Tarifa a cenník

Tarifa a cenník mestskej, prímestskej dopravy a medzinárodnej linky spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.