Zmena CP MHD Štúrovo od 5. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch mestskej hromadnej dopravy v Štúrove s platnosťou od 5. januára 2023

OJ Štúrovo:

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

spoj č. 19 – úprava odchodu z 18:35 hod. na 18:45 hod.