ARRIVA bude na správnom MESTE

Najväčšie dobrovoľnícke podujatie v strednej Európe, pod názvom Naše Mesto, podporí 200 zamestnancov spoločností ARRIVA na Slovensku. V spolupráci s objednávateľmi verejnej dopravy a organizáciami z neziskového sektora sa zamestnanci stretnú 10. júna 2022, aby pomohli spraviť z miest, v ktorých pracujú a žijú, lepšie miesta pre život. Pomoc občianskym združeniam, školám a škôlkam je v týchto časoch potrebnejšia, než kedykoľvek doteraz.

Aktivity budú realizované v lokalitách, v ktorých spoločnosť ARRIVA pôsobí a zabezpečuje pre obyvateľov a návštevníkov verejnú autobusovú dopravu – Bratislava, Dolný Kubín, Komárno, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Piešťany, Šaľa, Trnava a Zlaté Moravce.

Dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA Michalovce a Arriva Service spojili sily, aby skrášlili okolie svojho mesta. V piatok ráno sa s týmto cieľom stretnú netradične v rovnakých tričkách, aby ukázali, že im na ich meste a okolí naozaj záleží.

V meste Michalovce dobrovoľníci zo spoločností ARRIVA obnovia náter oplotenia na “Lávka nadjazd” a natrú bezpečnostné zábradlie na okraji cesty na Ul. Topolianskej v Michalovciach.