Vyhľadať
Close this search box.

Zmena cestovných poriadkov od 15.4.2024

203401

Spoj č. 27,11,25,21,31,28,26,12,38,30 – pridané znamienko spojom možno prepravovať bicykle

Spoj č. 44 – úprava časových údajov v úseku. Šulekovo, rázc.č.st. → Hlohovec, Hlohová ul.

203402

Spoj č. 17 – úprava časových údajov po trase v úseku Hlohovec,AS → Tepličky

203405

Spoj č. 11 – posun spoja na 05:30 hod.

Spoj č. 55 – posun spoja na 06:26 hod. úprava časových údajov po trase

203406

Spoj č. 8 – úprava časových údajov po trase

203407

Spoj č. 20 – úprava časových údajov po trase v úseku Pastuchov, Hášoš → Pastuchov, cintorín

Spoj č. 22 – posun spoja na 23:06 hod. úprava časových údajov po trase, príchod na konečnú zast. bez zmeny

Spoj č. 21 – úprava časových údajov po trase v úseku Pastuchov, obchod → Pastuchov, Hášoš

Spoj č. 19 – úprava časových údajov po trase v úseku Patuchov, rázs. I → Lukáčovce, kaštieľ

203409

Spoj č. 12 – pridaný časový údaj na zast. Leopoldov Gojdičová ul. zdravot. stredisko 07:14 hod.

Spoj č. 9 – úprava časových údajov v úseku J.Bohunice,A1 → J.Bohunice,V1

203413

Spoj č. 22 – úprava časových údajov po trase v úseku Nitra, Rybárska → Hlohovec, SNP

Spoj č. 26 – posun spoja 17:54 hod. úprava časových údajov po trase, príchod na konečnú zast. bez zmeny

Spoj č. 23 – úprava časových údajov po trase v úseku Hlohovec, SNP → Rišňovce, rázs. Rumanová

Spoj č. 30 – úprava časových údajov po trase na zast. Lukáčovce,RD a v úseku Kľačany, žel. zast → Hlohovec, SNP

Spoj č. 34 – posun spoja na 20:41 hod. úprava časových údajov po trase, príchod na konečnú zast. bez zmeny

Spoj č. 31 – úprava časových údajov na zast. Hlohovec, SNP a v úseku Kľačany, Benzin. raz → Lukáčovce, kaštieľ

Spoj č. 45 -úprava časových údajov po trase

Spoj č. 27 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 15 – úprava časových údajov po trase v úseku Rišňovce, rázs.žel.st → Nitra, AS

Spoj č. 16 – úprava časového údaju na zast. Alekšince, žel.st a v úseku Hlohovec, Farmapav. → Hlohovec, Hlohová ul.

Spoj č. 16 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 11 – úprava časových údajov po trase v úseku Alekšince, PD → Alekšince, kostol

Spoj č. 38 – úprava časového údaju na zast. Hlohovec, SNP na 09:40 hod.

Spoj č. 19 – úpravu časových údajov po trase v úseku Lehota, Krvavé Šenky → Lužianky, Výsk.ústav

Spoj č. 28 – úprava časových údajov po trase v úseku Hlohovec, Bočina → Hlohovec, SNP

Spoj č. 18 – úprava časových údajov po trase v úseku Hlohovec, Bočina → Hlohovec, SNP

Spoj č. 9 – úprava časových údajov po trase v úseku Alekšince, rázs. → Lužianky, Výsk. ústav

Spoj č. 24 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 13 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 12 – úprava časových údajov po trase

203415

Spoj č. 5 – úprava časových údajov po trase v úseku Siladice, Rázc.k žel.st. → Šúrovce, Valtov Šúr

Spoj č. 8 – úprava časových údajov po trase v úseku Hlohovec, Hlohová ul. → Hlohovec, AS

Spoj č. 13 – úprava časových údajov po trase v úseku Siladice, rázs. k žel. → Siladice, Jednota

Spoj č. 23 – posun spoja na 22:30 hod. úprava časových údajov po trase

Spoj č. 2 – úprava časových údajov po trase v úseku Šulekovo, odkalisko → Hlohovec, Hlohová ul.

Spoj č.31 – úprava časových údajov v úseku Zavar, Automobilová → Trnava, Kriváň

Spoj č. 50 – úprava časových údajov v úseku Šúrovce, žel.st → Siladice, MŠ

Spoj č. 42 – úprava časových údajov v úseku Šulekovo, el. rozvodňa → Hlohovec, AS

204401

Spoj č. 4 – rozdelenie spoja na:

  • spoj 4 – premáva počas školského roka – bez zmeny
  • spoj premáva počas prázdnin= úprava jazdnej doby v úseku Veľké Kostoľany, OcÚ  → Vrbové, nám.

Spoj č. 2 – pridanie poznámok „ spoj 2 na zast. Vrbové, nám je možná nadväznosť na spoji 2 linky 204410 do Piešťan“, „spoj 2 na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc. čaká spoj 34 linky 203415 zo Zeleníc“

204402

Spoj č. 2 – úprava časových údajov v úseku Košariská, Horné Košariská → Vrbové, ev. kostol

Spoj č. 4 – úprava časových údajov v úseku Košariská, u Štefov → Vrbové, nám.

Spoj č. 13 – posun času odchodu na 8:05 hod.

Spoj č. 14 – úprava časových údajov v úseku od Prašník, u Hrotkov → Vrbové, ev. a. v. Kostol

Spoj č. 17- úprava časových údajov v úseku Brezová p. Bradlom, AS → Brezová p. Bradlom, Dolné Lúky

Spoj č. 18 – úprava časových údajov v úseku Košariská, Dolné Košariská → Vrbové, ev. Kostol

Spoj č. 24 – úprava časového údaju na zast. Trebatice, Obec

Spoj č. 30, 40 – zmena poznámky v texte z pokračuje na nadväzuje vo Vrbové, nám.

Spoj č. 38 – úprava časových údajov v úseku Prašník, Lajdovci → Vrbové, ev. kostol

204403

Spoj č. 6 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, ObÚ juh → Piešťany, AS

204404

Spoj č. 5 – úprava časových údajov v úseku Prašník, u Horných Boorov → Krajné, AS

Spoj č. 7 – úprava časových údajov v úseku Podkylavka, u Mosných → Krajné, aut. st.

Spoj č. 14 – posun času odchodu na 15:10hod.

Spoj č. 16 – úprava časových údajov v úseku Prašník, OcÚ → Vrbové, nám.

Spoj č. 17 – úprava časových údajov v úseku Podkylavka, u Mosných → Krajné, aut. st.

Spoj č. 25 – úprava časových údajov v úseku Podkylavka, OcÚ → Krajné, AS

Spoj č. 27 – úprava časových údajov v úseku Podkylavka, u Mosných → Krajné, aut. st.

Spoj č. 51 – úprava časového údaju na zast. Piešťany, ObÚ Polícia

204405

Spoj č. 10- úprava časových údajov v úseku Jaslovské Bohunice,V2 → Piešťany , Mlyny

Spoj č. 11 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, ObÚ Polícia → Jaslovské Bohunice, V2

Spoj č. 16 – úprava časových údajov v úseku J.Bohunice, A1 → J. Bohunice, Zákostoľany a Borovce, ZS → Vrbové, žel.st.

204406

Spoj č. 5 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, letisko podjazd → Šípkové, pri zvonici

Spoj č. 7 – úprava časových údajov v úseku Vrbové, nám → Šípkové , pri zvonici

Spoj č. 10 – posun času odchodu na 9:55 hod.

Spoj č.12 – úprava časových údajov v úseku V. Orvište, nadjazd → Piešťany, AS

Spoj č. 30 – zlúčenie so spojom 24, úprava časových údajov v úseku Šípkové, pri zvonici → Vrbové, nám → Piešťany, AS

204407

Spoj č. 30 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 33 – úprava časových údajov po trase

204408

Spoj č. – 5,11,17,6,16,32,18 pridané znamienko možné prepravovať bicykle

204410

Spoj č. 7 – posun času odchodu na 9:45 hod.

204412

Spoj č.17 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 19 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, AS → Piešťany, Vajanského nám.

Spoj č. 22 – úprava časových údajov po trase

204413

Spoj č. – 3,19,11,13,21,10,18,22 pridané znamienko možné prepravovať bicykle

204414

Spoj č. 3 – úprava časových údajov v úseku Trakovice, rázc. → Trnava, AS

Spoj č. 11 – úprava časových údajov v úseku Krakovany, žel. zast. → Vrbové nám.

Spoj č. 13 – úprava časových údajov v úseku Vrbové, nám a Trnava, Šrobárova → Trnava, AS

Spoj č .14 – úprava časových údajov v úseku Krakovany, žel. zast. → Vrbové, nám.

Spoj č. 19 – úprava časových údajov v úseku Ratkovce → Trnava, AS

Spoj č. 23 – úprava časových údajov v úseku Dolné Dubovany → V. Kostoľany, OcÚ

Spoj č 28 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, Mlyny → Piešťany, AS

Spoj č. 31 – úprava časových údajov v úseku Trnava, Šrobárova → Trnava, AS

204415

Spoj č. 7 – úprava časových údajov v úseku Nižná, obec → Chtelnica pri kríži

Spoj č. 10 – zrušiť časový údaj na zast. „Chtelnica, pri mlyne“ úprava časových údajov v úseku Nižná, obec → Borovce, ZŠ

Spoj č. 15 – úprava časových údajov v úseku Nižná, obec → Chtelnica pri kríži

Spoj č. 19 – úprava časových údajov v úseku Dubovany, Dolné Dubovany → Veľké Kostoľany, vysielač

Spoj č. 24 – úprava časových údajov v úseku Dubovany, cintorín → Piešťany, AS

Spoj č. 35 – úprava časových údajov v úseku V. Kostoľany, vysielač → Chtelnica, pri Kríži

Spoj č. 38 – posun času odchodu na 17:35 hod.

Spoj č. 43 – úprava časových údajov po trase V. Kostoľany, vysielač → Chtelnica, pri Kríži

Spoj č. 48 – úprava časových údajov po trase Piešťany, tepláreň → Piešťany, N.Tesla sídl.

204416

Spoj č. 14 – úprava časových údajov v úseku Trebatice, rázc → Piešťany, AS

Spoj č. 49 – úprava časových údajov v úseku Lančár, rázc. → D. Lopašov

Spoj č. 52 – pridanie zachádzania do obce Kočín-Lančár

Spoj č. 63 – úprava časového údaju na zast. Kočín, Lančár rázc.

204417

Spoj č. 1 – úprava časových údajov po trase Piešťany, AS → Krakovany, kostol

Spoj č. 4 – úprava časových údajov po trase Piešťany, Nový Dvor rázc. – Piešťany, AS

Spoj č.12 – zrušený časový údaj na zast.: „Ostrov, cint.“ a „Piešťany, Kláštorská ul.letisko“ úprava časových údajov po trase Ostrov, Malé Orvište → Piešťany, AS

Spoj č. 13 – úprava časových údajov po trase Ostrov, rázc.→ Krakovany, cintorín

Spoj č. 14 – úprava časových údajov po trase Piešťany, Nový dvor rázc.→ Piešťany, nákup. str.

204418

Spoj č. 5 – úprava časových údajov po trase Bučany, Mlyn → Trnava, AS

Spoj č. 24 – úprava časových údajov po trase Drahovce Majer → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 26 – úprava časových údajov po trase Madunice, nákup. str. → Piešťany, AS

Spoj č. 31- úprava časových údajov po trase Trnava, Vodáreň → Trnava, AS

Spoj č. 42 – úprava časových údajov po trase Piešťany, ObÚ Juh → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 44 – úprava časových údajov po trase Drahovce, Majer → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 46 – úprava časových údajov po trase Piešťany, Poliklinika hl. cesta → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 51 – úprava časových údajov po trase Trnava, vodáreň → Trnava, AS

204419

Spoj č. 8 – úprava časových údajov po trase Vrbové, nám → Pobedím

204420

Spoj č. 8 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, Poliklinika hl. cesta → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 10 – úprava časových údajov v úseku Madunice, nám. → Drahovce, ZŠ a Piešťany, AS

Spoj č. 17 –úprava časových údajov v úseku Madunice, hydroel., Červeník, nadjazd, Žlkovce, Trnav. rázc.

Spoj č. 19 – zrušený časový údaj na zast. „Jaslovské Bohunice, A1 a „Jaslovské Bohunice, V1“ + úprava č. ú. Jaslovské Bohunice, V2

204421

Spoj č. 3 – úprava časového údaju na zast. Nitra, Štúrova ul.

Spoj č. 5 – úprava časových údajov v úseku Nitra, Hypermarket, Tesco → Nitra, Štúrovo

Spoj č. 6 – úprava časových údajov v úseku Lehota, Krvavé Šenky → Piešťan, Mlyny

Spoj č. 8 – úprava časových údajov v úseku od Piešťany, Poliklinka → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 10 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 16 – úprava časového údaju na zast. Piešťany, Mlyny

Spoj č. 17 – zrušený časový údaj na zast. „Drahovce, Hať“ => pridaný časový údaj na  zast. „Drahovce, Majer“ 22:27 hod.

Spoj č. 18 – úprava časového údaju na zast. Piešťany, Mlyny

Spoj č. 19 – úprava časových údajov v úseku Lužianky, výskumný ústav → Nitra, Štúrova

Spoj č. 24 – zrušený časový údaj na zast. „Drahovce, Hať“ + úprava časových údajov v úseku Hlohovec, SNP → Piešťany, AS

204423

Spoj č. 1 – úprava časového údaju na zast. Hlohovec, Hlohová ul.

Spoj č. 2 – úprava časového údaju na zast. Trnava, Dohnányho

204424

Spoj č. 1 – úprava časových údajov v úseku Lužianky, žel st. → Nitra, AS

Spoj č. 2 – úprava časových údajov v úseku Veľké Ripňany, rázc. → Piešťany, AS

Spoj č. 3 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, Vajanského nám. → Nitra, AS

Spoj č. 4 – úprava časových údajov v úseku Nitra, AS → Piešťany, AS

Spoj č. 5 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, AS → Banka, Havran

Spoj č. 6 – úprava časových údajov v úseku Zbehy, mlyn → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 7 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, AS → Veľké Ripňany, Behynce, cintorín

Spoj č. 11 – úprava časových údajov v úseku Nitra, Ferrnit → Nitra, Štúrova

Spoj č. 13 – zlúčený so spojom č.15 => zrušená poznámka čaká na zast. Zbehy, mlyn, úprava jazdnej doby: Lužianky, Korytovská

Spoj č.16 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, Vajanského nám. → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 18 – úprava časových údajov v úseku Piešťany, Vajanského nám. → Piešťany, Mlyny

Spoj č. 19 – úprava časových údajov po trase

Spoj č. 21 – úprava časových údajov v úseku Lužianky, žel st. → Nitra, AS

204425

Spoj č. 2 – úprava časového údaju na zast. Vrbové ev. a.v. kostol

Spoj č. 3 – posun času odchodu na 15:05 hod.

Spoj č. 6 – posun času odchodu na 16:00 hod. úprava časového údaju na zast. Vrbové ev. a.v. kostol 16:28 hod.

204428

Spoj č. 10 – úprava časových údajov po trase

205401

Spoj č. 5 – zrušený časový údaj na zast. Dojč, Dom smútku, zapracovaný časový údaj na zast. Dojč, RD 06:22 hod.

205402

Spoj č. 23 – zrušený časový údaj na zast. Dojč, Dom smútku, zapracovaný časový údaj na zast. Dojč, RD 05:35 hod.

205404

Spoj č. 15,17,18 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

205407

Spoj č. 7 – doplnený časový údaj na zast. Senica, osada Košútovec 07:17 hod.

Zast. Senica, osada Košútovec zmenená na zast. „na znamenie“

205410

Spoj č. 23,22 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

205414

Spoj č. 10 – zrušený časový údaj na zast. Prietrž, Podhorie, dolný koniec

205415

Spoj č. 1,7,9,11,13,23,31,29,35,33,43,4,6,10,14,2,16,18,22,24,30,28 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

207411

Spoj č. 32 – úprava časových údajov v úseku Trnava, Zelenečská → Trnava, AS, pridaný časový údaj na zast. Dohnányho 14:47 hod.

207415

Spoj č. 26,7 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

207419

Spoj č. 13,95,77,31,39,85,71,83,4,32,22,30,70,52,46,60,50,82 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

207421

Spoj č. 16 – zapracovaný časový údaj na zast. Trnava, Trstínska Skladová „na výstup“ 08:50 hod.

Spoj č.37,35 – pridané znamienko možné prepravovať bicykle

207425

Spoj č.10 – zmena časového údaju na zast. Pusté Uľany, žel.st. na 06:48 hod.

Spoj č. 12 – úprava časových údajov v úseku Trnava, Strojárenská → Trnava, Dohnányho

Zdieľaj:

Novinky

SENICABAJK štartuje svoju prvú sezónu

Mesto Senica už tento piatok 19.4.2024 spúšťa systém zdieľaných bicyklov 𝗦𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗕𝗔𝗝𝗞 a ponúka tak svojim obyvateľom a návštevníkom ekologickú alternatívu dopravy!

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA

Mimoriadne udalosti:

Spoj 204404/1 s odchodom o 4:30 zo zastávky Piešťany, AS smer Krajné mešká 20 minút

Dňa 23.5., linka 207407 spoj 31 odchod z Trnavy 14:25h mešká 12 minút z dôvodu dopravnej situácie.