Zoznam zmien cestovných poriadkov od 13.12.2020

203401

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 1, 24 – zrušený

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov na zast. Leopoldov,Štúrova ul.zdrav.str.; Leopoldov,park; Madunice,nám.

Spoj č. 23 – na zast. Leopoldov,Štúrova,žel.st. doplnená pozn.: „čaká vlak REX1739 max. 5 min“

Spoj č. 31 – skrátený po zast. Drahovce, ZŠ

Spoj č. 4 – skrátený = zač. zast. Drahovce, rázc.; úprava čas. údajov v úseku Drahovce, Majer ->Leopoldov, Gojdičova ul. zdrav.str.

Spoj č. 8, 28 – úprava čas. údajov na zast. v obci Madunice

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov na zast. v obci Drahovce

Spoj č. 18 – posun spoju z 16:20 hod na 16:25 hod zo zač. zast. po zast.Leopoldov, Gojdičova ul. žel.st.; úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Gojdičova ul. žel.st.-> Hlohovec,Šulekovo,rázc.

 

203402

Na zast. Koplotovce, rázc.  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 3 – skrátený po zast. Šalgovce, OcÚ

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov v úseku Tekoľdany, PD -> Šalgovce, ZŠ

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, AS -> H.Trhovište, rázc.

Spoj č. 36 – skrátený = zač. zast. Šalgovce, OcÚ

Spoj č. 40 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec,Jašter -> Hlohovec, AS

 

203403

Na zast. Koplotovce, rázc.  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 21 (PN) – úprava čas. údajov v úseku Ratnovce, pri Trojičke-> Banka,Sĺňava

Spoj č. 26 – oprava čas. údaju na zast. Piešťany, Vajanského nám. z 15:13 hod na 15:14 hod

 

203405

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 1 – posun spoju z 03:40 hod na 03:35 hod

Spoj č. 5, 8  – na zast. Žlkovce, Trnavské rázc. zapracovaná pozn.: „na znamenie“

Spoj č. 13, 19, 92 = zrušený;

Spoj č. 45 – na zast. Bučany, mlyn zapracovaný čas. údaj 07:09 hod

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku Trakovice, Dudváh->Trnava, vodáreň

Spoj č. 53 – +5 min jazd. doby; oprava čas. údaju na zast. Trnava, AS z 07:45 hod na 07:50 hod; ostatné čas. údaje sú bez zmeny

Spoj č. 55 – na zast. Trnava, Oravné zrušený čas. údaj 06:53 hod

Spoj č. 25, 12 – pozn. zo zast. Trakovice, rázc. presunutá na zast. Trakovice,čakáreň

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Šulekovo, rázc. čerp.st. -> Hlohovec, Hlohová ul.

Spoj č. 22 – zrušený čas. údaj 10:25 hod na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 84 – +10 min jazd. doby; úprava čas. údajov na zast. Trnava, vodáreň; Hlohovec Hlohová ul.; Hlohovec, AS

Spoj č. 36 – posun spoju z 16:20 hod na 16:15 hod

Spoj č. 42 – úprava čas. údajov na zast. Hlohovec,Šulekovo,rázc.čerp.st. a Hlohovec, Šulekovo,rázc.

Spoj č. 46 – posun spoju z 09:45 hod na 09:35 hod

 

203406

Na zast. D.Otrokovce, Podlahša  doplnená poznámka „na znamenie“

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku D.Trhovište,Jelenová,Pastorek->Merašice,kostol

Spoj č. 3 – na zast. V.Ripňany,Stavebniny doplnená poznámka „na znamenie“; úprava čas. údajov na zast. Merašice,kostol a v úseku  v úseku V.Ripňany,Vieska -> V.Ripňany,Stavebniny

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec, AS z 06:47 hod na 06:48 hod; na zast. Hlohovec, Hviezdoslavova ul. VÚ doplnená pozn.: „len na nástup“

Spoj č. 15 – posun spoju z 16:15 hod na 16:20 hod

Spoj č. 2, 8, 4 – úprava čas. údajov v úseku Hlohovec, Soroš ->Hlohovec, AS

Spoj č. 18 – na zast. V.Ripňany, Vieska a V.Ripňany, Stavebniny doplnená pozn.. „na znamenie“

Spoj č. 20 – posun spoju z 16:40 hod na 16:45 hod

 

203407

Spoj č. 17 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 17 = znam.: „X,10“ (školský) zachádzanie cez obec D.Trhovište; + 15 min. jazd. doby; (+10km); príchod na koneč.zast. o 16:25 hod
 2. Spoj č. 27 = znam.. „X,68“ (prázdninový) trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 19 – posun spoju z 16:35 hod na 16:30 hod; predĺžený po zast. Lukáčovce, kaštiel; úprava čas. údajov v úseku Pastuchov, rázc.->Pastuchov, obchod

Spoj č. 24 – zrušený;

Spoj č. 22 – na zast. Pastuchov, osada Hášoš doplnená pozn.: „len na výstup“

 

203408

Spoj č. 3, 2, 6 – zmena znam. z  „X,6,30“ na „X,25“

Spoj č. 13, 11, 32 – zrušený

 

203409

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Vložená zast. Trakovice, PD medzi zast. Trakovice, rázc.pri kríži a Malženice, kult.dom

Spoj č. 31 – posun spoju z 14:40 hod na 14:30 hod

Spoj č. 10, 12, 16, 24, 28 – zrušený čas. údaj na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 16 – pozn.: „možná nadväznosť na spoj 12/203405 do Hlohovca“ presunutá na zast. Trakovice, čakáreň

Spoj č. 3, 5, 4, 18, 8 – zrušený;

Spoj č. 34 – úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Gojdičova ul.žel.st. -> Hlohovec, Šulekovo rázc.; zrušený čas. údaj na zast. Trakovice, rázc. pri kríži a zapracovaný čas. údaj na vloženej zast. Trakovice,PD

 

203410

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Na zast. Žlkovce, Trnavské rázc. zrušený čas. údaj na všetkých spojoch.

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Leopoldov,Uhoľné sklady->Hlohovec, Priemyselná ul.

Spoj č. 14 – zrušený čas. údaj 07:24 hod na zast. Trakovice, rázc. pri kríži

Spoj č. 37, 21, 38 – zrušený;

 

203412

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 23, 24 – zmena znam. z  „X,6,30“ na „X,25“ (zrušený v sobotu)

Spoj č. 22 – na zast. HC,AS zrušená pozn.: „je možná nadväznosť na 23/203413“ = spoj je zrušený

Spoj č. 28 – posun spoju z 20:25 hod na 20:10 hod;

 

203413

Spoj č. 5 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 5 = znam.: „X,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 45 = znam.: „6,33“ zapracované čas. údaje v obci Sasinkovo; + 10 min jazd. doby; odchod zo zač. zast. HC,AS bez zmeny; príchod na koneč. zast. NR,AS o 07:40 hod

Spoj č. 21, 23, 26 – zrušený;

Spoj č. 25 – posun spoju z 17:15 hod na 17:05 hod;

Spoj č. 27 – zmena znam. z  „X,25“ na „X,6,30“

Spoj č. 4 – posun spoju z 05:10 hod na 04:45 hod; zapracované čas. údaje na zast. v obci Sasinkovo; + 10 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. HC,AS o 05:25 hod

 

203414

Spoj č. 1 – oprava čas. údaju na zast. Bratislava,Prievozská z 06:10 hod na 06:05 hod

Spoj č. 5, 4 – zmena znam. z „X,59“ na „X,10“

Spoj č. 5 = posun spoju z 13:10 hod na 13:20 hod; skrátený po zast. Šúrovce,Valtov Šúr;

 

Spoj č. 4 – skrátený = zač. zast. Šúrovce,Valtov Šúr  s odchodom o 14:30 hod; na zast. Hlohovec, Hlohová ul. doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 6 – úprava čas. údajov v úseku Sereď-> Hlohovec,Šulekovo

 

203415

Na zast. Hlohovec, Hlohová ul. na všetkých párnych spojoch doplnená pozn.: „len na výstup“

Spoj č. 61 – posun spoju z 04:58 hod na 05:18 hod;

Spoj č. 1 – na zast. Hlohovec,Šulekovo,odkalisko doplnená pozn.: „na znamenie“; oprava čas. údaju na zast. H.Zelenice, obec a Siladice,rázc. k žel.st.

Spoj č. 111, 25, 102 – zmena znam. z „X,59“ na „X,10“

Spoj č. 111 – predĺžený; zač. zast. Hlohovec, AS s odchodom o 06:55 hod

Spoj č. 107 – zmena znam. z „X,41“ na „X,68“

Spoj č. 9, 10  – na zast. Hlohovec,Šulekovo,odkalisko a Siladice,rázc. k žel.st. doplnená pozn.: „na znamenie“;

Spoj č. 75 – posun spoju z 14:20 hod na 14:15 hod;

Spoj č. 57, 27, 66, 74 – zrušený

Spoj č. 93 – nový spoj; znam.: „X,25“; 18:25 hod Zavar, obec – 18:45 Trnava, AS (trasa cez Log. park, PSA a ŽOS)

Spoj č. 94 – nový spoj; znam.: „X,25“; 17:50 hod Trnava, AS – 18:10 Zavar, obec (trasa cez ŽOS a Prílohy)

Spoj č. 115 – oprava čas. údaju na  zast. Siladice,rázc. k žel.st. z 21:01 hod na 20:59 hod

Spoj č. 2 – nad spoj doplnené znam. „X,6,30“ = zrušený spoj v nedeľu a št.sviatky

Spoj č. 32 – nový spoj = presun z 207408/1; znam.: „X,25“; 05:00 hod Trnava, AS – 05:17 Zavar, otoč (trasa cez ŽOS a Prílohy)

Spoj č. 34 – oprava čas. údaju na zast. HC,Šulekovo, rázc. z 06:25 hod na 06:24 hod; doplnená pozn.: „je možná nadväznosť na 4/204401 do Leopoldova a Vrbového“

Spoj č. 46 – posun spoju z 14:45 hod na 14:50 hod;

Spoj č. 58 – posun spoju z 22:35 hod na 22:40 hod; skrátený spoj = zrušený úsek Zavar,Viktorínova ul.->Brestovany, hostinec

Spoj č. 72 – zmena znam. z „X,10“ na „X,25“

 

204401

Spoj č. 4 – oprava čas. údaju na zast. Hlohovec,Šulekovo, rázc. a Hlohovec,Šulekovo, rázc. čerp.st.; + na zast. Hlohovec, Šulekovo. Rázc. doplnená pozn.: „čaká spoj 34/203415 zo Zeleníc“

 

204402

Spoj č. 9 – nový spoj (presunutý z linky 207403/1); znam.. X,25“; Vrbové nám. 05:00 hod– Brezová p.B., PS  05:33 hod

Spoj č. 11 – nový spoj (presunutý z linky 207403/9+ zlúčený s 19/204410); znam.. X,25“; Piešťany, AS 12:35 hod – Brezová p.B., PS  13:35 hod

Spoj č. 1 , 3 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Brezová p.B.,žel.st.; -4 min. jazd.doby

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,žel.st. -> Brezová p.B.,žel.st.; -4 min. jazd.doby

Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Prašník, Pustá Ves; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 7 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia ->Vrbové žel.st.

Spoj č. 37 – úprava čas. údajov v úseku PN, ObÚ polícia -> Brezová p.B.,žel.st.; -10 min. jazd.doby

Spoj č. 27 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové,nám. -> Brezová p.B.,žel.st.; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Prašník, u Školudov -> Brezová p.B.,aut.st..; -5 min. jazd.doby

Spoj č. 2 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 2 – znam.: „X,25“ = trasa bez zmeny; úprava čas. údajov v úseku Trebatice, obec -> PN,AS; -1 min. jazd.doby; doplnená pozn. na zast. Vrbové, nám. = „čaká spoj 2/204413 z Dechtíc“
 2. Spoj č. 4 – znam.: „6,33“ skrátený po zast. Vrbové, nám. + pridaná pozn.: „pokračuje na 2/204419 do Piešťan cez Ostrov

Spoj č. 6 – nový spoj (presunutý z linky 207403/18); znam.. X,25“; Brezová p.B., PS  06:10 hod – Vrbové nám. 06:43 hod

Spoj č. 10 – nový spoj (presunutý z linky 207403/20); znam.. X,25“; Brezová p.B., PS  14:20 hod – Vrbové nám. 14:55 hod

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové žel.st. -> PN, Mlyny

Spoj č. 14 – úprava čas. údajov v úseku PN,Kocurice,stred -> PN, ObÚ Juh

Spoj č. 24 – úprava čas. údajov v úseku Košariská, u Štefov -> Piešťany, AS

 

204403

Spoj č. 1 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“ (zastavená prevádzka cez  prázdniny)

Spoj č. 5  – posun spoju z 12:10 hod na 13:00 hod;

Spoj č. 7  – zrušený spoj

 

204404

Spoj č. 3 – nad spoj doplnené znam. „X,25“ = zrušený spoj cez „6,+“

Spoj č. 15 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové, ev.a.v.kostol->Podkylava, OcÚ

Spoj č. 29 – na zast. Krajné aut.st. doplnená pozn. „čaká 13/204410 zo Šípkového“

Spoj č. 37 – úprava čas. údajov v úseku PN, N.Tesla sídl.-> Krajné, aut.st.; +3 min. jazd.doby

Spoj č. 2 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 2 = znam.: „X,6,30“ = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 42 = znam.: „+,29“ = trasa a čas. údaje bez zmeny, ale na zast. Vrbové, nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 14/204413 z Dechtíc a Chtelnice“

Spoj č. 6 – na zast. Vrbové nám. doplnená pozn..“ možnosť prestupu na spoj 16/204416

do Piešťan“; úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st.->Vrbové, nám.; – 5 min jazd. doby

Spoj č. 52 – úprava čas. údajov v úseku Myjava,aut.st.-> Vrbové, nám.; – 4 min jazd. doby

Spoj č. 16 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové nám.; doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. je možná nadväznosť na 17 alebo 27/204414 do V.Kostoľany a Trnavy alebo na 12/204419 do Pobedimu“

Spoj č. 30 – úprava čas. údajov v úseku Krajné, aut.st. -> Vrbové nám.; doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. je možná nadväznosť na 17 alebo 27/204414 do V.Kostoľany a Trnavy“

 

204405

Spoj č. 1 – zmena znam. nad spojom z X,6,30“ na „X,25“

Spoj č. 3, 7, 15, 25, 17, 8, 4, 14, 18, 22  – zrušený

Spoj č. 2 – zmena znam. nad spojom z „X,41“ na „X,68“

Spoj č. 16 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,25“  (zlúčený so spojom č. 14)

 

204406

Spoj č. 21 – posun spoju z 18:20 hod na 18:25 hod (vlak)

Spoj č. 25 – zapracovaný čas. údaj na zast. Bašovce (+4km v sobotu a v nedeľu); v cenniku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Bašovce

Spoj č. 28 – skrátený spoj = časť spoju: úsek Vrbové,nám.  -> Piešťany,AS presunutá na  linku 204419/14 (trasa spoju cez Bašovce a Pobedim); doplnená pozn.: „ pokračuje na linke 204419/14 do Piešťan cez Pobedim a Bašovce“

Spoj č. 36 – zrušený

 

204407

Spoj č. 37, 34 – zrušený;

Spoj č. 15, 24, 26 – zrušený; (náhrada= 5/204426+36/204408+nový spoj/204408)

Spoj č. 11 – úprava čas. údajov v úseku Hubina, rázc.-> Hubina,Močidlá; – 4 min jazd. doby

Spoj č. 3 – posun spoju z 14:10 hod na 14:15 hod;

Spoj č. 17 – zrušený;  (náhrada= 27/204408)

Spoj č. 10 – posun spoju z 07:05 hod na 06:05 hod; oprava čas. údajov na zast. PN, ObÚ polícia a PN, Mlyny

Spoj č. 12  – posun spoju z 14:35 hod na 14:40 hod;

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:40 hod na 05:40 hod

 

204408

Spoj č. 23 – úprava čas. údajov v úseku Hubina, hor.koniec -> N.Lehota, Bezovec;

Spoj č. 29 – úprava čas. údajov v úseku Moravany v.V., Dol.Moravany -> Modrová, OcÚ;

Spoj č. 21, 31 – úprava čas. údajov v úseku St.Lehota, rázc. -> N.Lehota, obec; -3 min jazd. doby

Spoj č. 27  – posun spoju z 15:55 hod na 17:10 hod; zapracované čas. údaje v úseku Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; +5 min jazd. doby;

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Lúka, Chirana – > Modrová, pošta;

Spoj č. 7, 8, 10, 14 – zrušený

Spoj č. 20 – posun spoju z 07:55 hod na 07:45 hod;

Spoj č. 26 – úprava čas. údajov v úseku Hubina,OcÚ -> PN, Mlyny

Spoj č. 36  – posun spoju z 16:45 hod na 16:35 hod; zapracované čas. údaje v úseku  Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; +5 min jazd. doby;

Spoj č. 38 – nový spoj (náhrada za zrušený spoj 26/204407); znam.: „X,25“ N.Lehota, obec 18:15 hod – Piešťany, AS 19:05 hod

Spoj č. 27, 36, 38, 12 – v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Hubina

Spoj č. 12zapracované čas. údaje v úseku Hubina,hor.koniec-> Hubina,Dielce; posun spoju v úseku N.Lehota, obec->Hubina, rázc. o 10 min skôr

 

204410

Spoj č. 17 – úprava čas. údajov v úseku Piešťany, ObÚ Polícia. -> Vrbové, nám.; +2 min jazd. doby

Spoj č. 9  – posun spoju z 10:50 hod na 11:00 hod

Spoj č. 13 – úprava čas. údajov v úseku Vrbové ev.a. v. kostol->Krajné aut.st.; -6 min jazd. doby; doplnená pozn. na zast. Krajné aut.st. = „možnosť prestupu na 204404/29 do Myjavy“

Spoj č. 15 – skrátený = zač.zast. Vrbové,nám. s odchodom o 15:35 hod

Spoj č. 23, 25, 19, 4, 18 – zrušený

Spoj č. 14 – zrušená pozn. na zast. Vrbové, nám.: „je možná nadväznosť….. „  (nadväzujúci spoj bol zrušený)

 

204412

Spoj č. 17 –  posun spoju z 10:10 hod na 10:15 hod (vlak)

Spoj č. 39 – nad spoj doplnená pozn.: „na zast. PN,AS čaká vlak z BA“

Spoj č. 8 – zrušená pozn. na zast. PN, ObÚ polícia

Spoj č. 20 – posun spoju z 10:05 hod na 10:00 hod (vlak)

Spoj č. 50 = zrušený = presunutý (zlúčený) pod spoj č. 46

Spoj č. 46 = zmena znam. z „6,+“ na „19“; posun spoju z 20:05 hod na 20:00 hod (vlak)

 

204413

Spoj č. 5  – posun spoju z 13:30 hod na 13:33 hod; úprava čas. údajov po trase

Spoj č. 2 = zrušený;

Spoj č. 6 – nový spoj; znam.: „X,25“ Dechtice, nám. 04:35 hod – PN,AS 05:19 hod;

Spoj č. 4 –  rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 4 = znam.. „6,33“ trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 14 = znam.. „+,29“ = skrátený po Vrbové, nám.; presun časti spoja cez Pobedim na linku 204419/2; spoj má pozn. = „pokračuje na 2/204419 cez Pobedim do PN“ a na zast. Vrbové, nám. : „je možná nadväznosť na spoj 42 linky 204404 do PN“

Spoj č. 10 – na zast. Chtelnica,nám doplnená pozn.. „čaká 15/207409 z Trnavy“

Spoj č. 12  – posun spoju z 14:42 hod na 14:45 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min jazd. doby

Spoj č. 22  – úprava čas. údajov po trase; -2 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Chtelnica, nám. o 18:29 hod

 

204414

Spoj č. 5 – predĺžený spoj = zač. zast. Piešťany,AS s odchodom o 06:25 hod; úprava čas.  údajov v úseku Pečeňady, rázc. -> Žlkovce, obec; zrušená pozn. na zast. V.Kostoľany „čaká spoj 5/204415….“

Spoj č. 17 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 17 = znam.: „X,+,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny; doplnená pozn.. „čaká na zast. Vrbové nám. 16 alebo 30/204404 z Myjavy“
 2. Spoj č. 27 = znam.: „6,33“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 23 – na zast. Krakovany, žel.st. oprava čas. údaju z 17:44 hod na 17:43 hod

Spoj č. 25 – úprava čas. údajov v úseku PN,ObÚ polícia->Trnava, Šrobárova ul.

 

204415

Spoj č. 5 – posun spoju z 06:26 hod na 06:35 hod; zrušené pozn. na zast. PN.ObÚ Polícia  a V.Kostoľany,OcÚ o nadväznosti spojov

Spoj č. 29, 7, 41, 44, 12, 24, 36 – zrušený

Spoj č. 35 – úprava čas. údajov v úseku Borovce, ZŠ -> Chtelnica, nám ; -5 min jazd. doby

Spoj č. 39  – posun spoju z 22:20 hod na 22:25 hod; úprava čas. údajov po trase; – 2 min  jazd. doby

Spoj č. 4 – úprava čas. údajov v úseku Chtelnica, pri kríži->PN,AS; – 10 min jazd. doby

Spoj č. 8 – na zast. Trebatice obec doplnený čas. údaj 06:19 hod

Spoj č. 6 – úprava čas.údajov v úseku Chtelnica, pri kríži->PN,AS; – 12 min jazd.doby  (vlak)

Spoj č. 58 – úprava čas.údajov v úseku Nižná, obec->PN,AS; – 8 min jazd.doby

Spoj č. 14 – úprava čas.údajov v úseku V.Kostoľany, vysielač -> PN, N.Tesla sídl.

Spoj č. 20  – posun spoju z 11:15 hod na 11:20 hod; úprava čas. údajov po trase; – 5 min  jazd. doby

Spoj č. 22 – úprava čas. údajov v úseku Chtelnice, pri mlyne->PN,AS; – 7 min jazd. doby

Spoj 56 – nový spoj; znam.: „X,68“ = kópia spoju č. 46 ,ale bez pozn. na zast.  V.Kostoľany,OcÚ

Spoj č. 32 – úprava čas. údajov v úseku Borovce, ZŠ -> Piešťany, AS ; -5 min jazd. doby

 

204416

Na linke vložená zast. Trebatice,rázc. medzi zast. Trebatice,obec a Krakovany,žel.zast.

Spoj č. 1, 33, 47, 7, 60, 48  – zrušený

Spoj č. 61  – posun spoju z 06:40 hod na 06:45 hod

Spoj č. 39 – predĺžený spoj po zast. Chtelnica, nám. s príchodom o 15:28 hod;

Spoj č. 43 – úprava čas. údajov v úseku PN, Mlyny -> Vrbové, žel.st.

Spoj č. 57 – posun spoju z 18:35 hod na 18:40 hod (vlak)

Spoj č. 12 – zrušený úsek Chtelnica, nám. ->Vrbové, nám.

Spoj č. 14 – zapracovaný čas. údaj 06:34 hod na vloženej zast. Trebatice, rázc.

Spoj č. 16 – na zast. Vrbové,nám. doplnená pozn.: „čaká spoj 6 linky 204404 z Myjavy“

Spoj č. 18 – úprava čas. údajov v úseku PN,Kocurice, rázc. -> PN,N.Tesla sídl.

Spoj č. 26  – posun spoju z 09:10 hod na 09:15 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS bez zmeny

Spoj č. 30  – posun spoju z 10:50 hod na 10:55 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. Piešťany, AS o 11:43 hod

Spoj č. 46 – zapracované čas. údaje na zast. Kočín-Lančár, Lančár a Kočín-Lančár, Kočín; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 6 – zrušený = presunutý na linku 204413/6

Z linky zrušená zast. Vrbové, Zigmundíkova ul.

 

204417

Spoj č. 5, 11, 17, 4, 6, 12,– zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“

Spoj č. 9 – úprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd -> Vrbové, žel.st.

Spoj č. 15, 16  – zrušený

Spoj č. 19 – nový spoj = presunutý z 204410/15; znam.: „X,25“ PN,AS 15:10 hod – Vrbové,nám. 15:35 hod + pozn.: „pokračuje na spoji 15/204410 do Šípkového“; v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce Krakovany

Spoj č. 17  – posun spoju z 16:20 hod na 16:10 hod

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku V.Orvište, nadjazd -> PN,AS; -1 min jazd.doby

 

204418

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 9 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 07:10 hod na 07:08 hod

Spoj č. 11, 15 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, vodáreň a Trnava, Šrobárova ul.

Spoj č. 19 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce,Majer-> Madunice,hydroelektráreň

Spoj č. 13 – oprava čas. údaju na zast. Drahovce, Majer (15:01 hod) a Trnava, vodáreň (15:38 hod)

Spoj č. 37 – oprava čas. údaju na zast. Bučany,mlyn z 17:00 hod na 16:58 hod

Spoj č. 10 – posun spoju z 05:03 hod na 05:00 hod;

Spoj č. 8, 46 – úprava čas. údajov v úseku PN, Poliklinika, hl.cesta -> PN, Mlyny

Spoj č. 18 – úprava čas. údajov v úseku Drahovce,Majer-> PN, Mlyny

Spoj č. 12 – oprava čas. údaju na zast. Trnava,vodáreň (16:26 hod) a Trnava,Oravné (16:30 hod)

Spoj č. 32 – oprava čas. údaju na zast. Trnava,Oravné z 16:34 hod na 16:32 hod

Spoj č. 40 – úprava čas. údajov v úseku Madunice,hydroelektráreň -> PN, Mlyny

Spoj č. 51 – nový spoj=presunutý z 3/204423; znam.. „X,25“ 08:05 hod Piesťany, AS-  09:05 hod Trnava,AS

Spoj č. 50 – nový spoj=presunutý z 4/204423; znam.. „X,25“ 09:30 hod Trnava,AS –  10:25 hod Piesťany, AS

 

204419

Spoj  č. 39, 5, 23, 25, 34, 16, 20, 32, 36, 30 – zrušený

Spoj č. 21 – nad spoj doplnené znam. „X,25“ = zrušený cez 6,+ (-15km)

Spoj č. 29 – posun spoja z 14:45 hod na 13:10 hod;

Spoj č. 2 – „nový spoj“; presunutý z 2/204402 a 4/204413; znam.. „6,+,38“ Vrbové,nám.

05:05 hod – Piešťany, AS 05:35 hod (+9km v 6,+)

Spoj č. 14 – „nový spoj“; presunutý z 28/204406; znam.. „6,+,46“ Vrbové,nám.

07:55 hod – Piešťany, AS 08:30 hod (+8km v 6,+)

Spoj č. 12 – doplnená pozn. „na zast. Vrbové, nám. čaká spoj 16/204404 z Myjavy“

Spoj č. 2 , 12, 14 – v cenníku cestovného zapracované neplatenie zachádzania do obce   Bašovce a Pobedim

Spoj č. 8 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 8 – znam.: „X,25“; trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 18 – znam.. „6,+35“ kópia sp.č.8 ale posun spoju z 13:10 hod na 13:35 hod

 

204420

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 8 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“; oprava pozn. na zast. J.Bohunice,nám. „čaká spoj 15/207409…“

Spoj č. 1, 9, 2, 20 – zrušený;

 

204421

Vložená zast. Nitra, Mlynárce medzi zast. Lužianky,Výskumný ústav a Nitra, Rybárska

Na zast. Drahovce, rázc.; Madunice, nákupné stredisko – doplnená pozn. „na znamenie“

Spoj č. 9 – zapracovaný čas. údaj 06:51 hod na vloženej zastávke

Spoj č. 1 – zrušený čas. údaj 06:26 hod na zast. PN,poliklinika a zapracovaný čas. údaj 06:26 hod na zast. PN,Poliklinika, hl.cesta

 

204423

Spoj č. 3, 4 – zrušený = presunutý na 51+50/204418

Spoj č. 1 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Kollárova ul.-> Senec

Spoj č. 2 – úprava čas. údajov v úseku Trnava,Kollárova ul.-> Trakovice,čakáreň

Spoj č. 31, 43, 32, 40 – zrušený;

 

204424

Vložená zast. Nitra, Mlynárce medzi zast. Nitra, Správa ciest a Nitra, Rybárska

Spoj č. 1 – rozdelený na 3 spoje:

 1. Spoj č. 1 – znam.: „X,10“ (školský spoj) = trasa a čas. údaje bez zmeny
 2. Spoj č. 21 – znam.: „X,68“ (prázdninový spoj) zapracovaný čas. údaj 07:25 hod na vloženej zastávke; ostatné čas. údaje a trasa podľa spoju č. 1
 3. Spoj č. 31 – znam.: „6,33“ (prevádzka v sobotu) = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 5 – úprava čas. údajov v úseku PN, Vajanského,nám. -> Čab, domovina

Spoj č. 10 – úprava čas. údajov v úseku Nitra HM TESCO->Lužianky,ZŠ a na zast.Banka,Stará

 

204426

Do linky vložené zast. Hubina,hor.koniec,; Hubina,OcÚ; Hubina,Dielce; Hubina,rázc.. medzi zast. Hubina, rázc. a Ducové, Ocú

Spoj č. 5 – na vložených zast. zapracované čas. údaje; v cenníku cestovného  zapracované neplatenie zachádzania do obce Hubina

Spoj č. 3, 6 – zmena znam. nad spojom z „X,17“ na „X,10“

 

204428

Na linke vložené zast. Ostrov, Malé Orvište a Ostrov, obec medzi zast. Veľké Orvište,OcÚ a Bašovce

Spoj č. 9 – posun spoja z 15:55 hod na 15:50 hod; na vložených zast. zapracované čas.  údaje; +5 min jazd, doby; na zast. Piešťany, nákup.str. doplnená pozn.: „čaká spoj 15  MHD linky č.3“; v cenníku cestovného zapracované neplatenie  zachádzania do obce Ostrov

Spoj č. 10  – posun spoju z 16:50 hod na 16:55 hod;

 

205401

Spoj č. 25, 28 = zmena znam.: z „7,57“ na  „7,23“

Spoj č. 19 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 8 = Vytvorený nový spoj duplicitný so spojom č.20, zmena značky na „x,42“ t.j. premáva medzi sviatkami od 28.12 do 31.12.2020

Spoj č. 27= nový spoj – znamienko „6,33“

 

205402

Spoj č 1 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 5 = zrušenie sobotu zmena znamienka na „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 12 = úprava čas. údajov po trase na zást. Čáčov, hor. Koniec  -> Čáčov, kostol

Spoj č. 24 =  znam.: z „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205403

Spoj č. 6 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č 9,2,7,12,13 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205404

Spoj č. 23,26 = zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 25,22 = zmena znam.: z „42“ na  „19“ trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205405

Spoj č. 30 = úprava čas. údajov po trase na zást. V úseku Gbely, kolónia -> Senica, Hviezdoslavova , zmena znamienka z „x,10“ na  „x,25“

Spoj č. 13, 34 = zmena znam.: z „6,+,62“ na  „6,+,34“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 22 = úprava čas. údajov  na zást. Čáčov, hor. koniec -> Čáčov, kostol

Spoj č. 1,16,25,27,24,32, = zrušenie spoja

Spoj č. 23, = zmena znamienka z „x,10“ na  „x,25“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 2 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č.  35 zmena znamienka z „+,39“ na „+,14“ trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205406

Spoj č. 6 = posun spoja o 5 minút skôr z 6:50 na 6:45

Spoj č. 26= zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 21= zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 29, 38 = zrušenie spoja

Spoj č. 27,31,30 = zmena znam.: z „26“ na  „18“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 10 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Dojč, kostol -> Dojč, Dom smútku

Spoj č. 22 = úprava čas. údajov  na zást. Dojč, ZŠ a Smrdáky OcÚ

Spoj č. 19 = úprava čas. údajov  na zást. Dojč, RD 13:37

 

205407

Spoj č.4, 5, 8 = zrušenie spoja

Spoj č. 7 = posun spoja o 10 minút skôr z 7:20 na 7:10, zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 10 = posun spoja o 10 minút skôr z 7:35 na 7:25, zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 1 = zmena znam.: na „X“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č 25, 28 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 27, 30 = zmena znamienka z „x,25“ na „x,43“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 14 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205408

Spoj č. 6 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 3 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj 19,11,48,2, = zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“ trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 2 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Rohov, u Polákových  -> Rybky,  u Králičkov

Spoj č. 26 = úprava čas. údajov po trase na zást. Radošovce, zdrav. Str -> Rybky,  u Králičkov

Spoj č. 40 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Radošovce, nám -> Vieska, kult. Dom  a Častkov, rázc. -> Rovensko, kríž, zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“

Spoj č. 33 =  zmena znam.: z „X,17“ na  „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 29 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 36 = zmena znam.: na „X,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 41 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Radošovce, nám -> Holíč, Štúrova ul.,  zmena znam.: z „x,59“ na  „x,10“

Spoj č. 21 = posun spoja o 1hodinu neskôr z 10:00 na 11:00

 

205410

Spoj č. 12 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Rohožník, hájovňa  -> Rohožník, pri  moste

Spoj č. 18 = úprava čas. údajov po trase na zást. Rohožník, hájovňa  -> Rohožník, pri  moste Osuské, most -> Osuské, OcÚ

Spoj č. 3 = úprava čas. údajov po trase na zást. Mikuláš, jednota  -> Malacky, štad

 

205411

Spoj č. 22 = zmena znamienka z „x,68“ na „x,11“

Spoj č. 15,28,6,7 = zrušenie spoja

 

205413

Spoj č. 9,10 = zrušenie spoja

Spoj č. 13 = zmena znam.: z „+,18“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 12,14,11 = zmena znamienka z „37“ na „18“ trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205414

Spoj č 2,7,10 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

 

205415

Spoj č. 31 = posun spoja o 15 minút neskôr z 16:45 na 17:00

Spoj č. 21 = posun spoja o 15 minút neskôr z 14:15 na 14:30 zmena znam.: z „X,17“ na   „X,10“

Spoj č. 25 = posun spoja o 20 minút neskôr z 14:40 na 15:00

Spoj č. 26 = posun spoja o 5 minút neskôr z 15:40 na 15:45

Spoj č. 3= zmena znam.: z „X,17“ na  „X,10“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 34  = spoj zrušený

Spoj č. 37 =  zmena znam.: z „X,41“ na  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 28 =  zmena znam.: z „6,+,24“ na  „6,+,34“ =nepremáva 31.12., trasa a čas. údaje  bez zmeny

Spoj č. 24 =  zmena znam.: z „6,44“ na  „6,33“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 6 =  znam.:  „X,68“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 43 = zmena znam.: z „+,16“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 19 = úprava čas. Údajov po trase  na zást. Hradište, Pomník padl. -> Brezová,  detský domov

 

205417

Spoj č. 12 = posun spoja o 20 minút skôr z 15:50 na 15:30 a predĺžiť ho až do Šaštín-  Stráže, nám s príchodom na konečnú zástavku o 16:25

Spoj č. = 11,8 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 5 = úprava čas.  údajov po trase na zást. Kopčany, štrkovisko -> Holíč, Kopčianska

 

205418

Spoj č. = 34, 25,26 = zrušenie spoja

Spoj č. 5 = úprava čas. údajov na zást. Kuty železničná stanica

Spoj č. 5,6,7,18,21,24 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 27, 28, 29,30 = zmena znamienka z „6,+“ na „6,30“

 

205420

Spoj č. 1,2,10,13 = zrušenia spoja

Spoj č. 4 = posun spoja o 10 min z 13: 35 na 13:45 Borský Svätý Jur, pož.zbroj. ->14:10  Šaštín-Stráže, nám

Spoj č. 8 = úprava čas. údajov  po trase na zást. Sekule žel. Prejazd -> zmena príchodu na  konečnej zástavka Šaštín-Str., nám. 17:55

 

205422

Spoj c. 16 = úprava čas. údajov na zast. v úseku P.Podhradie, pošta 20:05

Spoj č. 8,9 = zmena znam.: z „X,+,28“ na  „X,+,25“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 3 =  Zrušiť časový údaj na zástavke Stupava, aut.st.

Spoj č. 5 = zrušenie spoja

Spoj č. 20 = úprava čas. údajov na zást. Dojč, kolónia 18:50 zmena znamienka z „x,25“ na   „x,10“

Spoj č.11,12 = zmena znam.: z „37“ na „18“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

Spoj č. 13 = zmena znam.: z „+,39“ na  „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205423

Spoj č. 3,2,4 = zrušenie spoja

 

205424

Spoj č. 7 = posun spoja o 55 min neskôr z 8:05 na 9:00, zrušiť znamienko „+“ zmeniť na  „6,33“

Spoj č.5 = posun spoja o 35 min skôr z 17:05 na 16:30

Spoj č 4 = Posun spoja o 65 min neskôr z 10:15 na 11:20, zrušiť znamienko „+“ zmeniť na  „6,33“

Spoj č. 6 = Posun spoja o 10 min skôr z 18:55 na 18:45

Spoj č. 8 = zmena znam.: z „+,39“ na „+,14“ = trasa a čas. údaje bez zmeny

 

205425

Na linke vložená zast. Šoporňa, Dipex medzi zast. Šintava, mlyn a Šoporňa, nám.

Spoj č. 3 – skrátený = zrušený čas. údaj na zast. Nitra, AS; posun spoja z 05:05 hod na  05:50 hod; úprava čas. údajov po trase;

Spoj č. 7, 10 – zrušený

Spoj č. 6 – skrátený = zrušený čas. údaj na zast. Nitra, AS; odchod zo zač. zast. Pata, nám.  o 06:40 hod; úprava čas. údajov po trase; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 07:30 hod

Spoj č. 2 = úprava čas. údajov na zást. Trnava AS 15:07, zmena znam.: z „x,17“ na „x,10“

Spoj č. 1 = zmena znam.: z „x,17“ na  „x,10“

Spoj č. 5, 4 = zmena znam.: z „7,57“ na  „7,23“

 

207401

Spoj č. 1 – zrušený;

Spoj č. 21 – doplnené znam. nad spojom „X,25“

Spoj č. 24 – zmena znam.: z „19“ na „ X,25“

Spoj č. 4 – nad spoj doplnené znam.: „X,+,25“

 

207402

Spoj č. 31 – zrušený = presun na 13/207409

Spoj č. 35 – nový spoj; znam.: „X,10“; Trnava, AS 06:05 hod – Dechtice, pri kríži 06:45 hod

Spoj č. 39 – zrušený

Spoj č. 21 – zrušený = presun na 43/207406

Spoj č. 19 – zmena znam.: z „X,10“ na „ X,25“

Spoj č. 23 – predĺžený po zast. D.Voda,kostol s príchodom o 17:15 hod

Spoj č. 23 – posun spoja z 04:15 hod na 04:10 hod; predĺžený po zast. Trnava,AS  s príchodom o 05:10 hod; zrušená pozn. na zast. Dechtice, nám. „pokračuje…..“

Spoj č. 8 – úprava čas. údajov v úseku Dechtice,H.Skálová->Trnava, Šrobárova ul.

Spoj č. 20 – posun spoja z 08:20 hod na 08:10 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. o 09:05 hod

Spoj č. 28 – zmena trasy spoja = cez D.Dubové; zrušené čas. údaje v úseku Radošovce, rázc. ->JBohunice,nám.-> J.Bohunice, V2; zapracované čas. údaje na zast. v obci D.Dubové;  úprava čas. údajov po trase; -15 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. o 16:00 hod

Spoj č. 34 – posun spoja z 18:20 hod na 18:25 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min  jazd.doby; príchod na koneč. zast. bez zmeny

 

207403

Z linky zrušená zast. Dechtice, nám.

Spoj č. 1, 9, 18, 20 – zrušený; presunutý na 204402/9,11,6)

Spoj č. 2 – zrušený = presun na 2/207402

Spoj č. 14 – čas. údaj 15:50 hod presunutý zo zast. Dechtice, nám na zast. Dechtice,nám.I

Spoj č. 4 – úprava čas. údajov po trase

 

207404

Spoj č. 1, 8 – zrušený;

 

207405

Spoj č. 7 – zrušený = presunutý na linku 207419/80

 

207406

Spoj č. 5 – nový spoj; znam.: „X,68“; Trnava,AS 05:30 hod – Radošovce, kostol 06:05 hod

Spoj č. 27, 35, 37 – zrušený;

Spoj č. 25, 9 = zrušený; presun na 207409/15

Spoj č. 17 – nový spoj = náhrada 207423/15; znam.: „X,25“; Trnava,AS 07:10 hod – Radošovce, kostol 07:50 hod

Spoj č. 43 – nový spoj = náhrada 207402/21; znam.: „X,25“; Trnava,AS 15:20 hod – Chtelnica,nám. 16:10 hod

Spoj č. 18 = zrušený; presun na 2/207409

Spoj č. 8 – predĺžený zo zast. Radošovce, kostol s odchodom o 08:40 hod

Spoj č. 20 – posun spoja z 09:30 hod na 10:10 hod;

Spoj č. 26 = zrušený; presun na 14/207409

Spoj č. 32 – posun spoja z 14:55 hod na 15:35 hod; predĺžený do zast. Trnava,AS s príchodom o 16:35 hod

 

207407

Spoj č. 12 = prečíslovaný na spoj č. 50

Spoj č. 8, 14 – oprava čas. údaju na zast. Trnava, Šrobárova ul. z 07:14 hod na 07:12 hod

 

207408

Z linky zrušené zast. v úseku Trakovice,nám. ->J.Bohunice, V2 a v úseku Trnava,Strojárenská SACHS ->Trnava, Dohnányho ul.

Spoj č. 1 – zrušený = presun na 32/203415

Spoj č. 25 – posun spoju z 09:15 hod na 09:05 (vlak v Brestovany)

Spoj č. 19 – posun spoja z 14:30 hod na 14:40 hod; skrátený po zast. Bučany, kult.dom

Spoj č. 39, 8 – zrušený

Spoj č. 6 – zmena znam.: z „6,30“ na „X,6,30“

Spoj č. 12 – úprava čas. údajov v úseku Brestovan,Nižnanského -> TT,AS; – 5 min jazd. doby; príchod na koneč. zast. TT,AS o 06:15 hod

Spoj č. 14 – posun spoja z 15:10 hod na 15:05 hod;

Spoj č. 32 – skrátený = zač. zast. Bučany, kult.dom s odchodom o15:50 hod, príchod na koneč. zast. Trnava,AS o 16:30 hod

Spoj č. 40 – posun spoja z 19:20 hod na 19:25 hod;

 

207409

Spoj č. 1, 5 – zrušený

Spoj č. 21 – zmena znam.: z „X,68“ na X,25“

Spoj č. 3 – skrátený po zast. Vrbové, nám. s príchodom o 07:50 hod; zmena znam.: z „X,25“  na X,6,30“

Spoj č. 13 – nový spoj = náhrada 207402/31 a 207403/1); znam.. „X,25“ J.Bohunice,nám. 05:50 hod – Vrbové,nám. 06:25 hod

Spoj č. 15 – nový spoj = náhrada 25+9/207406; ; znam.: „X,25“; Trnava,AS 11:50 hod – Chtelnica,nám. 12:40 hod;na zast. J.Bohunice, nám. a na zast, Chtelnica,nám. doplnené pozn. o nadväznosti spojov

Spoj č. 2 – nový spoj = náhrada 207406/18; znam.: „X,25“; Vrbové, nám. 06:45 hod – Trnava,AS 07:50 hod

Spoj č. 14 – nový spoj = náhrada 26/207406; ; znam.: „X,25“; Chtelnica,nám. 13:05 hod – Trnava,AS 13:50 hod

Spoj č. 4 – skrátený; zač. zast. Vrbové, nám. s odchodom o 08:45 hod;

 

207410

Spoj č. 7, 4 – zrušený;

Spoj č. 3 – zmena znam.: z „X,68“ na X,25“; na zast. Vlčkovce,rázc. doplnená pozn.: „pokračuje na 3/207413 do Opoja a Majcichova“

 

207411

Spoj č. 11 – nový spoj; znam.: „X,25“ Trnava, AS 04:50 hod -> 05:00 hod Zeleneč, OcÚ

Spoj č. 1 – predĺžený zo zast. Trnava, AS s odchodom o 05:45 hod;

Spoj č. 5, 12 – nad spoj doplnené znam.: „6,33“

Spoj č. 33 – posun spoja z 17:55 hod na 17:50 hod;

Spoj č. 41 – zmena znam.: z „X,6,30“ na X,25“;

Spoj č. 43 – nový spoj; znam.: „6,44“ Trnava, AS 22:15 hod -> 22:25 hod Zeleneč, OcÚ

Spoj č. 38 – nový spoj; znam.: „6,44“ Zeleneč, OcÚ 22:25 -> Trnava, AS 22:37 hod

Spoj č. 46 – posun spoja z 18:10 hod na 18:05 hod;

 

207412

Spoj č. 5 – doplnený čas. údaj 06:35 hod na zast. Trnava, Linčianska I

Spoj č. 2 – nový spoj = náhrada za 207413/46 a 207411/12); znam.: „X,25“ Majcichov

u Krajčoviča 07:00 hod – Trnava, AS 07:20 hod

 

207413

Z linky zrušené zast. v úseku Trnava, Dohnányho ul. -> Trnava, Strojárenská ul. SACHS

Spoj č. 39 – zmena znam.: z „X,10“ na X,25“; doplnený čas. údaj 06:52 hod na zast. Opoj, cintorín; predĺžený spoj po zast. Majcichov u Krajčoviča s príchodom o 07:00 hod

Spoj č. 21 – posun spoja z 14:50 hod na 14:55 hod;

Spoj č. 6 – posun spoja z 04:55 hod na 04:50 hod; skrátený po zast. Trnava, AS; zrušený úsek Trnava, Dohnányho ul. -> Trnava, Strojárenská ul. SACHS

Spoj č 46 – zrušený = presunutý na 207412/2

 

207415

Na linke vložená zast. Smolenice, PD medzi zast. Smolenice,Chemolak a Smolenice, Lesy

Spoj č. 3, 33, 35, 36 – zapracovaný čas. údaj na vloženej zast.

Spoj č. 39 – posun spoja z 14:45 hod na 14:48 hod; spoj pokračuje na 80/207419 do D.Orešany,kostol

 

207416

Spoj č. 13, 53, 55, 17, 23, 57, 43, 50, 54, 68, 4, 56, 66, 24, 14, 18, 58, 20, 48, 60, 28, 32  – zrušený čas. údaj na zast. Borová, rázc. = spoje zachádzajú do obce Borová

Spoj č. 3 – posun spoja z 05:20 hod na 05:30 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min  jazd.doby;

Spoj č. 5 – posun spoja z 05:50 hod na 06:55 hod; zmena trasy spoju = cez Biely Kostol;  úprava čas. údajov po trase; -15 min jazd.doby;

Spoj č. 9, 19, 10, 16, 30 – zrušený

Spoj č. 15 – skrátený po zast. Budmerice, nám.

Spoj č. 55 – predĺžený po zast. Bratislava, AS s príchodom o 13:40 hod

Spoj č. 17– zmena znam.: z „X,10“ na X,25“;

Spoj č. 23 – zapracované čas. údaje na zast. v obci Borová; posun spoja z 13:50 hod na 13:45 hod; úprava čas. údajov po trase; +5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast. Bratislava, AS bez zmeny

Spoj č. 33 – skrátený po zast. Budmerice, nám. s príchodom o 19:10 hod

Spoj č. 12 – zmena trasy spoju = cez Biely Kostol; úprava čas. údajov po trase; +10 min jazd.doby; príchod na koneč. zasat. Trnava,AS o 09:05 hod

Spoj č. 14 – posun spoja z 09:25 hod na 09:15 hod

Spoj č. 58 – predĺžený zo zast. Budmerice, nám. s odchodom o 12:40 hod

Spoj č. 34 – zmena odchodu zo zač. zast. Bratislava, AS z 16:35 hod na 16:40 hod a zmena príchodu na koneč. zast. Trnava, AS z 18:15 hod na 18:10 hod; -10 jazd. doby; ostatné čas. údaje sú bez zmeny

Spoj č. 38 – posun spoja z 18:15 hod na 18:00 hod

Spoj č. 42 – skrátený = zač. zast. Budmerice, nám. s odchodom o 19:45 hod; príchod na koneč. zast. Trnava, AS o 20:15 hod

Spoj č. 44 – na zast. Borová, dolný koniec doplnený čas. údaj 20:21 hod

 

207419

Z linky zrušená zast. Dolné Orešany, obec

Spoj č. 43, 44 – zrušený

Spoj č. 63 – posun spoja z 21:15 hod na 21:20 hod; úprava čas. údajov po trase; -3 min  jazd.doby;

Spoj č. 80 – nový spoj = presunutý z 7/207405; znam.: „X,10“  Smolenice,OcÚ 15:21 hod – D.Orešany,kostol 15:37 hod

Spoj č. 90 – predĺžený po zast. Trnava, AS s príchodom o 17:20 hod; trasa cez Košolná, Podbor

 

207420

Spoj č. 5 – nad spoj doplnené znam.: „X,+,25“

Spoj č. 3 – nový spoj; znam.: „6,33“; Trnava,AS 05:35 – H.Dubové,dolný koniec 06:20 hod

Spoj č. 23 – doplnené čas. údaje na zast. Trnava, Peklo (14:41 hod) a D.Krupá Rybníčky  (14:47 hod)

Spoj č. 35 – zmena znam.: z „X,+,25“ na „X,25“;

Spoj č. 41 – nový spoj; znam.: „6,+,46“; Trnava, AS 17:15 hod – 18:05 hod Horné Dubové,dolný koniec

Spoj č. 8 – nový spoj; znam.: „6,33“; Horné Dubové,dolný koniec 06:25 hod – Trnava, AS 07:15 hod

Spoj č. 2 – zmena znam.: z „6,+,46“ na „+“; zmena odchodu zo zač. zast. z 06:35 hod na 06:40 hod; úprava čas. údajov po trase; -5 min jazd.doby; príchod na koneč. zast.  Trnava,AS bez zmeny

Spoj č. 40 – nový spoj; znam.: „6,+,34“; Horné Dubové,dolný koniec 18:10 hod – Trnava, AS 18:55 hod

Spoj č. 42 – zmena znam.: z „19“ na „X,25“;

 

207421

Spoj č. 20 – rozdelený na 2 spoje:

 1. Spoj č. 20 = znam.: „X,25“ – trasa a čas. údaje bez zmeny;
 2. Spoj č. 12 = znam.: „6,21“ – zmena trasy = cez zast. Trnava,AS; +2 min jazd. doby, úprava čas. údajov v úseku Trnava,AS –> Zavar,Logistický park

Spoj č. 16,5,4,3,10,7 = zmena znamienka z „x,25“ na „x“

Spoj č. 1 prečíslovaný na spoj č. 33

Spoj č. 2 prečíslovaný na spoj č. 30

Spoj č. 14 prečíslovaný na spoj č. 36

 

207423

Spoj č. 33, 32 – zrušený;

Spoj č. 21, 12, 28 – zrušený;

Spoj č. 15 – zrušený = presun na 17/207406

Spoj č. 9 – predĺžený po zast. J.Bohunice, V2 s príchodom o 15:10 hod

Spoj č. 10 – predĺžený = zač. zast. J.Bohunice, V2 s odchodom o 15:15 hod; zapracované čas. údaje na zast. Trnava, Saleziánska ul.; Trnava, V.Clementisa, poliklinika a Trnava, Spartakovská; zrušené čas. údaje na zast. Trnava, Špačinská; Trnava, Šrobárova ul.

 

207424

Spoj č. 41, 44 – zrušený;

 

207425

Spoj č. 14, 11 – zrušený;

 

207426

Z linky zrušené zastávky v úseku H.Orešany, potraviny -> Smolenice, žel.st.

Spoj č. 21 – posun spoja z 06:25 hod na 06:20 hod;

 

207429

Spoj č. 25 – zrušený;

 

Zmena názvu zastávok:

Pôvodný názov zastávky Nový názov zastávky Linky, na ktorých sa nachádza zastávka
Biely Kostol Biely Kostol, Rybná 207416, 207429
Trnava, Doliny ŠM Trnava, Doliny 207404
Trnava, G.Dusíka Trnava, Prednádražie,G.Dusíka 207423
Trnava, Linčianska I. Trnava, Linčianska I 207411, 207412, 207416
Trnava, letisko Trnava, Letisko 207404 (len v smere z TT)
Trnava, Trstínska ul. Trnava, Trstínska,Skladová 207415, 207421
Trnava, Veľký Dvor ŠM Trnava, Veľký Dvor 207404
Trnava, záhrada ŠM Trnava, Záhrada 207404
Trnava, Zelenečská ul. Trnava, Zelenečská I 207411, 207412
Trnava, Zelený kríček Trnava, Zelený kríčok 203405,415, 204414,418, 207401-404,406,407,409,411, 415,416,419-421,423,426,429
Trstín, rázc.I. Trstín, rázc.I 204413, 207405, 415,421
Žlkovce, rázc.I. Žlkovce, rázc.I 204405, 207404, 207407

 

Nové zastávky:

Názov zastávky Linky, na ktorých sa nachádza zastávka
Horná Krupá, Prekážka rázc. 207420
Malženice, ZŠ I 207404
Smolenice, rázc. I 207419 (len smer z Lošonca)
Trnava, Letisko,Malženická cesta 207404 (len v smere do TT)
Trnava, Špačinská,Obch.akadémia 207401-207404,406,409,411,420,423 (len  z TT)