Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 10. decembra 2023

Zmeny v CP

Od 10. decembra 2023 dochádza k pravidelnej zmene všetkých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 9. decembra 2023, sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie