Vyhľadať
Close this search box.

Cena SMS lístka v Nitre sa zníži

Vážení cestujúci,

Poslanci MsZ Nitra na mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 7.5.2020 schválili zmeny v cene a platnosti SMS cestovného lístka v MHD Nitra, ktoré vstúpia do platnosti od 1. augusta 2020.

Nižšia cena

Základnou zmenou je zníženie doterajšej ceny SMS lístka, ktorá je od jeho zavedenia v roku 2016 na úrovni 0,90 €. Nová cena cestovného lístka bude 0,80 €, čím dochádza k zjednoteniu jeho ceny s cenou papierového cestovného lístka predávaného v hotovosti vodičmi autobusov. Cieľom opatrenia je motivovať cestujúcich k zvýšenému využívaniu bezhotovostných spôsobov platby. To by sa v budúcnosti mohlo prejaviť znížením počtu cestovných lístkov predávaných vodičmi, a tým aj skrátením pobytu vozidiel v zastávkach a čiastočným zvýšením cestovnej rýchlosti.

SMS cestovný lístok si môže zakúpiť akýkoľvek zákazník slovenského mobilného operátora, ktorý využívanie tejto služby podporuje. Jeho cena je jednotná, zľavnená verzia k dispozícii nie je.

Cestovné lístky v predaji u vodiča a formou SMS sú primárne zamýšľané pre potreby cestujúcich, ktorí služby MHD využívajú príležitostne. Pre ostatných cestujúcich je aj naďalej v ponuke zvýhodnené cestovné formou odpočtu z elektronickej peňaženky (kreditu) na čipovej karte v cene 0,50 € za jednu cestu. Najnižšie cestovné majú pravidelní cestujúci, ktorí pri zakúpení predplatného lístka na mesiac, štvrťrok alebo polrok majú možnosť cestovať za ceny v priemere 0,50 – 0,66 € za deň.

Dlhšia platnosť

Spolu s úpravou ceny dochádza aj k zmene časovej platnosti cestovného lístka na 70 minút. Dôvodom tejto zmeny je zohľadnenie skutočnosti, že platnosť SMS lístka na rozdiel od iných lístkov začína plynúť ešte pred nastúpením cestujúceho do vozidla (do vozidla možno nastúpiť až po doručení SMS lístka, k doručeniu dochádza spravidla do dvoch minút po odoslaní požiadavky). Pridaných desať minút platnosti vytvára cestujúcemu dostatočný priestor na úkony spojené s jeho včasným nákupom a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že ani v prípade menšieho meškania spoja cestujúci neprichádza o možnosť využitia celých 60 minút na prepravu, ktoré by získal v prípade cestovného lístka zakúpeného v hotovosti.

Zdieľaj:

Novinky ARRIVA Nitra

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA

Prieskum spokojnosti cestujúcich 2023

Zapojiť sa a vyhrať atraktívne ceny môžu cestujúci v piatich krajoch Slovenska – stačí, ak v období od 22. septembra do 22. decembra 2023 odpovedia na 12 otázok.