Informačné memorandum pre zákazníkov pravidelnej dopravy

Milí cestujúci,

vážime si dôveru, ktorú nám pri cestovaní na našich linkách prejavujete. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime v súlade s Informačným memorandom o spracúvaní osobných údajov našich zákazníkov.

Uvedený dokument nájdete na našej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

ARRIVA Michalovce, a.s.