Vývoj epidemickej situácie

Milí naši cestujúci,

vzhľadom na meniaci sa vývoj epidemickej situácie a nárast infikovaných koronavírusom je naďalej nevyhnutné dodržiavať prijaté a aktuálne platné opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti.

Pravidelné monitorovanie vývoja a zaraďovanie okresov podľa platného COVID automatu prináša zmenu aj v používaní ochranných pomôcok.

Prosíme, aby ste venovali pozornosť aktuálnemu vývoju situácie a dodržiavali aktuálne platné nariadenia pre okres, v ktorom cestujete našimi linkami. Cestujúci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa), používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka v priestoroch interiérov budov aj prostriedkoch verejnej dopravy.

Od 27. septembra sa menia stupne ostražitosti pre väčšinu okresov územia SR.

Zdroj: korona.gov.sk

V autobusoch spoločnosti ARRIVA stále platia preventívne opatrenia, ktoré prijali všetky spoločnosti ARRIVA na Slovensku. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich i vodičov sú naďalej pravidelne dezinfikované autobusy a predajné miesta špeciálnymi dezinfekčnými prístrojmi, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach.

Ďakujeme cestujúcim aj našim kolegom, že zodpovedne pristupujú nielen k ochrane svojho zdravia, ale aj svojho okolia a blízkych. O povinnosti nosiť rúško/respirátor sú cestujúci informovaní prostredníctvom plagátov priamo v autobusoch a na kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sa zameriavajú aj revízori.