Zmena cestovných poriadkov od 8.2.2021

205404

Spoj č. 7, 15, 2, 18 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

205408

Spoj č. 13, 12, 27, 28, 15, 18, 16, 17, 43, 23, 32, 30, 14, 9 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

Spoj č. 3 = zastavená prevádzka od 8.2.2021; spoj je prevádzkovaný len cez “oficiálne prázdniny” (keď nepremávajú školské/posilové spoje)

205411

Spoj č. 1, 8, 14 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)

Spoj č. 3, 10 = zastavená prevádzka od 8.2.2021; spoje sú prevádzkované len cez “oficiálne prázdniny” (keď nepremávajú školské/posilové spoje)

205418

Spoj č. 1, 11, 12 = spustené do prevádzky od 8.2.2021 (školské spoje)