Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 1. septembra 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  1. septembra 2023

Súpis zmien 20230901

401405_20230901

404419_20230901

Súpis zmien 20230901_LV

402404_20230901

402407_20230901

402410_20230901

402412_20230901

402415_20230901

402416_20230901

402418_20230901

402419_20230901

402421_20230901

402422_20230901

402441_20230901

402444_20230901

402463_20230901

402466_20230901