Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy a MAD Trebišov od 1. augusta 2022

Zmeny v CP

Od 1. augusta 2022 dochádza k zmene niektorých cestovných poriadkov na našich prímestských autobusových linkách a na dvoch linkách mestskej autobusovej dopravy v Trebišove.

Žiadame preto vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme overili zmeny v sekcii “Cestovné poriadky“.

Vysvetlivky značiek sa nachádzajú v sekcii “Prepravné poriadky“.

ARRIVA Michalovce, a.s., Dopravné oddelenie