Ukončenie výstavby autobusovej stanice v Michalovciach

Cestujúci prímestskou autobusovou dopravou v Michalovciach sa môžu tešiť na vyšší komfort cestovania, ktorý im zabezpečia nielen nové autobusy, ale aj nová autobusová stanica. Spoločnosť ARRIVA Michalovce začala s jej budovaním na jar tohto roka. Na výstavbu prestupného terminálu s príslušným informačným systémom získala ARRIVA nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Dnes bola výstavba novej autobusovej stanice ukončená a za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja oficiálne odovzdaná stavebníkovi – spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.

Novovybudovaný prestupný terminál má zlepšiť podmienky pre rozvoj verejnej osobnej dopravy na Zemplíne, predstavuje moderný dopravný uzol v rámci integrovanej dopravy v súlade s koncepciou Košického samosprávneho kraja. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry, bezpečnosti a k zásadnému zlepšeniu organizácie dopravy v Michalovciach. Investícia zahŕňala vybudovanie nástupíšť, ich zastrešenie, odstavné plochy pre osobné autá a autobusy. Zároveň na nástupištiach pribudnú dvojriadkové obojstranné elektronické informačné tabule a pri vstupe na dispečing veľká desaťriadková elektronická informačná tabuľa s on-line informáciou o odchodoch, prípadne meškaniach autobusových spojov.

Nová autobusová stanica sa nachádza na predstaničnom území a okrem zastrešenia nástupných a výstupných plôch je vybavená mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, označníky, zábradlia a protiveterné zasklené steny. Priestor autobusovej stanice dopĺňa zeleň.

Na novej autobusovej stanici sú tri výstupištia, šesť nástupíšť, 38 odstavných plôch pre autobusy a 22 parkovacích miest pre individuálnu automobilovú dopravu, z toho je jedno parkovacie miesto určené pre vozičkárov. Terminál poskytuje tzv. suchý prechod pre cestujúcu verejnosť z výstupíšť alebo nástupíšť do budovy ŽSR, dispečingu ARRIVA a do spoločného vestibulu, kde sa nachádza aj čakáreň.

Vstup do areálu pre vjazd a výjazd autobusov umožňuje rampový systém po nasnímaní evidenčného čísla vozidla. Súčasťou modernizácie je nové osvetlenie a pre vyhlasovanie organizačných hlásení je nainštalované rozhlasové zariadenie. Terminál je permanentne monitorovaný kamerovým systémom.

Okrem novej autobusovej stanice budú môcť cestujúci v Košickom kraji od dnešného dňa cestovať aj novými autobusmi typu SOR CN. Celkom jedenásť 12-metrových nízkopodlažných autobusov je k dispozícii cestujúcim v okolí Michaloviec, Trebišova, Sobraniec a Kráľovského Chlmca. Moderné autobusy majú kapacitu 41 miest na sedenie a 40 na státie. Okrem bezplatného wifi pripojenia a klimatizácie sú vybavené aj elektronickými informačnými tabuľami a vnútorným elektronickým informačným panelom. Ide o nízkopodlažné autobusy s rampou pre vozíčkarov a mamičky s kočíkmi. Súčasťou autobusu je pre vyššiu bezpečnosť cestujúcich i vodiča aj kamerový systém a kontrolný systém GPS. Ten slúži na online monitoring z dispečingu, kontrolu dodržiavania cestovných poriadkov, včasné pristavovanie a obsluhu zastávok. Cestujúci určite v autobusoch ocenia možnosť dobíjania mobilných zariadení prostredníctvom USB zásuvky.

Nový prestupný terminál bude pre cestujúcu verejnosť sprístupnený po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Dovtedy bude k dispozícii pôvodná autobusová stanica, ktorá sa nachádza na opačnej strane predstaničného námestia.