Predĺženie platnosti zľavy žiak/študent na čipovej karte bez nutnosti návštevy zákazníckeho miesta

Info leták

Predĺženie platnosti zľavy