MAD Trnava – 19.9.2021 obmedzenia počas Okolo Slovenska

Z dôvodu konania sa cyklistických pretekov Okolo Slovenska dňa 19.9.2021 (nedeľa) bude výrazne obmedzená prevádzka mestskej autobusovej dopravy Trnava v čase od cca 13:00 do cca 15:30 na linkách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 a 16. Spoje budú skrátené, presmerované a niektoré úplne pozastavené. Cyklistické preteky budú prechádzať po uliciach: Špačinská, Rybníková, Študentská, J.Bottu, Š.Moyzesa, Trstínska, Šrobárova, Zelený kríčok. Upozorňujeme cestujúcich, že autobusy MAD sa budú musieť riadiť podľa pokynov polície, resp. usporiadateľov a môžu nastať obmedzenia aj na iných spojoch, ako je uvedené nižšie.

Obmedzenia podľa jednotlivých liniek a spojov MAD dňa 19.9.2021:

Linka Spoj Odchod podľa CP Príchod podľa CP zmena voči CP Vynechané zastávky
1 111 14:17 Strojárenská,SACHS 14:47 Kopánka,Nám.SUT obchádzka cez Kollárovu a Hlbokú Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok
1 114 14:57 Kopánka,Nám.SUT 15:21 Linčianska obchádzka cez Kollárovu a Hlbokú Zelený kríčok, Hospodárska,Bernolákova brána, Hospodárska
2 105 13:00 Linčianska 13:21 Kamenný mlyn ukončený spoj na Železničnej stanici Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok, T.Vansovej,cintorín,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,žel.prejazd, Kamenná cesta,cintorín, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenný mlyn
2 106 13:22 Kamenný mlyn 13:45 Linčianska začiatok spoja na Železničnej stanici 13:36 Kamenný mlyn, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenná cesta,cintorín, T.Vansovej,žel.prejazd,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,cintorín, Zelený kríčok, Hospodárska,Bernolákova brána, Hospodárska
2 107 14:00 Linčianska 14:21 Kamenný mlyn ukončený spoj na Železničnej stanici Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok, T.Vansovej,cintorín,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,žel.prejazd, Kamenná cesta,cintorín, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenný mlyn
2 108 14:22 Kamenný mlyn 14:45 Linčianska začiatok spoja na Železničnej stanici 14:36 Kamenný mlyn, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenná cesta,cintorín, T.Vansovej,žel.prejazd,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,cintorín, Zelený kríčok, Hospodárska,Bernolákova brána, Hospodárska
2 109 15:00 Linčianska 15:21 Kamenný mlyn ukončený spoj na Železničnej stanici Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok, T.Vansovej,cintorín,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,žel.prejazd, Kamenná cesta,cintorín, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenný mlyn
2 110 15:22 Kamenný mlyn 15:45 Linčianska začiatok spoja na Železničnej stanici 15:36 Kamenný mlyn, Kamenná cesta,T.Kružliaka, Kamenná cesta,cintorín, T.Vansovej,žel.prejazd,
T.Vansovej,Okružné nám., T.Vansovej,cintorín, Zelený kríčok, Hospodárska,Bernolákova brána, Hospodárska
3 117 13:18 Prednádražie,G.Dusíka 13:45 Kopánka,Nám.SUT ukončený spoj na Veternej Saleziánska, Špačinská,Nám.SUT
3 120 13:55 Kopánka,Nám.SUT 14:18 Prednádražie,G.Dusíka začiatok spoja na Veternej + ukončený na Železničnej stanici Kopánka,Nám.SUT, Saleziánska, Hospodárska, Študentská,Orion, Študentská,ZŠ, J.Bottu, Prednádražie,G.Dusíka
3 119 14:18 Prednádražie,G.Dusíka 14:45 Kopánka,Nám.SUT začiatok spoja na Železničnej stanici J.G.Tajovského, B.Smetanu, J.Bottu,Park J.Kráľa, J.Bottu, Študentská,ZŠ, Študentská,Orion, Hospodárska
4 114 13:15 Kopánka,Nám.SUT 13:40 Strojárenská,SACHS začiatok spoja na Veternej Kopánka,Nám.SUT, Saleziánska
4 116 14:34 Kopánka,Nám.SUT 14:54 Linčianska začiatok spoja na Veternej Kopánka,Nám.SUT, Saleziánska
4 113 13:04 Linčianska 13:24 Kopánka,Nám.SUT ukončený spoj na Veternej Saleziánska, Špačinská,Nám.SUT
5 118 14:14 Strojárenská,BOGE 14:41 Botanická,Jednota ukončený spoj na Železničnej stanici Hospodárska, Študentská,Orion, Študentská,ZŠ, Botanická,Jednota, Prednádražie,G.Dusíka
5 117 14:41 Botanická,Jednota 15:05 Linčianska začiatok spoja na Železničnej stanici J.G.Tajovského, B.Smetanu, J.Bottu,Park J.Kráľa, J.Bottu, Študentská,ZŠ, Študentská,Orion, Hospodárska
6 111 12:51 Sibírska 13:10 Prednádražie,G.Dusíka pozastavný celý spoj všetky
6 114 13:10 Prednádražie,G.Dusíka 13:34 Sibírska pozastavný celý spoj všetky
6 115 13:51 Sibírska 14:10 Prednádražie,G.Dusíka pozastavný celý spoj všetky
6 116 14:10 Prednádražie,G.Dusíka 14:34 Sibírska pozastavný celý spoj všetky
6 117 14:51 Sibírska 15:10 Prednádražie,G.Dusíka pozastavný celý spoj všetky
6 118 15:10 Prednádražie,G.Dusíka 15:34 Sibírska pozastavný celý spoj všetky
13 14 13:07 Kočišské 13:30 TESCO pozastavný celý spoj všetky
14 119 13:09 Modranka 13:38 Viktoríniho nám. obchádzka cez Kollárovu a Hlbokú Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok
14 120 14:31 Viktoríniho nám. 14:57 Modranka obchádzka cez Kollárovu a Hlbokú Šrobárova, Hospodárska,Bernolákova brána, Hospodárska
14 121 14:57 Modranka 15:26 Viktoríniho nám. obchádzka cez Kollárovu a Hlbokú Hospodárska, Hospodárska,Bernolákova brána, Zelený kríčok
16 19 14:12 Nemečanka 13:47 Nová, OC Obi pozastavný celý spoj všetky
16 18 14:11 Nová, OC Obi 14:49 Nemečanka ukončený spoj na Železničnej stanici Hospodárska, Študentská,Orion, Študentská,ZŠ, J.Bottu, Prednádražie,Botanická, Botanická,Jednota, Š.Moyzesa,
Š.Moyzesa,Tibenský, Trstínska,Cukrova, Trstínska,Skladová, Nemečanka
16 21 15:32 Nemečanka 16:07 Nová, OC Obi začiatok spoja na Železničnej stanici Nemečanka, Trstínska,Skladová, Trstínska,Cukrova, Š.Moyzesa,Tibenský, Š.Moyzesa, Botanická,Jednota, Prednádražie,Botanická, J.Bottu, Študentská,ZŠ, Študentská,Orion, Hospodárska