Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. septembra 2023

Zmeny v CP

Od 1. septembra 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 31. augusta 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie