Zmeny cestovných poriadkov MHD Levice od 1.júna 2022 z dôvodu zmien grafikonu ŽSR

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek s platnosťou od  1. júna  2022

402103/ MHD 3

sp.č. 08 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28, upravená jazdná doba (prípoj od vlaku)

402104 / MHD 4

sp.č.10 – spoj bude vedený cez zastávky Levice,ZsVAK a Ul.kpt.Nálepku,zrušená zastávka Ul.Ľ.Štúra(požiadavka dôchodcov z Ul.Kpt.Nálepku)

sp.č. 11 – odchod spoja zo zastávky Ul.28.októbra je upravený na 11:30 hod.(prípoj na AS Levice od vlaku)

402105/ MHD 3

sp.č. 02 – zapracovaná zachádzka na zastávku AS-Žel.stanica,nást.č.28 (prípoj od vlaku)

402110 / MHD 10

sp.č. 01 – odchod spoja zo zastávky Ul.Vojenská-MŠ je upravený na 5:00 hod.(prípoj na vlak a na linku 402417 do Nitry)

sp.č. 25 – odchod spoja zo zastávky Kuzmányho ul. je upravený na 13:10 hod. (prípoj na AS Levice od vlaku)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej (prípoj od vlaku a PAL)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 12:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko(prípoj od vlaku)

sp.č. 27 – nový spoj s odchodom 16:40 hod. v ,6+, zo zastávky Levice,AS  po zastávku Vinohrady,sídlisko (prípoj od vlaku)

sp.č. 29 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 20:05 hod.(turnusový obeh)

sp.č. 53 – odchod spoja zo zastávky Levice,AS-Žel.stanica č.30 je upravený na 18:43 hod. a spoj je vedený cez zastávku Ku Bratke,Perec a Nám.hrdinov,Hotel Lev,zrušené zastávky Gymnázium,Pri Podlužianke, SLSP a Nám Šoltésovej(prípoj od vlaku a PAL)

402112 / MHD 12

sp.č. 03 – odchod spoja zo zastávky Vinohrady,sídlisko je upravený na 6:56 hod.(prípoj na vlak)

sp.č. 17 – nový spoj s odchodom 19:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 25 – nový spoj s odchodom 17:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)

sp.č. 33 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,6+, zo zastávky Vinohrady,sídlisko po zastávku Levice,AS(prípoj na vlak)