Zmena cestovných poriadkov od 8.3.2021

205408

Spoj č.  23, 32, 30, 43 = zastavená prevádzka od 8.3.2021 (školské spoje)

Spoj č. 3 = spustený do prevádzky od 8.3.2021;