Doprava ukrajinských utečencov z hraničných prechodov

Vážení cestujúci,

spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. po dohode s predstaviteľmi kraja zabezpečuje dopravu ukrajinských utečencov z hraničných priechodov Vyšné Nemecké a Veľké Slemence pravidelnými spojmi.

Niektoré zo spojov sú celkom nové, niektoré vznikli predĺžením trasy existujúcich prímestských spojov až k hraničným prechodom.

Cestovné poriadky spojov:

v slovenskom jazyku

v ukrajinskom jazyku

Doprava je v prímestských autobusoch zabezpečovaná pre občanov Ukrajiny bezplatne na základe preukázania sa platným pasom alebo dokladom totožnosti.