Spoločnosť ARRIVA Trnava, a. s. na základe vyhlásenej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu získala nenávratné finančné príspevky na modernizáciu a skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy a modernizáciu vozidlového parku s cieľom skvalitnenia verejnej dopravy v regióne.