Zmena cestovných poriadkov od 11.1.2021

204407

Spoj č. 5 a spoj č.10 = zrušené

 

204408

Spoj č. 7 = nový spoj; znam.: “X,25”; Piešťany,AS 04:40 hod – Nová Lehota, obec  5:25 hod

Spoj č. 8 = nový spoj; znam.: “X,25”; Nová Lehota, obec  5:30 hod  – Piešťany,AS 06:40 hod (cez obec Hubina)