Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. apríla 2024

Zmeny v CP

Od 1. apríla 2024 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 31. marca 2024, sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie