Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 11. decembra 2022

Zmeny v CP

Od 11. decembra 2022 dochádza k pravidelnej zmene všetkých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 10. decembra 2022, sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MAD Trebišov od 1. augusta 2022

Zmeny v CP

Od 1. augusta 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách a na dvoch linkách mestskej autobusovej dopravy v Trebišove.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. mája 2022

Zmeny v CP

Od 1. mája 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. 4. 2022

Zmeny v CP

Od 1. apríla 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 24. 3. 2022

Zmeny v CP

Od 24. marca 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Upozornenie na uzávierku – Trebišov

UPOZORNENIE

Od 14.3.2022 dôjde v meste Trebišov k úplnej cestnej uzávierke v úseku miestnych ulíc :
Vrátna, SNP a Nemocničná z dôvodu realizácie stavby „kruhová križovatka“ (doprava bude presmerovaná cez ul. M. R. Štefánika).

ARRIVA Michalovce, a.s.

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 10. 3. 2022

Zmeny v CP

Od 10. marca 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Mimoriadne zmeny CP prímestskej dopravy od 2. 3. 2022

Mimoriadne zmeny Cestovných poriadkov

Z dôvodu humanitárnej krízy dochádza od 2. marca 2022 k mimoriadnej zmene CP u niektorých našich liniek a spojov. Týka sa to liniek: 807 411, 807 425, 807 471, 809 403 a 811 487.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Slava Ukrajine!

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. 2. 2022

Zmeny v CP

Od 1. februára 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie