Zoznam zmien cestovných poriadkov od 10.8.2020

203405

Spoj c. 55 = zmena znamienka nad spojom z “X,25” na “X,10” ; trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 63 = “nový spoj”; znamienko nad spojom “X,68”; kópia spoju č. 55, ale trasa cez zast. Hlohovec, Priemyselná ul. a odchod zo zač. zast. Hlohovec, AS o 06:25 hod

Spoj č. 31 = posun spoju z 06:30 hod na 06:25 hod; zapracovaný čas. údaj na zast. Hlohovec, Priemyselná ul.