Úplná uzávierka križovatky II/580 a III/1526 počas výstavby “Okružnej križovatky v Šuranoch” od 20.9.2021 do 30.11.2021

Oznamujeme, že z dôvodu uzávierky bude autobusová doprava premávať nasledovne:

  • autobusy prichádzajúce v smere od Uľán nad Žitavou budú jazdiť cez ulicu Hradnú, Jesenského a Bernolákovu pokračujúc na autobusovú stanicu a opačne
  • autobusy prichádzajúce zo smeru od Lipovej budú jazdiť cez ulicu Hledíkovú pokračujúc na autobusovú stanicu a opačne
  • počas uzávierky nebude obsluhovaná autobusová zastávka Šurany, VUB