Upozornenie na uzávierku – Trebišov

UPOZORNENIE

Od 14.3.2022 dôjde v meste Trebišov k úplnej cestnej uzávierke v úseku miestnych ulíc :
Vrátna, SNP a Nemocničná z dôvodu realizácie stavby „kruhová križovatka“ (doprava bude presmerovaná cez ul. M. R. Štefánika).

ARRIVA Michalovce, a.s.