Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Štúrovo od 11.12.2022

Súpis zmien:

404101 MHD Štúrovo – linka č. 1

č. 01 – úprava odchodu z 3:40 hod. na 3:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 8:10 hod. na 8:00 hod.

09 –  úprava odchodu z 10:10 hod. na 10:00 hod.

11 –  úprava odchodu z 12:10 hod. na 12:00 hod.

13 –  úprava odchodu zo 14:35 hod. na 14:50 hod.

17 –  úprava odchodu z 9:00 hod. na 8:50 hod.

 

404102 MHD Štúrovo – linka č. 2

č. 03 – úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

05 –  úprava odchodu z 9:30 hod. na 9:35 hod.

07 –  úprava odchodu z 11:30 hod. na 11:35 hod.

11 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

13 –  úprava odchodu zo 16:10 hod. na 16:00 hod.

15 –  úprava odchodu zo 17:30 hod. na 17:40 hod.

21 –  úprava odchodu zo 7:15 hod. na 7:10 hod.

23 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

27 –  úprava odchodu z 15:30 hod. na 15:35 hod.

29 –  úprava odchodu z 13:25 hod. na 13:40 hod.

 

404103 MHD Štúrovo – linka č. 3

č. 01 – úprava odchodu zo 6:05 hod. na 5:55 hod.

05 –  úprava odchodu z 8:55 hod. na 8:45 hod.

09 –  úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

11 –   úprava odchodu z 8:40 hod. na 8:30 hod