ARRIVA MICHALOVCE a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002.  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach I., oddiel: Sa, vložka č.: 1215/V.

Základnou činnosťou spoločnosti je :

  • verejná cestná hromadná pravidelná autobusová doprava,
  • neverejná cestná osobná doprava,
  • nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov a motorových vozidiel,
  • nepravidelná autobusová doprava
  • Nadväzujúce dopravné služby – predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Sídlo:

ARRIVA Michalovce a.s.

Sídlo: Lastomírska 1, 071 80 Michalovce, Slovenská republika

Okrem sídla spoločnosti je podnikateľská činnosť vykonávaná v dopravných závodoch v Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Sobranciach

Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Košice I. dňom 1.5.2002 ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku.

Produktom spoločnosti v hlavnej miere je cestná osobná doprava. Pravidelná doprava zahŕňa prímestskú a mestskú dopravu, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy vo verejnom záujme. Diaľková tuzemská a zahraničná doprava predstavuje voľné podnikanie na základe udelených licencií. Nepravidelná doprava sa uskutočňuje v závislosti od požiadaviek , potrieb trhu.

ARRIVA Michalovce, a.s. zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Trebišov a Sobrance. Mestskú hromadnú dopravu vykonáva v meste Trebišov.