Zmena cestovných poriadkov od 11.03.2023

203402

Spoj č. 10 – posun spoju z 04:45 hod na 04:40 hod

Spoj č. 22 – posun spoju z 07:30 hod na 07:40 hod

203415

Spoj č. 13 – úprava čas. údajov na zast. v úseku Zavar, obec-> Zavar, Automobilová

204412                                                                            

Spoj č. 10 – posun spoju z 06:25 hod na 06:30 hod

205403

Spoj č. 5 – posun spoju z 07:55 hod na 08:00 hod; -5 jazd. doby; čas. údaje v úseku  Kúty,žel.st. – >Brodské,žel.st. zostávajú bez zmeny

Spoj č. 13 – predĺžený po zástavku Brodské,žel.st. príchod na konečnú zástavku 15:30 hod

207402

Spoj č. 19 – na zast. Špačince,ZŠ zrušená poznámka „len na nástup“