Zmena cestovných poriadkov od 30.01.2023

203401

Spoj č. 19 – posun odchodu spoja zo zastávky Leopoldov,Štúrova ul., žel.st. z 16:47 hod na 16:52 hod; zrušená poznámka.: „čaká vlak“

Spoj č. 23 – posun odchodu spoja zo zastávky Leopoldov,Štúrova ul., žel.st. z 18:41 hod na 18:46 hod; zrušená poznámka.: „čaká vlak“

Spoj č. 4 – posun spoja z 05:35 hod na 05:40 hod len v úseku Drahovce->Leopoldov; zrušená prestávka 5 min na zastávke Leopoldov, Gojdičova ul.žel.st.; úsek Leopoldov-> Hlohovec bez zmeny

 

203405

Spoj č. 9 – posun spoja z 05:40 hod na 05:45 hod; úprava časových údajov po trase

 

203410

Spoj č. 2 – na zastávke Veľké Kostoľany,OcÚ doplnená poznámka „čaká spoj 2/207407 z Nižnej max. 5 min“

 

203414

Spoj č. 4 – posun spoja z 14:30 hod na 14:35 hod

 

203415

Spoj č. 1 – posun spoja z 04:55 hod na 04:50 hod

Spoj č. 66 – posun spoja z 07:30 hod na 07:35 hod

Spoj č. 118 – posun spoja z 20:20 hod na 20:25 hod; zrušené časové údaje v úseku Šúrovce,žel.st.->Šúrovce,Nová ul.; úprava čas. údajov po trase

 

204402

Spoj č. 35 – posun spoja z 20:10 hod na 19:45 hod

Spoj č. 38 – posun spoja z 19:30 hod na 19:07 hod

 

204406

Spoj č. 15 – zrušená poznámka nad spojom „zachádza k cirkevnej škole“

 

204414

Spoj č. 3 – doplnená poznámka „len na výstup“ na zastávke Bučany,mlyn

Spoj č. 2 – posun spoja z 04:15 hod na 04:45 hod

 

204415

Spoj č. 15 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 15 – znamienko „X,43“; úprava časových údajov v úseku Veľké Kostoľany,OcÚ-> Chtelnica,pri kríži; na zastávke Veľké Kostoľany,OcÚ doplnená poznámka „čaká spoj 7/207407 z Trnavy“
  2. Spoj č. 47 – znamienko „6,+46“ trasa a časové údaje bez zmeny

Spoj č. 27 – posun spoja z 17:05 hod na 16:45 hod

Spoj č. 31 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 31 – znamienko „X,43“ trasa a časové údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 1 – znamienko „6,+,30“ posun spoja z 17:55 hod na 18:10 hod

Spoj č. 40 – posun spoja z 18:50 hod na 19:00 hod

 

204416

Spoj č. 63 – posun spoja z 22:20 hod na 22:30 hod

Spoj č. 66 – posun spoja z 21:40 hod na 21:50 hod

 

204417

Spoj č. 6 – zrušená poznámka nad spojom „zachádza k cirkevnej škole“

 

204418

Spoj č. 7 – zrušená poznámka „len na výstup“ na zastávke Trakovice,rázc. a Bučany,mlyn

 

204420

Spoj č. 8 – posun spoja z 12:15 hod na 12:05 hod; na zastávke Jaslovské Bohunice,nám. doplnená poznámka „je možná nadväznosť na  spoj 15/207409 do Chtelnice“

 

204421

Spoj č. 7  –  posun spoja z 15:00 hod na 15:05 hod

 

204424

Spoj č. 14  –  posun spoja z 18:05 hod na 18:10 hod; úprava časových údajov po trase

 

204428

Spoj č. 11  –  posun spoja z 09:50 hod na 10:10 hod

 

205402

Spoj č. 4  –  posun spoja z 06:40 hod na 06:35 hod

Spoj č. 2 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 2 – znamienko „X,10“ trasa a časové údaje bez zmeny
  2. Spoj č. 30 – znamienko “X,68” pridané časové údaje na zástavke Kuklov,OCU a Kuklov,Kaplnka, príchod na konečnú zastávku Senica, AS o 7:25 hod

 

205403

Spoj č. 14 – zrušený časový údaj na zastávke Kúty,Kovotvar

Spoj č. 16 – doplnený časový údaj na zastávke Kúty,Kovotvar

 

205408

Spoj č. 22 – zrušený časový údaj na zastávke Častkov,rázc.; doplnené časový údaje na zast. Častkov,ZŠ a Častkov,dolný koniec; úprava časových údajov v úseku Rohov,rázc. -> Senica,poliklinika

Spoj č. 44 – doplnený časový údaj na zastávke Častkov,rázc.; zrušené časové údaje na zast. Častkov,ZŠ a Častkov, dolný koniec; úprava časových údajov v úseku Rohov,kult.dom -> Senica,AS

 

205410

Spoj č.23  –  posun spoja z 05:40 hod na 05:30 hod

 

205411

Spoj č. 23 – posun spoja z 16:30 hod na 16:35 hod

 

205415

Spoj č. 1 – zrušený časový údaj na zastávke Jablonica,žel.st., posun spoja zo zastávky Jablonica,AS z  04:50 hod na 05:00 hod

Spoj č. 4 – posun spoja z 04:15 hod na 04:25 hod; zrušený časový údaj na zastávke Jablonica,žel.st. a na zastávke Jablonica,AS doplnená poznámka „možná nadväznosť na spoj 26/204402“

 

205425

Spoj č. 1 – oprava časového údaju na zastávke Šelpice,hostinec z 06:15 hod na 06:12 hod

 

207402

Spoj č. 9 – oprava časového údaju na zastávke Chtelnica,nám. z 11:30 hod na 11:31 hod, a zároveň doplnená pozn.: „čaká spoj 15/204415 z Veľkých Kostolian a Piešťan“

Spoj č. 49  –  posun spoja z 20:45 hod na 21:00 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 4 –  posun spoja z 04:20 hod na 04:30 hod; úprava časových údajov po trase

Spoj č. 10 –  posun spoja z 05:55 hod na 05:50 hod; úprava časových údajov po trase

 

207403

Spoj č. 8 – zapracovaný časový údaj (06:03 hod) na zastávke Špačince,Biogal

 

207406

Spoj č. 32 – posun spoja z 15:15 hod na 15:35 hod

 

207407

Spoj č. 7 – posun spoja z 10:40 hod na 10:35 hod; úprava časových údajov po trase; na zastávke Veľké Kostoľany,OcÚ doplnená poznámka „je možná nadväznosť na spoj 15/204415 do Nižnej a Chtelnice“

Spoj č. 11 – oprava časových údajov na zastávke Pečeňady,rázc. Veľké Kostoľany,Zákostoľany

Spoj č. 23 – na zastávke  Veľké Kostoľany,OcÚ doplnená poznámka „je možná nadväznosť na spoj 1/204415 do Nižnej a Chtelnice“

Spoj č. 2 – posun spoja z 04:31 hod na 04:28 hod

Spoj č. 10 – rozdelený na 2 spoje:

  1. Spoj č. 12 – znamienko „X,43“; posun spoja z 06:00 hod na 05:50 hod; na zastávke Veľké Kostoľany,OcÚ doplnená poznámka „je možná nadväznosť na spoj 8/204415 do Piešťan“
  2. Spoj č. 10 – znamienko „+“;trasa a časové údaje bez zmeny; oprava časového údaju len na zastávke Trnava,AS z 06:48 hod na 06:45 hod

Spoj č. 34 – posun spoja z 17:20 hod na 17:00 hod

Spoj č. 38 – posun spoja z 19:10 hod na 19:15 hod

 

207408

Spoj č. 42 – posun spoja z 16:05 hod na 16:15 hod

 

207409

Spoj č. 21 – úprava časových údajov po trase, príchod na konečnú zastávku Vrbové,Zigmundíkova ul. o 05:25 hod

Spoj č. 15 – na zastávke Jaslovské Bohunice,nám. doplnená poznámka „ čaká spoj 8 /204420 z Jaslovské Bohunice V2 max. 5 min.“

Spoj č. 26 – zrušený časový údaj na zastávke Špačince,Biogal

Spoj č. 24 – posun spoja z 19:00 hod na 19:05 hod; na zastávke Chtelnica,nám. doplnená poznámka „ čaká spoj 1/204415 z Piešťan a Veľkých Kostolian“

 

207421

Spoj č. 13 – posun spoja z 18:10 hod na 18:20 hod; úprava časových údajov po trase; príchod spoja na konečnú zastávku Senica,AS o 19:27 hod

 

207425

Spoj č. 3 – posun spoja z 04:35 hod na 04:32 hod; úprava časových údajov po trase; predĺžený po zastávku Pusté Úľany,Lúčny Dvor s príchodom o 05:06 hod

Spoj č. 2 – nový spoj; znamienko „X,43“ Pusté Úľany,Lúčny Dvor 05:06 hod – Pusté Úľany,žel.zast. 05:10 hod