č. 25 – nový spoj s odchodom 6:50 hod. zo zastávky Levice,AS v ,60,
sp. č. 31 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. a zmena znamienka na ,X61

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok – Tehla – Beša/Lula
sp. č. 02 – odchod spoja je upravený na 06:44 hod.
sp. č. 03 – doplnená zastávka Levice,Ku Bratke,Billa
sp. č. 09 – odchod spoja je upravený na 12:25 hod.

402423 Levice – Kalná nad Hronom,Mochovce
sp. č. 03 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 04 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 06 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 09 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 22 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)
sp. č. 27 – doplnená zastávka Levice,Géňa,Novogal (požiadavka firmy Novogal)

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače
sp. č. 07 – úprava medzičasov v TČ 15
sp. č. 09 – zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 10 – odchod spoja je upravený na 06:13 hod.
sp. č. 11 – zmena znamienka na ,X,
sp. č. 14 – zmena znamienka na ,X10,
sp. č. 16 – zmena znamienka na ,X,
sp. č. 17 – nový spoj s odchodom 06:30 hod. zo zastávky Levice,AS v ,X11,(požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 20 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod. (požiadavka ObÚ Starý Tekov,)
sp. č. 29 – odchod spoja je upravený na 06:45 hod.
sp. č. 33 – nový spoj s odchodom 06:40 hod. zo zastávky Levice,AS v ,6+,(požiadavka obcí Starý Tekov, Hr.Kľačany,V.Kozmálovce,Tlmača)
sp. č. 36 – nový spoj s odchodom 07:05 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,X11,(turnusový obeh)
sp. č. 38 – odchod spoja je upravený na 07:05 hod.
sp. č. 44 – nový spoj s odchodom 07:15 hod. zo zastávky Tlmače,Lipník v ,6+

402425 Levice – Čajkov – Tlmače – Kozárovce
sp. č. 43 – odchod spoja je upravený na 7:00 hod. ( požiadavka zamestnancov ŽSR)

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice a prímestských liniek od 25.5.2019

Súpis zmien MHD liniek v Leviciach od 25.5.2019 (uzávierka nadjazdu):

Súpis zmien mestských autobusvých liniek v meste Levice od 25.5.2019

 

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 25. mája 2019

Súpis zmien prímestských autobusových liniek od 25.5.2019

Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 9.12.2018

Zmeny v CP

Od 9. decembra 2018 dochádza k zmene Cestovných poriadkov na niektorých linkách, ktoré sú prevádzkované našou spoločnosťou.

Preto žiadame vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme preverili možné zmeny v sekcii „Cestovné poriadky„.

ARRIVA Nové Zámky, a.s., Dopravné oddelenie