Zmeny otváracej doby na predajných miestach ARRIVA Trnava počas vianočných sviatkov

Zoznam zmien cestovných poriadkov od 15.12.2019

203401

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov po trase; -2 min jazd. doby; zmena príchod na koneč. zast.

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku Madunice, nám. -> Hlohovec, Šulekovo,rázc.

Spoj č. 16 – posun spoju z 15:15 hod na 15:20 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Spoj č. 18 – posun spoju z 16:15 hod na 16:20 hod;

 

203402

Spoj č. 19 – predĺženy = zapracované čas. údaje na zast. Tekoľdany, PD a Tekoľdany obec; +5 min jazd. doby; úprava čas. údajov v úseku Tekoľdany, rázc.->Ardanovce

 

203405

Spoj č. 5 – posun spoju z 04:20 hod na 04:15 hod;

Spoj č. 59 – doplnená pozn. nad spoj a na zast. Trakovice, rázc.: “…možnosť nadväzovania na spoj 16/203405”

Spoj č. 27 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 27 = znam.: “X,25” = trasa a čas. údaje bez zmeny

b) Spoj č. 61 = znam.: “6,33” = trasa a čas. údaje bez zmeny; len bez pozn.: “možnosť prestupu…..”

Spoj č. 12 – posun spoju z 06:40 hod na 06:45 hod; úprava čas. údajov po trase;

doplnená pozn.: “na zast. Trakovice, rázc. čaká spoj 16 linky 203409 z J.Bohuníc”

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Šulekovo,rázc.čerp.st.-> Hlohovec, AS; -5 min jazd. doby

Spoj č. 16 – doplnená pozn. nad spoj. “čaká  na zast. Trakovice, rázc. spoj 59 linky 203405“

 

203407

Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Hviezdoslavova ul. VÚ-> Pastuchov, obchod

Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Pastuchov, obchod-> Hlohovec, AS

 

203408

Spoj č. 11, 15, 17 – zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Mladý háj

Spoj č. 23, 35 – posun spoju z 14:25 hod na 14:20 hod

 

203409

Spoj č. 16 – doplnená pozn. nad spoj. “na spoj nadväzuje na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

spoj 12 linky 203405

Spoj č. 34 – úprava čas. údajov v úseku Trakovice, rázc. pri kríži->Hlohovec, Šulekovo, rázc.

 

203410

Spoj č. 1 – zmena trasy spoju = zapracované čas. údaje na zast. Hlohovec, Šulekovo, rázc.obec; Hlohovec, Šulekovo, ihrisko; Hlohovec, Šulekovo, Jednota; Hlohovec, Šulekovo. ZŚ;Hlohovec, Šulekovo, elektr.rozvodňa; oprava čas.údajov po trase; +6 min jazd. doby

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Leopoldov, Štúrova ul. žel.st.-> Červeník, Mihálika

Spoj č. 15 – posun spoju z 12:37 hod na 12:40 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 19 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 19 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 29 = znam.: „ 6,+,46“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čaká spoj ….“

Spoj č. 21 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Šulekovo,rázc. -> Leopoldov, park

Spoj č. 6 – posun spoju z 04:55 hod na 04:50 hod

Spoj č. 36 – úprava čas. údajov v úseku Červeník, u Mihálika -> Leopoldov, Uhoľné sklady

Spoj č. 22 – posun spoju z 13:05 hod na 13:10 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny

 

203412

Spoj č. 15 – oprava čas. údaju na zast. Leopoldov, Štúrova ul. žel.st. z 13:48 hod na 13:47 hod

 

203413

Spoj č. 35 – zapracovaný čas. údaj 08:00 hod na zast. Kľačany, žel.zast.

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, PD Bočina – > Alekšince, žel.st.; -3 min. jazd. doby; zrušený čas. údaj na zast. Kľačany, VD

Spoj č. 2 – posun spoju z 05:05 hod na 05:10 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny

Rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 2 = znam.: „ X,25“ trasa bez zmeny

b) Spoj č. 4 = znam.: „ 6,33“ kópia spoju č. 2, ale bez poznámky „čaká spoj ..“

 

203414

Spoj č. 6 – na zast. Sereď, Čepeňská ul. zrušená poznámka = „zastavuje len na výstup“

 

203415

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Zavar, obec -> Trnava, Koniarekova ul. ŽOS

Spoj č. 49 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 49 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 63 = znam.: „ 6,44“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „možnosť prestupu….“

Spoj č. 52 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 52 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 68 = znam.: „ 6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „možnosť prestupu ….“

Spoj č. 54 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 54 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 78 = znam.: „ 6,44“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čaká spoj ….“

 

204401

Spoj č. 9 – na zast. V.Kostoľany, OcÚ doplnená pozn.. „…čaká spoj 24/204414“

 

204402

Spoj č. 17 – posun spoju z 10:30 hod na 10:25 hod

Spoj č. 37 – posun spoju z 16:15 hod na 16:10 hod; na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.:  „…je možná nadväznosť na spoj 21/204413 do Chtelnice a Smoleníc“

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, nám. -> Piešťany, AS; -1 min jazd. doby

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov po trase; -10 min jazd. doby;

 

204404

Spoj č. 7 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 7 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 17 = znam.: „ 6,+,38“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čaká spoj ….“

Spoj č. 13  – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, nám. -> Myjava; +4 min jazd. doby

Spoj č. 21 – posun spoju z 13:20 hod na 13:22 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min jazd.doby;

Spoj č. 41  – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, nám. -> Myjava; +5 min jazd. doby

Spoj č. 43 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 43 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 33 = znam.: „ 6,+,34“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „…je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 4 – posun spoju z 05:50 hod na 05:45 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd. doby;

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Rudník u Bláhov -> Piešťany, Mlyny

Rozdelený na 3 spoje:

a) Spoj č. 8 = znam.: „ X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 18 = znam.: „ X,68“ kópia spoju č.8, ale bez poznámky „…je možná nadväznosť ….“

c) Spoj č. 20 = znam.: „ 6,+,38“, kópia spoju č.8, ale bez poznámky „…je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 12  – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové, nám.;

Spoj č. 16 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 16 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 30 = znam.: „ +“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale zapracovný čas. údaj 14:31 hod na zast. Piešťany, ObÚ, Juh

Spoj č. 28  – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové, žel.st.;

Spoj č. 38  – úprava čas. údajov v úseku Prašník, OcÚ -> Vrbové, ev.a.v.kostol

 

204405

Spoj č. 1 – oprava čas. údaju na zast. Trebatice, obec z 05:09 hod na 05:10 hod;

rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 1 = znam.: „ X,6,30“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 3 = znam.: „ +“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čaká spoj ….“

Spoj č. 7, 15, 25 = zmena prevádzky z „X,25“ -> „X,17“ (nepremáva aj od 1.7.-31.8.)

Spoj č. 6 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 6 = znam.: „ X“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 8 = znam.: „ 6,+,“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čaká spoj ….“

Spoj č. 14 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 14 = znam.: „ X,17“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 16 = znam.: „ X,41“ trasa bez zmeny, ale posun spoju z 15:10 hod na 15:20 hod;

Spoj č. 18 – oprava čas. údajov na zast. Piešťany, Kocurice,rázc. a Piešťany,N.Tesla sídl.

 

204406

Spoj č. 4 – predĺžený zo zast. Šípkové, pri zvonici s odchodom o 05:40 hod (+5km)

 

204408

Spoj č. 7  – úprava čas. údajov v úseku Moravany, n.V., Dolné Moravany-> Modrovka, zvonica

Spoj č. 5 – oprava čas. údajov na zast. Stará Lehota, rázc. a Nová Lehota, Bezovec

Spoj č. 23 – posun spoju z 11:00 hod na 11:10 hod;

Spoj č. 29  – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, Vajanského nám.-> Modrová, OcÚ

Spoj č. 19 – doplnený čas. údaj 13:27 hod na zast. Piešťany, Mlyny

Spoj č. 21 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 21 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 31 = znam.: „ 6,+,46“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „…je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 10 – oprava čas. údajov na zast. Ducové, OcÚ a Hubina, rázc.;

rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 10 = znam.: „ X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 14 = znam.: „ X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „čakáspoj ….“

Spoj č. 26  – úprava čas. údajov v úseku Modrovka, zvonica-> Hubina,hor.koniec

Spoj č. 34 – posun spoju z 16:00 hod na 15:55 hod;

 

204410

Spoj č. 11 – posun spoju z 06:50 hod na 06:45 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 9  – posun spoju z 10:45 hod na 10:50 hod; úprava čas. údajov v úseku Piešťany, N.Tesla sídl.-> Krajné, ZŠ

Spoj č. 13 – posun spoju z 14:15 hod na 14:20 hod;

Spoj č. 23 – posun spoju z 14:15 hod na 14:30 hod;

Spoj č. 25 = zmena prevádzky z „X,25“ -> „X,17“ (nepremáva aj od 1.7.-31.8.)

Spoj č. 17 – nový spoj; znam.: „X,10“ Piešťany, AS 07:30 hod – Vrbové, nám. 07:50 hod = skúšobná doba 3 mesiace

Spoj č. 16 – nový spoj; znam.: „X,10“ Vrbové, nám. 08:30 hod – Piešťany, AS 08:50 hod = skúšobná doba 3 mesiace

204412

Spoj č. 33 – posun spoju z 15:45 hod na 15:35 hod;

Spoj č. 35 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 35 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny; doplnená pozn.: „na zast. Piešťany, ObÚ Juh čaká spoj 52 linky 204416 z Chtelnice“

b) Spoj č. 27 = znam.: „ 6,+,35“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 14 – oprava čas. údaju na zast. Ratnovce, pri Trojičke z 07:11 hod na 07:10 hod;

zapracovaná pozn.: „x = na znamenie“ na zast.:

– Hlohovec, Dukelská ul.

– Koplotovce, horný koniec

– Sokolovce, horný koniec

– Ratnovce, pri Trojičke

– Ratnovce, Sĺňava

Spoj č. 18 – oprava čas. údaju na zast. Koplotovce, rázc z 09:27 hod na 09:26 hod

 

204413

Spoj č. 9 – na zast. Dechtice, nám. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na 32/207402

Spoj č. 21 – posun spoju z 16:50 hod na 16:40 hod; na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „ … čaká spoj 37/204402 z Piešťan“

Spoj č. 13 – posun spoju z 16:30 hod na 16:25 hod;

Spoj č. 4 – posun spoju z 04:45 hod na 04:40 hod; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 20 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 20 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale úprava poznámky = doplnený text:  „..na zast. Chtelnica,nám. čaká spoj 69/207406…“

b) Spoj č. 30 = : „6,30“ čas. údaje a trasa bez zmeny

 

204414

Spoj č. 19 – na zast. Trebatice,obec doplnená pozn.: „ …čaká spoj 44/204416 z Chtelnice  a Vrbového“

Spoj č. 8 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 8 = : „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale doplnená  poznámka na zast. Trakovice,rázc.:  „..čaká spoj 12/207407…“

b) Spoj č. 6 = : „X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny

 

204415

Spoj č. 5 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 5 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 3 = znam.: „ 6,+,46“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 8  – úprava čas. údajov v úseku V.Kostoľany, vysielač ->Piešťany, Mlyny

Spoj č. 16 – posun spoju z 08:20 hod na 08:10 hod;

 

204416

Spoj č. 5  – úprava čas. údajov v úseku Trebatice->Chtelnica; -6 min jazd. doby

Spoj č. 61 – posun spoju z 06:45 hod na 06:40 hod;

Spoj č. 13 – posun spoju z 06:50 hod na 06:48 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min  jazd. doby

Spoj č. 65 – posun spoju z 07:32 hod na 07:27 hod;

Spoj č. 21 – posun spoju z 09:50 hod na 10:00 hod;

Spoj č. 39 – na zast. Piešťany, Kocurice, rázc. a Trebatice, štadión zapracovaná  poznámka „len na nástup“

Spoj č. 47 – na zast. Vrbové, nám. zapracovaná pozn.: „čaká spoj 39/204416….“

Spoj č. 57 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 57 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 59 = znam.: „ 6,+,34“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 12 – oprava čas. údaju na zast. Vrbové, Šteruská cesta z 05:23 hod na 05:24 hod

Spoj č. 14  – úprava čas. údajov v úseku Kočín-Lančár,Lančár,rázc. –>PN, AS; -2 min jazd. doby

Spoj č. 18 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 18 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 10 = znam.: „ 6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 42 – posun spoju z 07:25 hod na 07:20 hod;

Spoj č. 74 – posun spoju z 09:25 hod na 09:20 hod;

Spoj č. 44 – na zast. Trebatice, obec doplnená pozn.: „ …je možná nadväznosť na  19/204414 do V.Kostolian a Trnavy“

Spoj č. 48 – doplnený čas. údaj 16:16 hod na zast. Piešťany, ObÚ Juh; oprava čas. údaju na zast. Piešťany, Mlyny z 16:17 hod na 16:18 hod

Spoj č. 64 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 64 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 68 = znam.: „ 6,44“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

 

204417

Spoj č. 11 – posun spoju z 13:08 hod na 13:12 hod;

Spoj č. 6 – na zast. V.Orvište, OcÚ a V. Orvište, nadjazd doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 16 – posun spoju z 15:55 hod na 15:45 hod;

 

204418

Spoj č. 19  – oprava čas. údajov na zast. Trnava, vodáreň a Trnava, Šrobárova ul.

Spoj č. 21 – posun spoju z 12:30 hod na 12:25 hod; úprava čas. údajov po trase; – +5 min jazd. doby

Spoj č. 23 – oprava čas. údaju na zast. Drahovce, Majer a Drahovce, rázc.

Spoj č. 2 – posun spoju z 08:50 hod na 07:55 hod;

Spoj č. 43 – posun spoju z 18:30 hod na 18:40 hod;

Spoj č. 20 – posun spoju z 8:50 hod na 08:30 hod;

Spoj č. 4  – úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Majer -> Piešťany, Mlyny

 

204419

Spoj č. 6 – zapracovaný čas. údaj 06:35 hod na zast. Piešťany, Mlyny; oprava čas. údaju na  zast. Piešťany, AS; +3 min. jazd. doby;

Spoj č. 10 – posun spoju z 08:30 hod na 08:25 hod;

Spoj č. 30 – posun spoju z 20:05 hod na 20:30 hod;

 

204420

Spoj č. 9 – na zast. J.Bohunice, A1 doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č.  8, 20 = zmena prevádzky z „X,25“ -> „X,17“ (nepremáva aj od 1.7.-31.8.)

 

204421

Spoj č. 17 – posun spoju z 22:10 hod na 22:15 hod;

Spojč. 2 – zrušený => zlúčený so spojom č. 22

Spoj č. 22 – zmena znam. z „6,46“ na „X,6,30“ (zlúčený so spojom č. 2); úprava čas. údajov  v úseku Piešťany, Poliklinika hl.cesta -> Piešťany, Mlyny

 

204423

Spoj č. 21 – úprava čas. údajov a doplnená poznamka „len na výstup“ v úseku Bratislava, Bajkalská -> Bratislava, AS; +3 min jazd. doby

Spoj č. 31 – úprava čas. údajov Bratislava, Bajkalská -> Bratislava, AS; -5 min jazd. doby

Spoj č. 33 – úprava čas. údajov Bratislava, Bajkalská -> Bratislava, AS; +5 min jazd. doby

Spoj č. 30 – posun odchodu spoja len z BA,AS z 07:20 hod na 07:15 hod; zapracovaný čas. údaj 07:45 hod na zast. Senec, aut.st.; zrušený čas. údaj na zast. Trnava, Nitrianska ul.

 

204424

Spoj č. 13 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 13 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

b) Spoj č. 15 = znam.: „ 6,+,34“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 12  – úprava čas. údajov v úseku Malé Ripňany -> Banka, Stará

Spoj č. 16 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 16 = znam.: „ X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. je možná nadväznosť ….“

b) Spoj č. 18 = znam.: „ 6,+,35“ čas. údaje a trasa bez zmeny

 

205401

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Lakšárska Nová Ves,č.d.142-> Studienka, OcÚ

Spoj č. 9 – úprava čas. údajov v úseku Senica, Hviezdoslavova ul.-> Bílkove Humence

Spoj č. 15 – posun spoju z 14:55 hod na 15:00 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 6 – posun spoju z 06:15 hod na 06:18 hod ; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 16 – úprava čas. údajov v úseku Bílkove Humence -> Senica, Hviezdoslavova ul.

 

205402

Spoj č.1 –  úprava čas. údajov v úseku Šaštín-Stráže,most-> Šaštín-Stráže,nám.

Spoj č. 7 –  úprava čas. údajov v úseku Senica,Čáčov,dolný koniec->Borský sv.Jur,MŚ

Spoj č. 19 – posun spoju z 16:55 hod na 16:50 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 12 – posun spoju z 11:15 hod na 11:07 hod

Spoj č. 18 – posun spoju z 15:50 hod na 15:45 hod (vlak)

 

205403

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Kúty, žel.st.->Brodské, žel.st.

Spoj č. 7 –  posun spoju od zást. Kúty, žel. st. z 10:50 hod na 11:00 hod

Spoj č. 13 –  zrušený čas. údaj 15:10 hod na zast. Kúty, Kovotvar

Spoj č. 15 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 15 = : „X,10“ trasa bez zmeny, posun spoja z 14:00 hod na 15:00 hod

b) Spoj č. 25 = „X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 22 – posun spoja z 06:12 hod na 6:07 hod len v úseku Brodské, žel.st.-> Kúty  žel.st.; úsek Kúty žel.st.-> Senica, AS bez zmeny

Spoj č. 12 – posun spoja z 11:10 hod na 11:20 hod

Spoj č. 14 – posun spoja z 14:25 hod na 14:30 hod len v úseku Kúty Kovotvar-> ŠaštínStráže,nám.; zrušená poznámka „…čaká vlak ….“

 

205405

Spoj č. 1, 23 – úprava čas. údajov v úseku Senica, Čáčovská cesta->Gbely, kolónia

Spoj č. 17 – úprava čas. údajov v úseku Gbely, Dom kultúry -> Gbely, žel.st.

Spoj č. 31 – oprava čas. údajov na zast. Gbely, priehrada a Gbely, kostol

rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 31 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 35 = : „+,39“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 16– úprava čas. údajov v úseku Gbely, kolónia-> Senica,Hviezdoslavova ul.

Spoj č. 30 – posun spoja z 16:10 hod na 16:15 hod; úprava čas. údajov v úseku Gbely,  kolónia-> Senica, Hviezdoslavova ul.; na zast. Gbely, žel.st. doplnená pozn.: „čaká vlak zo Skalice max. 5min“

 

205406

Spoj č. 9 –  zapracovaný časový údaj 7:22 hod na zástavke Smrdáky OcÚ

 

205407

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku Senica, Vajanského ul. cintorín -> Hlboké, kult.dom

Spoj č. 10, 24– úprava čas. údajov v úseku Hlboké, kult.dom -> Senica, Vajanského ul. cintorín

 

205408

Spoj č. 5, 21 – úprava čas. údajov v úseku Rohov, rázc.-> Holíč, Štúrova ul.

Spoj č. 37 – úprava čas. údajov v úseku Rybky, u Králičkov-> Holíč, Štúrova ul.

Spoj č. 41 – úprava čas. údajov v úseku Rohov, rázc.-> Holíč, Sasinkova ul.; +1min jazd. doby

Spoj č. 2, 26 –  úprava čas. údajov v úseku Holíč, Štúrova ul. -> Rybky, u Králičkov

Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Holíč, Štúrova ul..-> Rohov, rázc

Spoj č. 40 – úprava čas. údajov v úseku Holíč, Štúrova ul..-> Senica, AS; .; -3 min jazd. doby

 

205410

Spoj č. 17 – úprava čas. údajov v úseku Jablonica, As -> Prievaly, nám.

Spoj č. 19 – na zast. Cerová, nákup.str. doplnená pozn.. „…je možná nadväznosť na 38/205411 do Cerová, Rozbehy“

Spoj č. 6 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 6 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 36 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Cerová, nákup.str.-> Jablonica, hostinec; na zast.  Jablonica, AS doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na 7/303410“

 

205411

Spoj č. 2- úprava čas. údajov v úseku Prieval, hotel-> Jablonica, hostinec

Spoj č. 4 – zrušený čas. údaj na zástavke Hlboké, rázc.

Spoj č. 6 – oprava čas. údajov na zast. Senica, Dolné Suroviny a Senica, Horné Suroviny

Spoj č. 38 – úprava čas. údajov v úseku Cerová, nákup.str.->Senica, AS; +3 min jazd. doby;  na zast. Cerová, nákup.str. doplnená pozn.. „ …čaká 19/205410…“

 

205413

Spoj č. 11  – oprava čas. údaju na zast. N.Mesto n.V.,Kováčik z 06:51 hod na 06:50 hod

Spoj č. 13 – úprava čas. údajov v úseku Myjava, Jednota-> Tr. Teplice, aut.st.; -2min jazd. doby

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Senica,AS-> St. Turá, hotel Lipa; -5min jazd. doby; odchod zo zast. Senica,AS posunutý z 13:20 hod na 13:25 hod

Spoj č. 12, 14 – úprava čas. údajov v úseku Sobotište, nám. -> Senica, Poliklinika

 

 205414

Spoj č. 7 – posun spoja z 7:00 hod na 6:45 hod

Spoj č. 2 – posun spoja z 5:15 hod na 5:10 hod

Spoj č . 10 – predĺžený spoj (+10km) = spoj na zavolanie = začiatok trasy  Prietrž, Podhorie, horný koniec 07:05 hod – Prietrž, OcÚ 07:20 hod; posun spoja v úseku Prietrž, OcÚ ->  Senica, AS z 07:15 hod na 07:20 hod; príchod Senica, AS o 7:35 hod

Spoj č. 18 – posun spoja z 10:30 hod na 10:20 hod

 

205415

Spoj č. 27 – zrušený spoj zlúčený spoj so spojom č. 29

Spoj č. 29 – zmena znam. z  „6“  na  „,6,+,46“ trasa aj časový údaj  bez zmeny; na zast.  Brezová p.B.,aut.st. doplnená pozn.  „ …je možná nadväznosť na 34/204402…..“

Spoj č. 33 – rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 33 =: „6,44“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

b) Spoj č. 43 = : „+,16“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 10, 22 – zrušený čas. údaj na zástavke Hlboké, rázc.

Spoj č. 14 – doplnený čas. údaj na zástavke Hradište p.Vrátnom, Babina;

rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 14 =: „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 34 =: „X,69“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 18 – oprava čas. údaju na zast. Jablonica,AS z 13:15 hod na 13:16 hod

 

 

205417

Spoj č. 5 –  úprava čas. údajov v úseku Smolinské,kostol->Gbely, cintorín

Spoj č. 4 –  úprava čas. údajov v úseku Smolinské,kostol->Gbely, cintorín a Šaštín-Stráže, most-> Šaštín-Stráže, pošta

Spoj č. 6 – posun spoja z 10:10 hod na 10:05 hod; úprava čas. údajov po trase; +1 min  jazd. doby

 

205418

Spoj č. 19, 21 – nad spojom zrušená poznámka „…čaká vlak“

Spoj č. 22 – posun spoja z 15:35 hod na 15:40 hod

 

205420

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku Šaštín-Stráže, pošta->Sekule, žel.st.; +2 min jazd.  doby

Spoj č. 9 – posun spoja z 16:35 hod na 17:20 hod

Spoj č. 1 – nový spoj; znam.: „X,25“ = 15:25 hod Borský Sv. Jur, MŠ – 15:30 hod Sekule,  žel.st. = skúšobná doba 3 mesiace

Spoj č. 13 – nový spoj; znam.: „X,25“ = 16:25 hod Borský Sv. Jur, MŠ – 16:30 hod Sekule,  žel.st. = skúšobná doba 3 mesiace

Spoj č. 4  –  úprava čas. údajov v úseku Borský Sv. Jur, pošta-> Šaštín-Stráže, most

Spoj č. 6 –  posun spoja z 16:25 hod na 16:35 hod

Spoj č. 8 – posun spoja z 17:25 hod na 17:30 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 2 – nový spoj; znam.: „X,25“ = 14:40 hod Sekule, žel.st – 14:45 hod Borský Sv. Jur,  MŠ = skúšobná doba 3 mesiace

Spoj č. 10 – nový spoj; znam.: „X,25“ = 15:35 hod Sekule, žel.st – 15:45 hod Borský Sv. Jur,MŠ = skúšobná doba 3 mesiace

 

205422

Spoj č. 7 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 7 = : „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 5 = : „X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 16 – úprava čas. údajov v úseku Sološnica->Cerová, nákup.str.

 

207401

Spoj č. 1 –  posun spoja z 05:15 hod na 05:20 hod

Spoj č. 2 – nad spojom zrušená pozn.: „možnosť prestupu …“

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku Trnava, Špačinská ul. ->Trnava, AS; +10 min jazd. doby

 

207402

Spoj č. 9 – nový spoj = presunutý spoj 5 z 207403 predĺžený na D.Vodu a posunutý z 11:00hod na 10:50 hod; znam.: „X,25“ Trnava, AS 10:50 hod – D.Voda, nám. 11:55 hod

Spoj č. 29 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 29 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 49 = : „6,+,34“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj ….“

Spoj č. 46 – nový spoj = presunutý spoj 16 z 207403 predĺžený na D.Vodu ale bez obsluhy  Chtelnice; znam.: „X,25“ D.Voda, nám. 12:15 hod – Trnava, AS     13:10 hod

Spoj č. 24 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 24 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 12 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. je možná nadväznosť ….“

Spoj č. 32 – na zast. Dechtice, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 9/204413 z Piešťan“

 

207403

Spoj č. 5, 16 – presunuté na linku 207402 pod spoj 9 a 46

Spoj č. 9 – posun spoja z 12:35 hod na 12:45 hod ale len v úseku Chtelnica,nám. ->  Vrbové, Šteruská cesta; -10 min jazd. doby

Spoj č. 6 – posun spoja z 05:30 hod na 05:33 hod ale len v úseku Vrbové,    Šteruská cesta->  Dechtice, nám. I; +3 min jazd. doby

 

207404

Spoj č. 1  – nový spoj; znam.: „X,25“ Trnava, AS 05:25 hod – Malženice, kult. dom 05:45 hod

Spoj č. 8  – nový spoj; znam.: „X,25“ Malženice, kult. dom 05:50 hod – Trnava, AS 06:10 hod

Spoj č. 2 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 2 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 6 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „.. čaká spoj …“ a na zast. Malženice, kult. dom doplnený čas. údaj 04:48 hod

 

207405

Spoj č. 5 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 5 = : „X,10“ čas. údaje bez zmeny; skrátený po zast. D.Orešany, obec; doplnená poznámka: „pokračuje na 9/207405 do Pezinku“

b) Spoj č. 9 = : „X,10“ = „nový spoj “ = presunutá časť zo spoja 5/207405 = D.Orešany,obec 14:00 hod – Pezinok, žel.st. 14:30 hod

Spoj č. 2 – posun spoja z 14:55 hod na 14:45 hod

 

207406

Spoj č. 67, 5, 4 =zrušené; (-18 km „X,10“; -30km „X,68“; -16 km „X,10“)

Spoj č. 27 – zmena znam. z „X,10“ na X,25“;  predĺžený spoj po zast. Radošovce, kostol;  zrušený čas. údaj na zast. J.Bohunic,A1; zapracované čas. údaje na zast. J.Bohunice,  nám.; J.Bohunice, kaštiel; J.Bohunice, Paderovce, kostol; Radošovce, obec a Radošovce,  kostol

Spoj č. 25 – posun spoja z 11:48 na 11:50 ale len v úseku Trnava, AS-> J.Bohunice, kaštiel; -2 min jazd. doby

Spoj č. 9 – posun spoja z 11:50 na 12:00 hod; v úseku Špačince, ZŠ-> J.Bohunice, kaštiel;   zrušená pozn.: „len na nástup“

Spoj č. 33 – nový spoj; (presun presun z 19/207423); znam.: „ 6,+,46“ Trnava, AS 13:05 hod – Radošovce, kostol 13:45 hod

Spoj č. 2 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 2 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 62 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..je možná nadväznosť….“

Spoj č. 10 – doplnený čas. údaj 06:09 hod na zast. J.Bohunice,Paderovce, kostol

Spoj č. 24 –  posun spoja z 12:05 hod na 12:15 hod

Spoj č. 36 – nový spoj; (presun z 8/207423); znam.: „ 6,+,46“ Radošovce, kostol 14:00 hod –Trnava, AS 14:35 hod

 

207407

Spoj č. 11 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 11 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny; doplnená poznámka: „na zast. Trakovice, rázc. čaká 27/203405 z Hlohovca“

b) Spoj č. 19 = : „+“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku V.Kostoľany,OcÚ-> Trnava, AS; -5 min jazd. doby

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku Žlkovce, rázc.I. -> Malženice, kult. dom

 

207408

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Koniarekove ul.ŽOS-> Brestovany,  H.Lovčice, SNP; -3 min jazd. doby

Spoj č. 23 – zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Zavarská rozvodňa a Trnava, dvor Prílohy

Spoj č. 28 – posun spoja z 14:00 na 13:58 hod; úprava čas. údajov po trase; +7 min  jazd.doby

 

207409

Spoj č. 1, 21 – úprava čas. údajov v úseku Kátlovce, dolný koniec-> Vrbové,   Zigmundíkova ul.; -5 min jazd. doby

Spoj č. 18 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 18 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny

  1. b) Spoj č. 16 = : „+“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..čaká spoj….“

 

207411

Spoj č. 2 = zmena znam. z „X,10“ na „X,25“ = náhrada zrušených spojov: 20/207411  a 5/207406;

Spoj č. 20 = zrušený;

 

207412

Spoj č. 5 – predĺžený po zast. Abrahám, kostol s príchodom o 06:55 hod; úprava čas.  údajov v úseku Majcichov, Zelenečská -> Abrahám, kostol

 

207413

Spoj č. 9 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 9 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 19 = : „6,+,46“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..čaká spoj….“

Spoj č. 49 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 49 = : „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 51 = : „X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..je možná nadväznosť….“

Spoj č. 16 – zmena znam. na spojom = doplnené „X,25“; posun spoja z 06:45 na 06:35 hod;

Spoj č. 18 – predĺžený po zast. Abrahám, kostol s odchodom o 06:55 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod Trnava, AS o 07:30 hod; nad spojom zrušené znam.: „X,25“

 

207415

Z linky zrušená zast. Smolenice,PD

Spoj č. 11 – úprava čas. údajov v úseku Trstín, OcÚ->Smolenice, žel.st.; -2 min jazd. doby

Spoj č. 21 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 21 = : „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 23 = : „X,68“ trasa bez zmeny, úprava čas. údajov v úseku Bíňovce, OcÚ->Buková, ZŠ; -5 min jazd.doby

Spoj č. 29 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 29 = : „X,10“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 19 = : „X,68“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale: zrušený text = ….“čaká spoj 2/204405….“

Spoj č. 43 – nový spoj = presunutý z 11/207421, ale predĺžený po Smolenice, OcÚ =  znam.. „X,25“ Trnava, AS 16:50 hod – Smolenice, OcÚ 17:35 hod

Spoj č. 27 – predĺžený spoj z Trnava, AS o 17:30 hod (trasa bez obsluhy Bohdanovce n.P.); zrušené čas. údaj na zast. Smolenice,žel.st. a Trstín, čerp.st.; posun spoja v úseku Trstín,rázc.->Buková z 18:38 hod na 18:03 hod;

Spoj č. 40 – predĺžený spoj po Trnava, AS s príchodom o 18:10 hod = zlúčenie so  zrušeným spojov č. 12/207421

Spoj č. 48 –  posun spoja z 19:20 hod na 18:45 hod

 

207416

Z linky zrušená zast. Budmerice, Biely vŕšok ŠM

Spoj č. 1 – skrátený po zast. Pezinok, žel.st.; posun spoja z 04:25 hod na 04:15 hod; úprava čas. údajov po trase; -2 min jazdy, príchod Pezinok,žel.st. 05:02 hod; na zast. Modra,Štúrova ul. doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na 1/207405 do Bratislavy“

Spoj č. 11 – zrušený

Spoj č. 51 – predĺžený po zast. Budmerice, nám. s príchodom o 07:10 hod;

Spoj č. 7 – posun spoja z 06:40 hod na 07:15 hod; zmena znam. z „+“ na „6,+,46“;

Spoj č. 37 – posun spoja z 06:20 hod na 06:15 hod; skrátený po Borová, OcÚ

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov v úseku Bratislava,Rača,Trávna->Bratislava, AS

Spoj č. 59 – predĺžený po zast. Budmerice, nám. s príchodom o 17:30 hod;

Spoj č. 54 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 54 = : „X,25“ predĺžený zo zast. Budmerice, nám s odchodom o 04:45 hod

b) Spoj č. 68 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 4 – predĺžený zo zast. Pezinok, žel.st.; s odchodom o 05:05 hod; úprava čas. údajov  po trase; príchod Trnava, AS o 06:10 hod

Spoj č. 56 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 56 = : „X,25“ – posun spoja z 07:00 hod na 06:55 hod;

b) Spoj č. 66 = : „6,33“ – posun spoja z 07:00 hod na 07:05 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby

Spoj č. 8 – zrušený

Spoj č. 2 – zmena znam. z „X,10“ na „X,25“; skrátený = zač. zast. Budmerice, nám. o 07:15 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod Trnava, AS o 07:45 hod

Spoj č. 20 –  posun spoja z 13:15 hod na 13:25 hod

Spoj č. 28 – zmena trasy spoja = cez B.Kostol; zrušené čas. údaje na zast.: BielyKostol,rázc.; Trnava, Vacov dvor; Trnava,Modranská ul.; Trnava, Ružindolská cesta; zapracované čas. údaje v úseku B.Kosotl,Pionierske nám.->Trnava,T,Vansovej Okružné nám.

Spoj č. 36 –  posun spoja z 17:10 hod na 16:45 hod

 

207419

Do linky vložené zast.: Košolná, Podbor; Košolná, Blanka; H.Orešany, most medzi zast. H.Orešany, potraviny a H.Orešany, Rajčianka

Spoj č. 5 – nový = presunutý spoj 3 z linky 207426, ale posun spoju z 05:40 hod na 05:45; -6 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; príchod Smolenice, Lesy 06:20 hod

Spoj č. 7 – nový = presunutý spoj 5 z linky 207426

Spoj č. 15 – nový = presunutý spoj 13 z linky 207426

Spoj č. 49 – nový = presunutý spoj 9 z linky 207426

Spoj č. 59 – nový = presunutý spoj 25 z linky 207426,

Spoj č. 67 – nový = presunutý spoj 19 z linky 207426,

Spoj č. 79 – nový = presunutý spoj 17 z linky 207426,

Spoj č. 9, 20  – zrušený;

Spoj č. 11 – posun spoja z 05:15 hod na 04:55 hod; zrušený čas. údaj na zast. H.Orešany,Majdánske; predĺžený po zast. Smolenice, žel.st.;

Spoj č. 37 –  posun spoja z 12:55 hod na 13:00 hod

Spoj č. 39 –  posun spoja z 13:25 hod na 13:35 hod; -5 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; príchod Smolenice, žel.st. 14:25 hod

Spoj č. 41 – posun spoja z 13:40 hod na 13:45 hod; +3 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; príchod Smolenice, žel.st. 14:40 hod; na zast. H.Orešany,píla doplnená pozn.: „je možná nadväznosť  na 62/207419 do H.Orešany, Majdánske

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku H.Orešany, č.d.138 -> Trnava, Hospodárska ul. čerp.st.

Spoj č. 16 – posun spoja z 05:30 hod na 05:40 hod; zrušený čas. údaj na zast. Smolenice,Chemolak; zapracovaný čas. údaj na zast. H.Orešany, Rajčianka a H.Orešany,Vinohrady; -2 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; príchod Trnava, AS o 06:33 hod

Spoj č. 30 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 32 = : „+“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 30 = : „6,33“ kópia spoju č.30, ale posun odchodu z 06:20 hod na 07:10 hod

Spoj č. 34 –  posun spoja z 07:25 hod na 07:20 hod; úprava čas. údajov v úseku Smolenice, PD->H.Orešany, Rajčianka

Spoj č. 62 – posun spoja z 14:05 hod na 14:15 hod; úprava čas. údajov v úseku Smolenice,  Chemolak->H.Orešany, vinohrady; na zast. H.Orešany,píla doplnená pozn.: „čaká  41/20419 z H.Orešian a Trnavy“

Spoj č. 66 – doplnený čas. údaj na zast. H.Orešany, Majdánske; úprava čas. údajov v úseku  Smolenice,Gašparovičová -> Trnava, Hospodárska ul.čerp.st.

Spoj č. 52 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 50 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..čaká spoj….“

b) Spoj č. 52 = : „+,14“ čas. údaje a trasa bez zmeny

Spoj č. 84 – úprava čas. údajov v úseku Smolenice,Gašparovičová -> Trnava, AS.; -5 min jazd. doby; príchod Trnava,AS o 21:10 hod

Spoj č. 14 – nový = presunutý spoj 2 z linky 207426,

Spoj č. 18 – nový = presunutý spoj 20 z linky 207426

Spoj č. 24 – nový = presunutý spoj 10 z linky 207426, ale posun spoju z 06:34 hod na 06:27; ; -3 min jazd. doby; úprava čas. údajov po trase; príchod Trnava, AS 07:10 hod

Spoj č. 38 – nový = presunutý spoj 28 z linky 207426

Spoj č. 54 – nový = presunutý spoj 4 z linky 207426

Spoj č. 58 – nový = presunutý spoj 16 z linky 207426

Spoj č. 64 – nový spoj; znam.: „X,25“; Smolenice, OcU 17:35 hod – Trnava, AS 18:10 hod;

 

207420

Spoj č. 21, 23, 25, 31 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Špačinská nám. SUT

Spoj č. 4 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 4= :  „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 6 = : „6,+,46“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..pokračuje….“

 

207421

Spoj č. 11, 12 – zrušený = presunuté na linku 207415/43 a zlúčenie s 40/207415

Spoj č. 2 – spoj rozdelený na 2 spoje:

a) Spoj č. 2 = : „X,25“ čas. údaje a trasa bez zmeny

b) Spoj č. 14 = : „6,33“ čas. údaje a trasa bez zmeny, ale bez poznámky „..čaká spoj….“

Spoj č. 18 – na zast. Trnava, Trstínska cesta zmena poznámky z „zastavuje len na  výstup“ na „zastávka na znamenie alebo požiadanie“

 

207423

Spoj č. 19, 8 – nad spoj doplnené znam. . „X,25“ (presun spoja v „6,+“ na linku 207406)

 

207424

Spoj 49 – na zast. P.Úľany, žel.st. doplnená pozn.: ..“ pokračuje na spoji 39/207424 do P.Úľany, Lúčny dvor rázc.“

Spoj č. 44 – úprava čas. údajov v úseku Slovenská N.Ves,ŠM-> Cífer, Trnavská

Spoj č. 14 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Strojárenská ul. rázc.; úprava čas.  dajov na zast. Trnava, G.Steinera a Trnava, Dohnányho ul.

Spoj č. 32, 26 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Dohnányho ul.

 

207425

Spoj č. 20, 30, 34 – zapracovaný čas. údaj na zast. Trnava, Dohnányho ul.

 

207426

Z linky zrušené zastávky Košolná, Podbor a Košolná, Blanka

Spoj č. 3 – zrušený = presunutý pod spoj č. 5 linky 207426

Spoj č. 5 – zrušený = presunutý pod spoj č. 7 linky 207426

Spoj č. 13 – zrušený = presunutý pod spoj č. 15 linky 207426

Spoj č. 9 – zrušený = presunutý pod spoj č. 49 linky 207426

Spoj č. 25 – zrušený = presunutý pod spoj č. 59 linky 207426

Spoj č. 19 – zrušený = presunutý pod spoj č. 67 linky 207426

Spoj č. 17 – zrušený = presunutý pod spoj č. 79 linky 207426

Spoj č. 2 – zrušený = presunutý pod spoj č. 14 linky 207426

Spoj č. 20 – zrušený = presunutý pod spoj č. 18 linky 207426

Spoj č. 10 – zrušený = presunutý pod spoj č. 24 linky 207426

Spoj č. 28 – zrušený = presunutý pod spoj č. 38 linky 207426

Spoj č. 4 – zrušený = presunutý pod spoj č. 54 linky 207426

Spoj č. 16 – zrušený = presunutý pod spoj č. 58 linky 207426

Spoj č. 22 – zrušený (-3km X,25)

 

207429

Vložená zast. Biely kostol, Rekreačná ul. medzi zast. Biely kostol, otoč a Trnava, Kamenný mlyn

Na všetkých spojoch zapracovaný čas. údaj na vloženej zastávke

Spoj č. 25 = nový spoj; znam.: „X,25“ Trnava, AS 21:30 hod – Trnava, AS 22:00 hod

 

Zmena názvu zastávok:

Pôvodný názov zastávky Nový názov zastávky Linky, na ktorých sa nachádza zastávka
Dolná Krupá, liehovar Dolná Krupá, Apimed 207420
Trnava, Peklo ŠM Trnava, Peklo 207420
Dolná Krupá, Potôčky ŠM Dolná Krupá, Potôčky 207420
Dolná Krupá, Rybníčky ŠM Dolná Krupá, Rybníčky 207420
Prietrž, Dol.Paseky Prietrž, Dolné Paseky 205414
Prietrž, Hor.Paseky Prietrž, Horné Paseky 205414
Prietrž, Dol.Paseky rázc. Prietrž, Dolné Paseky rázc. 205414
Prievaly, Rašelinové závody Prievaly, hotel 205410, 205411

 

Nové zastávky Linky, na ktorých sa nachádza zastávka
Biely Kostol, Rekreačná ul. 207429