Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 27. novembra 2023

Zmeny v CP

Od 27. novembra 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 26. novembra 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

MIMORIADNA UDALOSŤ – UZAVRETIE MOSTU pri obci VOJANY

MIMORIADNA UDALOSŤ – UZAVRETIE MOSTU pri obci VOJANY

Dovoľujeme si Vás informovať o mimoriadnom uzatvorení mostu pri obci Vojany. Podrobnosti sú v pripojenom dokumente.

Oznámenie pre cestujúcu verejnosť – uzavretie mostu-Vojany

 

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. októbra 2023

Zmeny v CP

Od 1. októbra 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 1. septembra 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. septembra 2023

Zmeny v CP

Od 1. septembra 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 31. augusta 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. júna 2023

Zmeny v CP

Od 1. júna 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 31. mája 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 4. marca 2023

Zmeny v CP

Od 4. marca 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 3. marca 2023 sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

 

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Úpravy cestovného v Prímestskej pravidelnej autobusovej doprave

Úpravy cestovného v Prímestskej pravidelnej autobusovej doprave.

Od 1. februára 2023 dochádza k úprave cestovného v Prímestskej autobusovej doprave. Podrobnosti sú v pripojenom dokumente OZNAM úprava ceny

Úplné znenie novej úpravy cestovného je tu Cestovné od 010223

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 11. decembra 2022

Zmeny v CP

Od 11. decembra 2022 dochádza k pravidelnej zmene všetkých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 10. decembra 2022, sú k dispozícii na webových stránkach

www.cp.sk a na www.ubian.sk

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MAD Trebišov od 1. augusta 2022

Zmeny v CP

Od 1. augusta 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách a na dvoch linkách mestskej autobusovej dopravy v Trebišove.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 1. mája 2022

Zmeny v CP

Od 1. mája 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie