Zmena cestovných poriadkov na prímestskej doprave od 1.9.2021

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/komarno/401401.pdf

č. 04 – zrušený úsek Komárno, SLK – Komárno, Arriva

č. 08 – predĺženie o úsek Komárno, SLK – Komárno, Arriva

č. 19 – úprava odchodu z 12:15 hod. na 11:50 hod.

č. 30 – úprava odchodu z 13:45 hod. na 13:30 hod.

č. 05 – zmena znamienka X62 na X10

 402412 Levice – Santovka – Šahy

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402412.pdf

č 08 – odchod spoja je upravený na 06:07 hod. a zapracovaná zastávka Levice,Vinohrady,rázc.

č. 19 – upravené časové údaje

402424 Levice – Starý Tekov – Tlmače

https://arriva.sk/files/nz/cp/primesto/levice/402424.pdf

č. 45 – odchod spoja je upravený na 19:00 hod.