Vyhľadať
Close this search box.

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 01.03.2022

203402

Spoj č. 19, 40 – zmena trasy spoju = zrušené čas. údaje na zast. v úseku Orešany -> Šalgovce, OcÚ; zapracovaný čas. údaj na zast. Orešany,Jednota a Svrbice.

203405

Spoj č. 1 – zapracovaný čas. údaj 04:26 hod na zast. Bučany, mlyn; úprava čas. údajov na zast. Bučany, Ilona ŠM a Trnava, Oravné.

203410

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. V.Kostoľany, Zákostoľany z 10:50 hod na 10:48 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny.

204404

Spoj č. 24 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 24 = znam.: „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 28 = znam.: „+“ = predĺžený po zast. Piešťany, AS s príchodom o 14:35 hod.

Spoj č. 14 – zmena znamienka nad spojom z „6,+,46“ na „6,33“.

204406

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 16:00 hod.

204412

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hviezdoslavova ul. -> Piešťany, AS; príchod na konečnú. zast. Piešťany, AS o 11:30 hod.

204417

Spoj č. 17 – posun spoju z 16:10 hod na 16:15 hod; úprava čas. údajov po trase.

204419

Spoj č. 3 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, Bratislavská ul. -> V.Orvište, nadjazd; odchod spoju zo zač. zast. a príchod na konečnú. zast. bez zmeny.

Spoj č. 10 – posun spoju z 08:25 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase.

204424

Spoj č. 7 – posun spoju z 13:10 hod na 13:15 hod.

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Nitra, Hypermarket TESCO -> Piešťany, AS; príchod na konečnú zast. Piešťany, AS o 16:40 hod.

204426

Spoj č. 9 – posun spoju z 11:15 hod na 11:30 hod.

Spoj č. 5 – na zast. Piešťany, AS doplnená pozn.: „čaká vlak RR711“; úprava čas. údajov     v úseku Kočovce, Beckovská Vieska, rázc. -> Kočovce, Rakoľuby,HELLA.

Spoj č. 2 – posun spoju z 07:15 hod na 07:05 hod.

Spoj č. 8 – posun spoju z 17:23 hod na 17:50 hod.

205410

Spoj č. 3 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 06:54 hod.

Spoj č. 7 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 09:32 hod.

Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 10:34 hod.

Spoj č. 11 – úprava jazdnej doby  v úseku Rohožník, Tesco – Malacky, Žel.stanica, príchod na konečnú zástavku Malacky, žel.stanica o 11:42 hod.

207426

Spoj č. 24 – posun spoju z 06:45 hod na 06:41 hod.

Zdieľaj:

Novinky

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA